Irina Radu on Mon, 17 Nov 2014 15:11:29 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Vernisaj Suzana Dan | Loc de joacÄ, marti 18 noiembrie, ora 7 pm, SpaÈiul Aiurart


Suzana Dan | Loc de joacÄ

18 noiembrie 2014 â 24 ianuarie 2015

SpaÈiul Aiurart | BucureÈti, Lirei 21

Curator: Erwin Kessler

Vernisaj: marÈi 18 noiembrie, 7 - 10 pm.* please scroll down for English versionDin 18 noiembrie 2014, Suzana Dan ÃÈi face loc - loc de joacÄ la Aiurart.

ÃndepÄrtÃnd din peisaj tot ceea ce nu este "Suzi", Suzana Dan suceÈte
mintea Èi sufletul locului pentru a-i imprima doar chipul propriu:
vesel-sÃngeros, abraziv-erotic, para-feminist, dureros de destins.

Suzana Dan se numÄrÄ printre cei cÃÈiva artiÈti care au deformat-reformat
arta romÃneascÄ la Ãnceputul anilor 2000, profesÃnd o artÄ angajat
ne-serioasÄ. O artÄ care veÈtejea obiÈnuinÈele Èi aÈteptÄrile publicului
local, afundat Ãn culturalism, estetism, spiritualism, conformism. Suzana
Dan a dat cu pictura de pereÈi, fÄcÃnd sÄ se scurgÄ din aceasta fluide
diverse, lÄsate la vedere pentru a oripila Èi, totodatÄ, pentru a edifica
privitorul. Ãn timp, aceasta edificare mereu scormonitoare, niciodatÄ
ÃncheiatÄ, mereu reconsideratÄ, a produs un edificiu, unul Èui Èi Èubred,
aÈa cum este mereu arta vie. La Aiurart, acest edificiu se va Ãntinde pe
verticalÄ, la orizontalÄ, Ãn diagonalÄ, Ãn toate zÄrile Èi colÈurile, cu
toate mijloacele, de la picturÄ la posturÄ, de la obiect la concept,
precept, decept.

Aiurart Contemporary Art Space | BucureÈti, Lirei 21 | Luni-sÃmbÄtÄ, 3-7
pm.*

Suzana Dan | Playground

18th of November 2014 â 24th of January 2015

Aiurart Contemporary Art Space | 21 Lirei St, Bucharest

Curator: Erwin Kessler

Opening: Tuesday, the 18th of November, 7 - 10 pm.From November 18th, Suzana Dan clears the ground â Playground at Aiurart.

Clearing the place of everything that is not "Suzy", Suzana Dan twists
Aiurartâs tail to imprint it with her own bloody-happy,
erotically-abrasive, para-feminist, painfully relaxed tales.

Suzana Dan is one of a small number of artists that have deformed-reformed
the Romanian art at the beginning of the noughties by professing an
avowedly flippant art. A type of art that was withering away the local
publicâs customs and expectations, sunk deep into rather orthodox cultural,
aesthetic and spiritual pursuits. Suzana Dan drives painting up the wall,
getting all sorts of fluids flowing from it, letting them out in the open
as if to horripilate and instruct the beholder concurrently. In time, this
searching instruction â never-ending and constantly reconsidered â has
built an edifice, eccentric yet fragile as living art always is. At
Aiurart, this edifice expands vertically, horizontally, diagonally, in
every corner, from every perspective and by every means available, from
painting to posturing, from object to concept, precept or tenet.

(Translated and adapted into English by Bogdan Lepadatu.)Aiurart Contemporary Art Space | BucureÈti, 21 Lirei St.| MondayâSaturday,
3-7 pm.


*

Parteneri/Partners: Editura Vellant, Asdesign95, Radio RomÃnia Cultural,
Zeppelin, Èapte Seri, Revista Arta, Senso TV Arte, Modernism, ArtClue,
Vernisaje, Artindex, Agentiadecarte.ro, Metropotam, AR_chitecture TV,
LiterNet.ro, *Partnership for the Arts**.*
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/