Salonul de proiecte on Fri, 28 Nov 2014 08:37:59 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Salonul de proiecte prezinta Uniunea Romano-Bulgara. O retrospectiva / joi, 4 decembrie, ora 19:00


Uniunea RomÃno-BulgarÄ. O retrospectivÄ

Vernisaj: joi, 4 decembrie, 19.00

Perioada: 4 decembrie 2014 â 15 februarie 2015

ArtiÈti: Marius Bercea, Dan Beudean, RÄzvan BotiÈ, Rada Boukova, Radu
ComÈa, Pravdoliub Ivanov, Vikenti Komitski, Ivan Moudov, Vlad NancÄ,
Krassimir Terziev

Cu contribuÈii de Zoran Georgiev, Lubri, Dimitar Solakov, Voin de Voin

Salonul de proiecte l-a invitat pe Vlad NancÄ sÄ conceapÄ o expoziÈie cu
artiÈti romÃni Èi bulgari, bazatÄ pe proiectul Uniunii RomÃno-Bulgare care
a fost iniÈiat de Ivan Moudov, Krassimir Terziev Èi Vlad NancÄ pe 14
octombrie 2006 Ãn Cracovia. Uniunea a acÈionat pÃnÄ acum Ãn spiritul unor
proiecte absurde/ironice/false, cum ar fi "Muzeul de ArtÄ ContemporanÄ din
Sofia" (proiectul "Musiz" al lui Ivan Moudov) sau "Anul Polonez Ãn
Madagascar" (proiect Ãn care Janek Simon a invitat artiÈti polonezi
inventaÈi din RomÃnia, Bulgaria Èi Slovacia pentru a face parte Ãntr-o
expoziÈie Ãn Antananarivo). Principala contribuÈie artisticÄ a Uniunii a
fost anunÈarea Èi funcÈionarea acesteia ca unul dintre sponsorii celei de-a
treisprezecea ediÈii a "Contemporary Art Week Ãn Plovdiv", Ãn 2007.
Activitatea foarte limitatÄ a Uniunii a evidenÈiat lipsa de colaborare
culturalÄ dintre cele douÄ ÈÄri, dar supravieÈuirea ei pe timpul celor opt
ani constituie o dovadÄ clarÄ a legÄturilor puternice dintre membrii
fondatori.

Parcursul expoziÈiei este deschis de lucrarea lui Vikenti Komitski care
discutÄ stereotipurile ce se regÄsesc atÃt Ãn percepÈiile reciproce ale
romÃnilor Èi bulgarilor, cÃt Èi ale Occidentului, faÈÄ de aceste spaÈii
culturale, asociate de cele mai multe ori cu precaritatea Èi cu un nivel
scÄzut de dezvoltare. Aceste stereotipuri sunt nuanÈate, chiar contrazise,
prin contribuÈiile formulate de Rada Boukova Èi Ivan Moudov care subliniazÄ
lipsa conexiunilor, a dialogului, a cunoaÈterii reciproce Ãntre cele douÄ
teritoriile vecine. Metrul pÄtrat transformat Ãn cerc al lui Ivan Moudov
este o lucrare definitorie pentru practica lui artisticÄ, Ãn care economia
mijloacelor se conjugÄ cu ironia Èi efectele ludice, Ãn timp ce propunerea
Radei Boukova obtureazÄ privirea ÃndreptatÄ spre trecut, deschizÃnd, Ãn
schimb, un spaÈiu al imaginaÈiei. Pravdoliub Ivanov, Krassimir Terziev Èi
Vlad NancÄ continuÄ conversaÈia aducÃnd Ãn discuÈie ideea de spaÈiu comun
Èi vecinÄtate imaginarÄ prin lucrÄri precum trasarea din memorie a graniÈei
dintre RomÃnia Èi Bulgaria (Ivanov), dansul colectiv amintind de o horÄ
popularÄ (Terziev) Èi meditaÈia extinsÄ geografic asupra vecinÄtÄÈii
(NancÄ). Aceste propuneri pot fi citite pe fundalul unor reflecÈii
referitoare la istoria comunÄ, la faptul cÄ dupÄ cÃÈtigarea independenÈei
naÈionale Èi fondarea celor douÄ state-naÈiuni graniÈele au fluctuat Èi
s-au produs transferuri de populaÈie Ãn ambele direcÈii. Lucrarea lui
RÄzvan BotiÈ deplaseazÄ atenÈia asupra unor aspecte ce Èin de educaÈia
artisticÄ, caracterizatÄ Ãn ambele contexte de o viziune conservatoare pe
care BotiÈ o criticÄ, Ãn timp ce Dan Beudean submineazÄ tematica eroismului
muncitoresc ÃntÃlnitÄ Ãn iconografia realismului socialist. Utopia
modernismului tÃrziu apare Ãn proiectul lui Marius Bercea, aceasta fiind
discutatÄ Ãn contextul proiectelor de dezvoltare a arhitecturii de loisir
la Marea NeagrÄ. Parcursul expoziÈiei imagineazÄ o progresie de la spaÈiul
neutru al albului la un exces cromatic, aceste intensitÄÈi diferite fiind
sintetizate prin suprapunere, la final, de instalaÈia lui Radu ComÈa.

ExpoziÈia se extinde prin prezenÈa galeriei de sertar 0GMS care oferÄ
posibilitatea ÃntÃlnirii cu opera a trei artiÈti tineri bulgari â o altÄ
contribuÈie a lui Ivan Moudov care, cu ocazia deschiderii expoziÈiei, va
invita publicul sÄ consume o ediÈie specialÄ din lucrarea sa "Vin de
vernisaj".

ââ

Salonul de proiecte este un program al Muzeului NaÈional de ArtÄ
ContemporanÄ (MNAC), iniÈiat de Magda Radu Èi Alexandra Croitoru. Acest
program ÃÈi propune realizarea unor expoziÈii, prezentÄri Èi dezbateri care
se concentreazÄ predominant asupra artei contemporane din RomÃnia, punÃnd
producÈiile tinerilor artiÈti Ãntr-un context generaÈional, local Èi
internaÈional, mai larg.

Echipa: Magda Radu, Alexandra Croitoru, Ètefan Sava Èi Dana Andrei

Salonul de proiecte
MNAC Anexa, etaj 2
Calea MoÈilor 62-68
BucureÈti, RomÃnia

Miercuri â DuminicÄ / 10.00-18.00

www.salonuldeproiecte.ro

https://www.facebook.com/SdeProiecte
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/