Marieke on Wed, 17 Feb 1999 19:23:28 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: PUBLIC - PRIVATE


PUBLIC-PRIVATE  20-02 / 21-03 1999

Gastcurator Hedwig Fijen toont bij MonteVideo/TBA foto- en videowerken
van zeven internationale kunstenaars.

In Public-Private wordt ruimte gegeven aan de kunstenaars TRACEY EMIN,
SAM TAYLOR-WOOD, JOACHIM KOESTER, HONORE D'O, GRAZIA TODERI, ALEXANDRA
TESSENSOHN en TRACEY MOFFATT, die vanuit verschillende 'sociaal
sensitieve' invalshoeken de mentale, seksuele, stedelijke en politieke
context, in al haar condities, scheidslijnen en codes onderzoeken. 

Opening: VRIJDAG 19 FEBRUARI VAN 17.00 - 19.00 UUR

MonteVideo/TBA
Nederlands Instituut voor Mediakunst
Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam
Tel: 020 6237101
Fax: 020 6244423
www.montevideo.nl
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.