Josselien Janssens on Fri, 19 Feb 1999 21:19:44 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: nettime-nl meeting vanavond


Hoi Nettime,

Ik zit nog maar een week op deze lijst, en ben helaas niet in staat de
vergadering bij te wonen. Ben het wel helemaal eens met "Don't Get Organised,
Get Organic!" Dat wordt vanaf nu een van mijn lijfspreuken, samen met "Only
Users Lose Drugs". Goeie vergadering en we horen het wel!

Tot bij N5M!

Josselien--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.