ober on Wed, 26 Nov 2014 08:17:03 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] [Fwd: Vladimir Us la Salonul de proiecte / MNAC Anexa / 26 noiembrie]---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: Vladimir Us la Salonul de proiecte / MNAC Anexa / 26 noiembrie
From:    Salonul de proiecte <salonuldeproiecte@gmail.com>
Date:    Mon, November 24, 2014 5:42 am
To:       <ober@emdash.org>
--------------------------------------------------------------------------

Salonul de proiecte vÄ? invitÄ? miercuri, 26 noiembrie, ora 19.00, la
prezentarea intitulatÄ? Revendicarea spaÈ?iului public prin practici
artistice susÈ?inutÄ? de Vladimir Us. Evenimentul face parte din seria de
conferinÈ?e, screening-uri, prezentÄ?ri, discuÈ?ii, intitulatÄ? La seral
È?i organizatÄ? de Salonul de proiecte, MNAC Anexa, în lunile octombrie
È?i noiembrie 2014.

Ã?n cadrul acestei prezentÄ?ri Vladimir Us va vorbi despre proiectele
AsociaÈ?iei Oberliht realizate în ultimii È?apte ani, cu un accent pus pe
acÈ?iuni artistice desfÄ?È?urate în afara unor instituÈ?ii tradiÈ?ionale
de culturÄ? (proiectele: INTERVENÈ?II, CHIOÈ?C, Centrul Civic al
ChiÈ?inÄ?ului). AlÄ?turi de artiÈ?ti, la aceste proiecte au luat parte
arhitecÈ?i, sociologi, activiÈ?ti È?i alÈ?i actori interesaÈ?i de
transformÄ?rile prin care trece spaÈ?iul urban din ChiÈ?inÄ?u, scopul
fiind acela de a crea, în urma acÈ?iunii culturale, un spaÈ?iu cu
adevÄ?rat public. Acest lucru a fost posibil datoritÄ? unor procese de
auto-organizare È?i auto-educare, dar È?i în urma dezvoltÄ?rii unei noi
infrastructuri informative È?i culturale ce rÄ?spunde mai bine nevoilor
actorilor culturali independenÈ?i din Moldova, oferind astfel o
alternativÄ? mediului instituÈ?ionalizat È?i propunînd noi moduri de
întâlnire cu publicul.

Vladimir Us (1980) este un artist È?i curator stabilit în ChiÈ?inÄ?u,
Moldova, membru fondator al AsociaÈ?iei Tinerilor ArtiÈ?ti Oberliht. A
studiat artÄ?, curatoriat, management cultural È?i politici culturale la
ChiÈ?inÄ?u, Grenoble È?i Belgrad. Prin lucrÄ?rile È?i proiectele sale
recente, Vladimir exploreazÄ? procesele de transformare a spaÈ?iului
public în oraÈ?ele post-sovietice, fiind totodatÄ? interesat de nevoia de
conceptualizare a reÈ?elei spaÈ?iilor publice alternative din ChiÈ?inÄ?u.

La finalul programului La seral, echipa Salonului de proiecte îi
mulÈ?umeÈ?te Gabrielei Popp pentru sprijinul organizatoric oferit pe
toatÄ? durata desfÄ?È?urÄ?rii acestui program.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salonul de proiecte este un program al Muzeului NaÈ?ional de ArtÄ?
ContemporanÄ? (MNAC), iniÈ?iat de Magda Radu È?i Alexandra Croitoru. Acest
program îÈ?i propune realizarea unor expoziÈ?ii, prezentÄ?ri È?i
dezbateri care se vor concentra predominant asupra artei contemporane din
România, punând producÈ?iile tinerilor artiÈ?ti într-un context
generaÈ?ional, local È?i internaÈ?ional, mai larg.
Echipa: Magda Radu, Alexandra Croitoru, È?tefan Sava È?i Dana Andrei

Salonul de proiecte
MNAC Anexa
Calea MoÈ?ilor 62-68, etaj 2
BucureÈ?ti, Romania
www.salonuldeproiecte.ro
(http://salonuldeproiecte.us7.list-manage.com/track/click?u=fb845600907f7cfa878a97215&id=328778d1e9&e=dce7bda1ce)
http://salonuldeproiecte.us7.list-manage1.com/track/click?u=fb845600907f7cfa878a97215&id=edd4555348&e=dce7bda1ce

============================================================
Copyright © 2014 Salonul de proiecte, All rights reserved.
 Primesti acest mail pentru a fi la curent cu evenimentele de la Salonul
de proiecte.

Our mailing address is:
Salonul de proiecte
Calea MoÈ?ilor 62 - 68
BucureÈ?ti 030151
Romania
** unsubscribe from this list
(http://salonuldeproiecte.us7.list-manage1.com/unsubscribe?u=fb845600907f7cfa878a97215&id=fbf9b751af&e=dce7bda1ce&c=9fe328b835)
** update subscription preferences
(http://salonuldeproiecte.us7.list-manage2.com/profile?u=fb845600907f7cfa878a97215&id=fbf9b751af&e=dce7bda1ce)
 Email Marketing Powered by MailChimp
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=fb845600907f7cfa878a97215&afl=1

-- 
Oberliht, Young Artists Association
http://oberliht.com
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/