Christine on Fri, 9 Jul 1999 16:24:41 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: nettime-nl: Internet is de kracht van wereldwijd verzet tegen economische globalisatie


At 02:53 PM 7/8/99 , Marja Oosterman wrote:

>Maar nog steeds: rente blijft een vreemd iets. Het maakt geld niet meer tot
>ruilmiddel, maar tot product.

Rente krijg je niet op geld, maar op lenen. Als ik jou een koe leen voor 
een jaar, dan wil ik daar rente op hebben (een kalfje?), anders hoef ik je 
de koe niet te leen. Als je de koe ruilt voor geld, dan is er van rente 
geen sprake, ook niet als je de koe na een jaar weer aan mij terugverkoopt. 
Toch?

dagdag
Christine
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.