Marja Oosterman on Thu, 8 Jul 1999 17:09:13 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: nettime-nl: Internet is de kracht van wereldwijd verzet tegen economische globalisatie


Hallo Ronald,

Dank voor je reactie op mijn gechargeerde mail.

Maar nog steeds: rente blijft een vreemd iets. Het maakt geld niet meer tot
ruilmiddel, maar tot product.

Vr groet,

Marja

At 14:34 8-7-99 +0200, you wrote:
>Waar en niet waar. Ik zou er eens een economie boek op naslaan als ik jou
>was, maar in het kort:
>1: Aandelen zijn risicodragend kapitaal, als het bedrijf op de fles gaat
>zijn je aandelen niks meer waard. Aandelen worden uitgegeven voor een
>nominaal bedrag (Zeg f 25,=) door een bedrijf. Je krijgt vanwege die
>deelneming een gedeelte in de winst als het goed gaat met het bedrijf
>(dividend). Als nu na 10 jaar het bedrijf f 10,= per aandeel uitkeert, kun
>je op je klompen aanvoelen, dat het aandeel eigenlijk meer waard is dan die
>25,= waar het oorspronkelijk voor was uitgegeven. Er zijn berekeningen voor
>wat een aandeel zou mogen kosten op basis van de 'performance' van een
>bedrijf. Voor de goede orde, aandelen zijn dus geen geleend geld, maar een
>stukje eigendom in een bedrijf, als je alle aandelen bezit, ben je eigenaar.
>
>2: Geld is ruilmiddel, en alles wat je met geld doet, zou je ook zonder
>kunnen, alleen wordt de rekenarij ingewikkelder voorbeeld:
>Nu: Ik leen je geld op basis van x% rente omdat ik een zeker risico neem.
>Anders: Ik verstrek je de materialen om Y van te (ver)bouwen, en verwacht
>van de opbrengst de waarde van die materialen uitgedrukt in
>koeien/schapen/mais etc + x% voor het risico. (Het is een methode die in de
>derde wereld nog wel eens gebeurd met zaaigoed)
>
>3:Vraag en aanbod zijn een natuurlijk gegeven, mensen hebben zaken nodig om
>van te kunnen leven, dat schept een vraag. Als er voldoende aanbod is, geen
>probleem. Als er niet voldoende aanbod is, krijg je schaarste, (een
>belangrijk economisch begrip), en dat veroorzaakt stijgende prijzen. Als er
>teveel aanbod is, dalen de prijzen.
>
>4:Groei is inderdaad een bedreiging voor de wereld, maar krimp ook, want dat
>veroorzaakt werkloosheid, faillissementen etc. An sich zou je kunnen stellen

>dat het niet het waandenkbeeld van 'noodzakelijke economische groei' is dat
>het probleem veroorzaakt, maar de groei van de wereldbevolking (die daardoor
>economische groei veroorzaakt). Gezonde krimp zou dus kunnen door de
>wereldbevolking langzaam te laten dalen omdat er dan ook minder mensen
>werkeloos kunnen worden (Zie ook Malthus).
>
>Ronald
NoPapers, digitale uitgevers... virtualiter
Postbus 85333, 3508 AH  Utrecht
Email: info@nopapers.nl
Fax:    030-2543424
Tel.:   030-2544519 (ma t/m vrij 11-16.00 uur)

<http://www.dan.nl/>De Agenda van Nederland
kopij per Email:  redactie@dan.nl
andere zendingen: zie adressen NoPapers hierboven.
 
<http://www.nopapers.nl/nfl/>NoPapers Finance Liga 
E-Culture ..) 

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.