www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Vernisaj "SCULPTURA IN ALB" / Anamaria Serban / ATELIER 030
Mihai Zgondoiu on Tue, 25 Oct 2011 14:07:55 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Vernisaj "SCULPTURA IN ALB" / Anamaria Serban / ATELIER 030202 / 27 octombrie, ora 19.00


SCULPTURA ÃN ALB


Anamaria Èerban
27 octombrie - 15 noiembrie 2011
Â
Curator: Dan Mircea Cipariu
Coordonator Atelier 030202: Mihai Zgondoiu
Â
Vernisaj: joi, 27 octombrie 2011, ora 19.00, ATELIER 030202 (Sala NouÄ
TC), 
str. SfÃnta Vineri nr. 11, BucureÅti / www.atelier030202.blogspot.com
Â
"Efemerul Åi ÃntrupÄrile sale
sunt pentru Anamaria Åerban spaÅii abisale Åi interiorizate. Programul Land
Art-ului Åi al miÅcÄrii create de Robert Smithson este asumat, Ãntr-o polemicÄ
autoreferenÅialÄ cu devenirea, pÃnÄ cÃnd dependenÅa obiectului artistic de
context Åi de privitor devine un prilej interÅanjabil de redescoperire a
unghiului de vedere Åi a sintaxei vizuale. Pariul pe actul artistic nu este neapÄrat
Ãn detrimentul obiectului artistic, ci este o consecinÅÄ fireascÄ a
influenÅelor naturale (spaÅiu Åi timp) asupra subiectului Åi materialului
artistic. Contextul Åi interacÅiunea publicului cu un concept artistic dau mÄsura
efemeritÄÅii asupra receptÄrii Åi valorizÄrii, miza, de altfel, a acestui
perfomance.
Anamaria Åerban Åtie cÄ nu Åtie care este semnul vizual
Åi spiritual intangibil. Motiv pentru care pentru ea sculptura este un lung Åir
de ipoteze privind tridimensionalitatea Åi punerea ei Ãn spaÅiu. Sculptura
devine un concept de interferenÅÄ cu arhitectura Åi geografia. AÅa cum, pus Ãntr-un
context, orice om poate avea un rol teatral de impact, Åi cele 100 de pietre
ale artistei tind sÄ ÃÅi punÄ Ãn valoare geometria variabilÄ pÃnÄ cÃnd acestea
sunt Ãn ochii privitorului expresia stilisticÄ cea mai ÃnaltÄ. Un subtil joc
de-a creatorul Åi creaÅia sa, cu 100 de pietre neÅlefuite, precum neÅlefuitÄ
este Åi intuiÅia criticÄ Åi artisticÄ a celor ce participÄ la performance. 
Ãn direct, publiculului i se oferÄ Åansa demiurgicÄ a
unui creaÅii despre cele 100 de pietre ale efemerului. Un efemer Ãnregistrat ca
Ãntr-un reality show despre cÄutarea unui punct de sprijin care sÄ (ne) schimbe
universul."

Dan Mircea CIPARIU 
Â
Organizator: ATELIER 030202
Parteneri:Teatrul de Comedie, Clubul UNESCO-AdolescenÅii, AsociaÅia Euro
CulturArt
Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio RomÃnia Cultural,
TATAIA, Cultura, ArtClue, Modernism.ro, Zile Åi NopÅi, veiozaarte.ro,
revista ARTA, Time Out
Â
Anamaria Èerban(n. 1979) este Lector UniversitarDr. la Facultatea de Arte Åi Design din TimiÅoara, sectia sculpturÄ.
ParticipÄ Ãn numeroase expoziÈii/simpozioane de sculpturÄ monumentalÄ din
ÅarÄ Åi strÄinÄtate (Parcul Saint Cloud - Paris 2007, Artuborg - Timisoara 2003, Larvik - Norvegia 2002, Trienala de SculpturÄ MonumentalÄ,
Chateau d' Opeye - Belgia 2001 etc). Ãn anul 2001 Ãncepe proiectul "100 de pietre", un Èir de sculpturi monumentale
amplasate Ãn spaÈiul public. Este cofondator "Grup 21" (Tineri ArtiÈti ArÄdeni), director de proiect,
curator (alÄturi de Cosmin Florin Moldovan) la "Sculptura azi. 4 discursuri" TrÄieÅte
Åi creazÄ Ãn Arad &TimiÅoara. 
Â
Mihai Zgondoiu 
independent visual artistÂÂ
www.mihaizgondoiu.ro
coordinator 
ATELIER 030202 / contemporary art space
www.atelier030202.blogspot.com
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/