Horea Avram on Fri, 28 Nov 2014 20:25:59 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Expozitie: Paul Neagu. Obiecte regenerative - Galeria Jecza TimiÅoara (Curator: Horea Avram)


*Paul Neagu. Obiecte regenerative**Curator: Horea Avram*

*Galeria Jecza, TimiÅoara*

LucrÄri din colecÅiile Ovidiu Åandor, dr. Sorin Costina, familia Neagu*Vernisaj:*

*28 noiembrie 2014, ora 19, Galeria Jecza TimiÅoara, Calea Martirilor
51/52-53*Dezvelirea lucrÄrii pentru spaÅiul public *Double New Hyphen*, realizate
dupÄ macheta artistului (donaÅie Paul Neagu Estate RO, Ãn cadrul
proiectului âTimiÅoara 21â)ExpoziÈia face parte din proiectul

*PAUL NEAGU. (R)evoluÅia formei*Realizat de:

FundaÅia Interart TRIADE Åi Paul Neagu Estate RO

Parteneri:

Galeria Jecza TimiÅoara

Muzeul de ArtÄ Cluj-Napoca

Muzeul de ArtÄ TimiÅoara

Arta lui Paul Neagu este, dupÄ cum chiar el recunoÅtea, un âproces pe mai
multe planuriâ punctat de âezitÄri, progrese, demolÄri Åi reconstruiriâ.
Produse Ãn egalÄ mÄsurÄ intuitiv Åi raÈional, obiectele Åi imaginile lui
Paul Neagu propun o iconografie cu variate niveluri de lecturÄ, a cÄror
semnificaÈie se multiplicÄ Åi se stratificÄ, depinde de unghiul, epoca Åi
pofta de interpretare. Tocmai aceastÄ deschidere cÄtre reinterpretare Åi
nevoia decodificÄrii face ca arta lui Neagu sÄ intre Ãn sfera a ceea ce am
numit obiecte *re*generative (plecÃnd, desigur, de la conceptul lui Neagu
ÃnsuÅi de âArtÄ GenerativÄâ), adicÄ obiecte ce au deopotrivÄ capacitatea de
a regenera Åi proprietatea de *se* regenera, de a fi concomitent obiect Åi
subiect al propriei (re)configurÄri. ÃnsÄ Ãn pofida ermetismului Åi a
aspectului intens simbolic, lucrÄrile artistului pot fi vÄzute Åi ca o
disertaÈie despre arta ÃnsÄÅi Åi despre vremurile Åi neliniÅtile
artistului, cÄci Paul Neagu a Åtiut sÄ fie Ãn egalÄ mÄsurÄ om de lume Åi
hermeneut, artist Åi savant, meÅter Åi filosof.==============================================================================*Paul Neagu. Regenerative Objects**Curator: Horea Avram*

*Jecza Gallery, TimiÅoara*

The exhibition includes works from the collection of Ovidiu Åandor, dr.
Sorin Costina, Neagu family*Opening:*

*November 28, 2014, 7:00 pm, Jecza Gallery TimiÅoara, Calea Martirilor
51/52-53*Inauguration of the public-space sculpture *Double New Hyphen*, after a
model by Paul Neagu (donated by Paul Neagu Estate RO within the project
âTimiÅoara 21â)The exhibition is part of the project

*PAUL NEAGU. (R)evolution of forms*Realized by:

Interart TRIADE Foundation and Paul Neagu Estate RO

Parteners:

Jecza Gallery TimiÅoara

Art Museum Cluj-Napoca

Art Museum TimiÅoara

The art of Paul Neagu is â according to the artist himself â a
âmultilayered processâ underlined by âhesitations, evolutions, demolitions,
and reconstructions.â Equally the product of intuition and rationality,
Neaguâs objects and images propose an iconography with multiple
interpretative layers, and whose significance is multiplied and stratified
depending on the angle, epoch or appetite of interpretation. It is
precisely Neaguâs art capacity to remain open to reinterpretations and
renewed decoding that places it under the generic of what I call *re*generative
art (a title that comes from Neaguâs own concept of âGenerative Artâ). That
is, a kind of objects which have at the same time the capacity to
regenerate and to be regenerated, to be concomitantly object and subject of
their own (re)configurations. However, despite their apparent hermeticism
and intricate symbolism, his works can be seen also as a discourse about
art itself, about artistâs times and preoccupations, since Paul Neagu knew
how to be equally a buoyant man and a hermeneutist, artist and scholar,
handyman and philosopher.
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/