Jos Horikx on Fri, 22 Jun 2001 12:12:50 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] LL 12 : Hinder en vrijheid


At 20:38 21-6-01 GMT, Leo Lake wrote o.a.:

...

>Maar moet reclame wel vallen onder vrijheid van meningsuiting? 

[ ... rest van het lezenswaardige artikel geknipt... ]


De wetgeving op dit punt luidt (let vooral op lid 4):

Artikel 7 Grondwet:

Vrijheid van meningsuiting

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de
drukpers gedachten of
gevoelens te openbaren, behoudens ieders
verantwoordelijkheid volgens de
wet. -

2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is
geen voorafgaand
toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.

3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door
andere dan in de
voorgaande genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof
nodig wegens
de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de
wet. De
wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger
dan
zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het
maken van
handelsreclame.

Het is dus niet de *wet* die ons de rotzooi in de maag splitst, het 
is de door de belangenorganisaties gemanipuleerde politiek, lees
PvdA, VVD, D'66 en CDA.Met vriendelijke groet,

JH


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).