Geert Lovink on Tue, 9 Feb 1999 19:28:49 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: T H E W A L K - I N R E A D E R (Geuzen@De Appel)


From: Femke Snelting <snelting@luna.nl>

T H E   W A L K - I N   R E A D E R
...........................................................
VERANDERENDE ECONOMIEN / SHIFTING ECONOMIES 
...........................................................
roundtable discussion with Ron Boot, Stephan Raes + Joke van Kampen
...........................................................
Sunday, February 14 / 13.30
in: De Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, Amsterdam
...........................................................

De sociale transformatie van de Nederlandse samenleving en de stedelijke
veranderingen van bijvoorbeeld een stad als Amsterdam heeft vergaande
gevolgen voor iedereen: bewoners, bezoekers en passanten. In deze context
is het van belang om de verschillende economische krachten die het huidige
sociale milieu vormgeven nader te bekijken. Het is haast onmogelijk een
scherpe grens te trekken tussen de formele en de steeds veranderende
informele economie. Voor mensen die om wat voor reden dan ook geen toegang
hebben tot de formele economie is het negeren van wettelijke regels
noodzakelijk om een inkomen te verwerven en te kunnen overleven. Als grote
groepen mensen, waaronder veel migranten, juist werk vinden in het grijze
gebied van de informele economie en er in sommige sectoren een
gedoogbeleid is ontstaan, kan er dan nog in tegengestelde polen gedacht
worden? Bezuinigingen op het sociale zekerheidsstelsel en mogelijkheden om
dit stelsel te blijven bekostigen maken de druk op arbeidsparticipatie
alleen maar groter niet in de laatste plaats omdat arbeidsparticipatie
gezien wordt als de bepalende factor voor integratie van migranten in de
Nederlandse samenleving. Joke van Kampen, Stephan Raes en Ron Boot zullen
ieder vanuit hun gezichtspunt en professionele betrokkenheid een korte
lezing geven waarna alle aanwezigen genodigd zijn om aan het rondetafel
gesprek deel te nemen.

STEPHAN RAES doceert politieke economie aan de Universiteit van Nijmegen.
Op het ogenblik werkt hij aan zijn promotie onderzoek naar de opkomst,
sinds 1980, van door migranten gerunde naaiateliers in Amsterdam in
relatie tot veranderingen in de wereldeconomie. JOKE VAN KAMPEN is
hoofdredacteur van Z magazine (het Amsterdamse daklozenmagazine of de
daklozenkrant) Daarnaast is zij werkzaam in de journalistiek onder andere
bij de Groene Amsterdammer en is buitenland redacteur bij IKON radio. RON
BOOT is coördininator bij stichting Streetcornerwork voor de teams,
Binnenstad, Oud-West / Westerpark en Noord. Streetcornerwork werkt voor
jongeren, en jongvolwassenen in achterstandssituaties. De problematiek
strekt zich uit over allerlei leefgebieden: huisvesting, financiėn,
scholing en arbeid, gezondheid, migratie, sociaal netwerk, vrije tijd en
justitie.

UNLIMITED.NL-2 Voor Unlimited.NL-2, de tentoonstelling die nu in de Appel
te zien is, heeft gastcurator Hou Hanru verschillende kunstenaars,
kunstenaarsinitiatieven en architecten uitgenodigd om hun gedachten over
de transformatie van de stedelijke ruimte en de sociale veranderingen uit
te wisselen. Voor deze tentoonstelling ontwierp de Geuzen de Œwalk-in
reader¹, een ruimte die functioneert als bron voor onderzoek, als ruimte
voor videovertoningen en discussies. Twee maanden lang zullen er
verschillende rondetafelgesprekken plaats hebben rond de volgende thema's:
MAPPING (in kaart brengen), FEELING AT HOME: A SENSE OF (BE)LONGING (je
thuis voelen, erbij horen), SHIFTING ECONOMIES (veranderende economieėn),
MOMENTS OF CONVERGENCE (momenten van samenkomst) en ENVISIONING CULTURAL
PARADIGMS ACROSS DISCIPLINARY BOUNDARIES (denken over culturele modellen
voorbij de grenzen van disciplines).  

T H E   W A L K - I N   R E A D E R 
...........................................................
Organised by: De Geuzen (a foundation for multi-visual research) 


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.