www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Concursul "I feel" - instalatii senzoriale
Valentina Iancu on Tue, 25 Oct 2011 14:07:24 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Concursul "I feel" - instalatii senzoriale


*I.feeI Contest *ÃÈi propune sÄ premieze cele mai interesante propuneri de
instalaÈii senzoriale concepute pentru spaÈii tranzitorii (metrou, aeroport,
supermarket etc).

*I.feeI Contest *este deschis tuturor studenÈilor, absolvenÈilor unei
facultÄÈi de arte vizuale, arhitectura, automatica, robotica, muzica din
RomÃnia si U.E. cat si oricarui individ creativ dornic sa experimenteze cu
noi mijloace de expresie!

*PREMII*

Cele mai bune 5 propuneri vor fi expuse Ãn galeria de artÄ contemporanÄ Art
Yourself
Marele Premiu: o expoziÈie personalÄ Ãn galeria Art Yourself Èi editarea
unui catalog personal

*CALENDARUL CONCURSULUI*

25 octombrie â 18 noiembrie: depunerea candidaturilor
21 â 25 noiembrie: jurizare
28 noiembrie: anunÈarea cÃÈtigÄtorilor

*PARTICIPARE*

Pentru Ãnscriere Ãn concurs trebuie sÄ trimiteÈi pe adresa de e-mail
ifeel {AT} artyourself.ro, pÃnÄ la 18 noiembrie 2011 (inclusiv):
- formularul de Ãnscriere completat (poate fi descÄrcat fÄcÃnd click
pe FORMULAR
DE ÃNSCRIERE <http://issuu.com/artyourself/docs/fisa_de_inscriere#download>)
- cinci fotografii ale instalaÈiei propuse

*JURIU*Tiberiu Alexa, Directorul Muzeului JudeÈean de ArtÄ Centrul Artistic Baia
Mare
DragoÈ Farmazon, Director Art Yourself Gallery
Valentina Iancu, Muzeul NaÈional de ArtÄ al RomÃniei
Adriana Oprea, Muzeul NaÈional de ArtÄ ContemporanÄ din BucureÈti
Anca Tatomir, iniÈiator I.feel Contest
Marcel Tolcea, Directorul Muzeului JudeÈean de ArtÄ TimiÈoara

*CONCEPT*

Ãn ultimii 25 de ani, oamenii au suferit schimbÄri dramatice ale percepÈiei
asupra timpului, spaÈiului, problemelor, identitÄÈii.

AbundenÈa informaÈiilor Èi viteza nemaiÃntÃlnitÄ de procesare a informaÈiei
au condus la modificÄri majore ale comportamentului uman.

Ca rezultat al nivelului mare de inter-conectivitate, oamenii ÃÈi desfÄÈoarÄ
activitatea Ãn medii mai riscante, bazÃndu-se pe mecanisme de Ãncredere.

Supermodernitatea, aÈa cum a fost definitÄ de Marc AugÃ, a nÄscut o serie de
spaÈii tranzitorii, spaÈii temporare Èi efemere ale solitudinii.

Non-spaÈiile au o importanÈÄ majorÄ Ãn prezent -> nu existÄ identitate sau
relaÈionare: doar solitudine Èi similaritate.

Aeroporturile, spre exemplu, sunt hub-uri fascinante ale diversitÄÈii umane;
ca porÈi de tranziÈie Ãntre material Èi imaterial, sunt spaÈii puternic
ÃncÄrcate emoÈional; arhitectura ÃnsÄ tinde sÄ ascundÄ acest aspect printr-o
decorare impersonalÄ Èi forme industriale.

Rutina zilnicÄ, cum ar fi drumul spre locul de muncÄ poate fi ÃmbunÄtÄÈitÄ
senzorial prin instalarea de opere de artÄ care sÄ creeze emoÈie Èi sÄ
ÃntrerupÄ astfel monotonia ciclului zilnic, dupÄ schema: prima
impresie: creÈterea excitÄrii prin noutate -> ultilizarea prin mediere:
activitate ->  rÄspuns afectiv: rezonanÈÄ esteticÄ Èi emoÈionalÄ care
provoacÄ sentimente Èi amintiri -> proces reflexiv -> o nouÄ percepÈie
asupra SINELUI Èi SPAÈIULUI.

Prin procesul de descoperire sunt create memorii -> tranziÈia devine astfel
o experienÈÄ emoÈionalÄ.

Implicarea intensÄ conduce deseori la un Ãnalt sentiment de conÈtientizare
Èi personificare, ceea ce conduce spre un nou sentiment al identitÄÈii.

Astfel, pÄstrÃnd rutina zilnicÄ, dar crescÃnd implicarea prin intervenÈii de
naturÄ esteticÄ, putem explora relaÈia hibridÄ dintre spaÈiu Èi imaginarul
vizual, auz sau miros => un nou set de practici artistice care pot influenÈa
comportamentul uman.

*I.feeI Contest *ÃÈi propune sÄ premieze cele mai interesante propuneri de
instalaÈii senzoriale concepute pentru spaÈii tranzitorii

Concurs naÈional, *I.feeI Contest* este deschis tuturor studenÈilor sau
absolvenÈilor unei facultÄÈi de arte vizuale din RomÃniahttp://www.artyourself.ro/index.php?route=continut/proiecte&proiect_id=5


-- 
Valentina Iancu

Please consider the environment - do you really need to print this e-mail?
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/