Asociatia ECUMEST on Thu, 29 Sep 2005 16:46:16 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Noua runda de finantare Program Matra-KAP


Data limita: 11 noiembrie 2005


MATRA este un program de finantare al Ministerului de Afaceri Externe din Olanda compus dintr-o gama larga de componente ce sprijina procesul de transformare sociala ce are loc in Europa Centrala si de Est. Unul din componentele programului MATRA este Programul de Granturi Mici acordate de Ambasada (Matra Small Embassy Projects Programme) cunoscut si sub denumirea de Matra-KAP. 
 
Matra-KAP este un program implementat prin intermediul Ambasadei Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti.
 
Pot beneficia de finantare in cadrul acestui program organizatii neguvernamentale (ONG-uri) cu personalitate juridica stabilita in Romania, autoritati publice locale, institutii si agentii. 
 
Activitatile ce pot fi finantate in cadrul acestui program trebuie sa poata fi incluse in cadrul uneia sau mai multora din urmatoarele teme: legislatie si justitie, administratie publica/ordine publica, informatii publice/media, drepturile omului/minoritati, protectia mediului, intarirea capacitatii ONG-urilor, politici sociale si de ocupare a fortei de munca, sanatate, educatie, cultura, bunastare si dezvoltarea de politici in vederea asigurarii de locuinte.
 
Modalitatea de aplicare pentru obtinerea unui spirijin financiar in cadrul acestui program prevede trimiterea unui Formular de Aplicare pe adresa Ambasadei Regatului Tarilor de Jos in Romania (str. Aleea Alexandru 20, 011823 Bucuresti sector 1). Propunerile de proiect trebuie sa fie inaintate Ambasadei in scris, in limba engleza, intr-un singur exemplar si trebuie sa contina toate datele solicitate. Formularul de Aplicare, impreuna cu informatii referitoare la modul de completare a acestuia si la anexele solicitate, precum si alte informatii utile referitoare la procedura de aplicare, sunt accesibile pe adresa web a Ambasadei: www.olanda.ro Data limita de aplicare pentru anul curent este vineri, 11 noiembrie 2005, data postei. Evaluarea propunerilor de proiect (formularelor de aplicare) trimise pana la data limita de aplicare se va face pana cel tarziu la data de 15 februarie 2006.
 
Proiectele aprobate spre finantare in cadrul acestui program beneficiaza in medie de aprox. EURO 9,000.-, suma maxima care se acorda pentru finantarea unui proiect fiind de EURO 15,000. Beneficiarul sprijinului acordat trebuie sa contribuie financiar si/sau in natura la implementarea proiectului. Durata de implementare a proiectului nu poate depasi 12 luni. 
 
Este important de retinut ca fondurile disponibile in cadrul programului Matra-KAP sunt limitate si prin urmare este posibil ca unor propuneri de proiect sa le fie refuzata finantarea chiar daca acestea indeplinesc toate cerintele mai sus amintite.

Pentru detalii:
Norma  Nitescu
Program Officer 
The Royal Netherlands Embassy Bucharest
tel: 021 208 60 30
fax: 021 230 76 20
e-mail: norma.nitescu@minbuza.nl 
web: www.olanda.ro
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/