R.J.Reekers on Fri, 22 Jun 2001 15:52:04 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] A.C.Clarke: "vegetation upon Mars" -- Oordeel zelf op MOC-picture


e-Aloha,

In een eerder bericht maakte ik melding van Arthur C. Clarke's uitspraken dat hij vegetatie zag op een aantal plaatjes die dagelijks bij honderden van de Mars Orbiter Camera komen.
http://www.space.com/peopleinterviews/clarke_mars_010601.html

Contacten binnen Space.Com hebben nu verteld om welke plaat het vooral gaat:
(!!let op!!! Redelijk zwaar te laden met 1,8 MB!!)
 http://www.msss.com/moc_gallery/m07_m12/maps/M08/M0804688.gif

Let op het domein waar dit staat; superofficieel allemaal, en ze vertellen er verder weinig over bij NASA. Let op de schaduwen van de -vermeende- bossages op het Marsoppervlak. Er is hoogteverschil, dus kunnen het geen smeltende rijpplekken meer zijn.

Snelle en wilde analyse:
Als dit voor NASA verder onverklaarbaar is, als het werkelijk vegetatie is, dan zijn zij NIET de partij om zoiets naar buiten te brengen. Zij zijn sowieso eigenaar van de beelden. Als dit werkelijk buitenaards leven blijkt te zijn, start er een proces dat niet alleen de wereld op z'n grondvesten laat schudden, maar er zal vooral een krachtenspel beginnen waarbij NASA een van de hoofdrolspelers wordt. De queeste voor Mars komt dan ineens heel dichtbij.

Als dit werkelijk waar is, hebben de NASA spindoctors en lobbyisten allang een strategie klaar, waarbij ik -- als NL-spindoctortje-- zou kiezen voor een neutraal en aimabel persoon om zoiets in te masseren en aan te kondigen. Welnu, wie zou je in het jaar 2001 voor zo'n bericht het beste kunnen hebben? Yep, de schrijver van "2001, A Space Odyssey" (1948/1968=> ism S. Kubrick). 

Ondersteunend zou kunnen zijn dat de hoogte NASA-ambtenaar, Dan Goldin, die overigens ook nog eens aan zijn laatste jaar bezig is, voor de tweede maal in twee maanden heeft aangekondigd dat de Amerikanen binnen 20 jaar op Mars staan. En niet bij de minste gelegenheid (M.I.T.). Er is geen officieel bemensd ruimtevaartprogramma naar Mars.
http://spaceflightnow.com/news/n0106/10goldinmit/

Ik-weet-het-niet... 1 van mijn hero's doet zo'n uitspraak. Ik houd met spanning Space.Com in de gaten. Wellicht zouden jullie journalisten dat ook kunnen doen. Bij dit nieuws, eenmaal officieel, zal alles verstommen. Laat het zijn gezegd, en zeg het voort.

On to Mars!
(and beyond...)

Richard