Marja Oosterman on Thu, 8 Jul 1999 15:44:37 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: Internet is de kracht van wereldwijd verzet tegen economische globalisatie


Me altijd al afgevraagd waar verhandelbare aandelen in bedrijven anders
voor nodig zijn dan aandeelhouders nog meer geld te bezorgen.
Dit geld verdienen met geld hebben is de basis voor het winst moeten maken
anders dan voor dat wat een bedrijf nodig heeft om gezond te functioneren.

We vinden het inmiddels de normaalste zaak van de wereld dat een
onderneming starten niet kan zonder beginkapitaal in de vorm van geleend
geld. En dat minimaal gederfde rente vergoed moet worden aan de
leningverstrekker. Maar waarom eigenlijk? Als er geen inflatie zou zijn,
waar heb je die rente dan voor nodig? Of andersom: zou er nog wel inflatie
zijn als er geen rentes werden betaald maar alleen vergoedingen voor reele
kosten, zoals van transacties e.d.?
Als geld weer alleen was waar het ooit voor begonnen is, als ruilmiddel,
voor diensten en producten en je hebt nog steeds een vrije markt waar vraag
en aanbod dirigeren, waar heb je dan rente nog voor nodig?
Een werkelijk vrije markt, zonder geld als product, zou dat niet een wereld
zijn waarin we alleen dat maken wat we nodig hebben?

Groei, expansie.. in de natuur zorgen verschillende levensvormen dat de
expansiedrift van een levensvorm aan banden wordt gelegd.
De mens groeit maar door en denkt daarvoor een groeiende economie nodig te
hebben.
Waarvoor eigenlijk?
Om weer winsten als een schijnheilige samaritaan terug te laten vloeien
daar waar we het goed beschouwd eerst vandaan geperst hebben?

Meer maken dan we nodig hebben, was dat niet de bron van alle
milieuvervuiling?
We maken meer mensen dan de aarde nodig heeft.
We maken ook mensen die meer willen dan ze nodig hebben. Daar hebben ze
geld voor nodig. Met rente.

MarjaAt 17:57 7-7-99 +0200, Richard de Boer wrote:
>Global Action Day, alweer bijna drie weken geleden, maar desalniettemin 
>enige bespiegelingen.
>
>Groet van Richard <risjaar@dds.nl>
>
>----------------
>
>Internet is de kracht van wereldwijd verzet tegen economische globalisatie
>
>`Our resistance is as transnational as capital'

NoPapers, digitale uitgevers... virtualiter
Postbus 85333, 3508 AH  Utrecht
Email: info@nopapers.nl
Fax:    030-2543424
Tel.:   030-2544519 (ma t/m vrij 11-16.00 uur)

<http://www.dan.nl/>De Agenda van Nederland
kopij per Email:  redactie@dan.nl
andere zendingen: zie adressen NoPapers hierboven.
 
<http://www.nopapers.nl/nfl/>NoPapers Finance Liga 
E-Culture ..) 

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.