www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] comunicat de presa revista ARTA nr.2-3/2011
Magda Carneci on Tue, 25 Oct 2011 14:06:47 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] comunicat de presa revista ARTA nr.2-3/2011

	

	

	

	
invitatie lansare Arta_UAP.jpg

A apÄrut nr. 2-3/2011 al revistei trimestriale ARTA, revistÄ de arte vizuale
editatÄ de Uniunea ArtiÈtilor Plastici din RomÃnia.
In format dublu, cu 240 de pagini de text Èi numeroase reproduceri color,
revista se poziÈioneazÄ ca o tribunÄ profesionistÄ Èi reprezentativÄ a mediului
vizual romÃnesc.

Tema numÄrului dublu actual este pictura neo figurativÄ romÃneascÄ din
anii 2000 Ãncoace. DupÄ o relativÄ absenÈÄ din prim-planul interesului
public Ãn anii 90, pictura a revenit Ãn forÈÄ pe scena artisticÄ romÃneascÄ
din ultimul deceniu. AdusÄ de o nouÄ generaÈie afirmatÄ peste tot Ãn ÈarÄ
(neo-popul bucureÈtean, Ècoala de griuri de la Cluj etc.), dar Èi cu succese
excepÈionale Ãn strÄinÄtate, aceastÄ picturÄ practicÄ un neo-figurativism
fotografic Èi hiperrealist, care vorbeÈte ludic, critic Èi dezinhibat despre
noua realitate care ne ÃnconjoarÄ.

Un alt dosar important al numÄrului este dedicat participÄrii RomÃniei la
Bienala de la VeneÈia de anul acesta. Interviuri, eseuri, luÄri de poziÈie
dezbat relaÈia problematicÄ dintre artiÈti Èi curatori Ãn cadrul marilor bienale
internaÈionale.

ScrisÄ alert, curajos Èi provocator mai ales de tineri critici Èi curatori de artÄ, revista conÈine Èi alte rubrici interesante: expoziÈii din ÈarÄ Èi din strÄinÄtate, eseuri de artÄ, dosare de artist, anchetÄ cu pictori, anchetÄ cu galeriÈti de artÄ, istorie artisticÄ recentÄ, recenzii de cÄrÈi Èi albume de artÄ romÃneÈti Èi strÄine, informaÈii despre expoziÈiile galeriilor UAP din ÈarÄ, ale galeriÈtilor privaÈi romÃni de pretutindeni
Èi ale ICR-urilor din strÄinÄtate._______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/