Diana Ozon (by way of Josephine Bosma) on Tue, 9 Feb 1999 22:30:35 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Alarm ruigoord


Beste mensen,

Gelieve dit bericht door te sturen danwel door te vertellen aan een ieder
die hier eventueel belangstelling voor heeft, groeten, Ozon

PERSBERICHT:
ALARM ROND RUIGOORD

   Ten westen van Amsterdam wordt de Afrikahaven gegraven ten bate van een
slibdepot voor zeer giftige bagger. Acties hebben dit tot nu toe niet
kunnen voorkomen. Ondanks de belofte dat zeldzame planten en dieren zouden
worden overgeplaatst, is het Gemeentelijk Havenbedrijf gisteren 8-2-99 in
snel tempo begonnen met het 'wegklepelen' van de begroeiing rond Ruigoord.
Doel is het verwijderen van de begroeiing voor aanvang van het
broedseizoen. Dieren, insecten en zeldzame planten in hun winterslaap
worden mee 'verhalkseld'. In het bewoonde en nog ongeschonden dorp zelf
zoeken o.a. fazanten nu in paniek een veilig heenkomen. Ook de menselijke
bewoners van het gebied zijn zeer onrustig geworden.

   De werkzaamheden zouden zes weken in beslag nemen maar gezien het tempo
waarin wordt gewerkt, zal het binnen zes dagen voltooid zijn. Nog voor er
flora en fauna gered konden worden volgens afspraken met het Milieucentrum
Amsterdam wordt de natuur vernield. De vernietiging vindt plaats tussen 7
uur 'smorgens en 18.00 uur 'savonds in een thans schitterend
sneeuwlandschap wat des ondanks in erg schril contrast staat met de kille
werkelijkheid. Het geluid van de machines vult de winterlucht.

   Op persoonlijke titel wil ik u, hierop wijzen opdat de verslaggeving
van de natuurvernieling verder reikt dan dit bericht.

   Met hartelijke dank voor uw aandacht en vriendelijke groet,
   Diana Ozon
   dichteres
   ozon@desk.nl

----

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.