Basisdemocratisch Netwerk on Tue, 9 Feb 1999 14:36:35 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: cursus globalisering (herhaald)


Herhaalde Oproep

   Cursus 'Globalisering'

Zelfs voor de echte specialisten wordt het er steeds moelijker
op. Vrijwel niemand lijkt nog in staat om wegwijs te worden uit
alle acoorden en verdragen die er de afgelopen decennia gesloten
zijn. Meer en meer supranationale instituties oefen op steeds
ondoorgrondelijker wegen steeds meer formele n informele macht
uit, overal ter wereld Bekend zijn de 'groten' in het spel om de
grotere knikkers, clubs als de Wereldbank, het IMF en de WTO.
Minder bekend zijn de vele samenwerkingsverbanden die er in de
diverse regio's gevormd zijn, de vele EU-tjes en EMU-tjes die her
en der op de aardkloot in ontwikkeling zijn. Grenzen tussen
overheid en het bedrijfsleven vervagen, natioale grenzen lijken
er in de 'werkelijke' wereld van de echte macht en de harde
cijfers steeds minder toe te doen. Een bepaalde structuur, een
plan of een idee over hoe de wereld zich ontwikkelt of zich zou
moeten ontwikkelen lijkt niet echt voorhanden. Het enige dat
duidelijk lijkt, is dat het altijd, overal om mr gaat, om meer
geld en meer macht voor degenen die dat toch al hebben. Koste 
wat
het kost.

Uit deze kluwens van grote economische ambities is het moeilijk
rode draden spinnen. 'Globalisering' is in dit verband een
gevleugelde term geworden, een mooi woord dat tenminste iets
duidt van waar het over gaat. Helaas bedoelen verschillende
mensen verschillende dingen als ze over 'globalisering' of ook
'mondilisering' spreken, en hechten ze daar vaak een andere
waarde aan. 'Globalisering' zegt tegelijk te veel en te weinig en
dus eigenlijk niets. Maar wat valt er dan nog wel te zeggen?

Om wat helderheid te verschaffen over hetgeen er achter de term
'globalisering' zoal schuilgaat heeft voorheen: de MAI-groep
Utrecht het initiatief genomen tot een heuse CURSUS. 
In zes bijeenkomsten van steeds drie uur kunnen geinteresseerde
leken en specialisten, brave burgers en activisten onder
begeleiding van een specialist dieper ingaan op verschillende
aspecten van/toonaangevende instituties in het proces van
(economische) globalisering.

16 februari: De EURO. Achtergronden bij en mogelijke gevolgen van
   de invoering van de 'eenheidsmunt'.
   (spreker nog onbekend)
2 maart: De WTO. Liberalisering van de handel en de gevolgen
   voor het Zuiden
   (m.m.v. M. van der Stychele)
16 maart: IMF, Wereldbank en de crisis in Azie
   (m.m.v. Th. Ruyter)
30 maart: Het Europese Bedrijfsleven en de wereldmarkt.
   Globaliseringsstratgieen
   (m.m.v. E. Wesselius)
13 april: Biodiversiteit, TRIPS en het 'agrarisch-industrieel
   complex'
   (m.m.v. N. Holland)
27 april: Resumee; Strategiediscussie?

De kosten voor deelname aan de cursus zullen tussen de 10 en de
25 gulden belopen. Als cursusmateriaal dient de bestaande reader:
'Globalisering van de Armoede. Teksten tegen de diktatuur van de
vrije Markt (Leiden, 1998) en wat copieen. Exemplaren daarvan (+ 
leeswijzer) zullen voor de eerste bijeenkomst naar jullie worden
opgestuurd. De avonden beginnen steeds om 20.00 uur, 
Oudegracht 229 (DWARS) in Utrecht


Geinteresseerden kunnen zich opgeven/meer informatie vragen door
een kaartje te sturen naar:

MAI-groep Utrecht
p/a Postbus 13013
3507 LA UTRECHT

Mailen kan natuurlijk ook, via het mailadres van het
Basisdemocratisch Netwerk BDN: 

                  axienetx@xs4all.nl

Jullie krijgen dan z.s.m. de definitieve info's en de reader
thuisgestuurd

Zwart Zaad is een klein Utrechts fonds dat ondersteuning biedt aan kleinschalige, liefst buitenparlementaire groepen, clubs en gelegenh
eidsformaties die langs de weg van de directe actie hun steentje willen blijven bijdragen aan een betere toekomst voor mens en mededier
 in het Utrechtse en daarbuiten. Een maal per kwartaal steunt Zwart Zaad daarnaast een projekt in een buitenland waarvan het bestuur me
ent dat het een direkte verbetering kan inhouden voor het welzijn van mensen en dieren ter plekke.
Zwart Zaad neemt alle subsidie-aanvragen die een incidenteel karakter dragen in behandeling. Haar bijdrage daaraan zal zelden de grens 
van 500 guldens overschrijden.

Stuur je aanvragen voorzien van een bergoting naar: 

Stichting Zwart Zaad
p/a Postbus 13013
3507 LA UTRECHT


donaties blijven welkom op giro 40753 t.n.z. Zwart Zaad te Utrecht
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.