Geert Lovink on Tue, 9 Feb 1999 10:21:26 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: discussie over het 'medefinancieringsmodel'


>From jo@xs4all.nl Mon Feb  8 23:20:40 1999

publieksdebat De Andere Wereld van Zondagmiddag 
i.s.m. Transnational Institute (TNI)

Zondag 14 februari van 14 tot 15 uur, De Balie

Hoe kunnen Particuliere Hulporganisaties het best bijdragen aan
democratisering na een periode van dictatuur en (internationale) 
burgeroorlog? Kees Biekart analyseert in zijn boek "The Politics of Civil
Society Building, European Private Aid Agencies and Democratic Transitions
in Central America" welke politieke keuzes Europese
Medefinancieringsorganisaties (MFO's) maakten in de jaren 80 en 90. Zijn
proefschrift, waarop hij cum laude promoveerde aan de Universiteit van
Amsterdam, is gebaseerd op 10 jaar veldonderzoek als researcher verbonden
aan het Transnational Institute in Amsterdam. Hij pleit voor een
herwaardering van de rol van particuliere hulp: minder nadruk op het
doorsluizen van fondsen en meer aandacht voor solidariteit en politieke
pressie in het Noorden. In De Andere Wereld van zondag 14 februari gaat
hij in discussie met:

Jaap Dijkstra, de directeur van HIVOS en van GOM (het overleg van de vier
Nederlandse MFO’s), Manuela Monteiro (directeur van PSO) en

Joan Boer (plv. Directeur-Generaal voor International Samenwerking).

In een tijd dat MFO's onder druk worden gezet om snelle en aantoonbare
resultaten te boeken in directe armoedebestrijding, dreigen financiële
overwegingen van effectiviteit en fondsenwerving de overhand te krijgen.
Waarin onderscheiden de sterk gegroeide en geprofessionaliseerde MFO's
zich nog van het 'establishment' binnen het internationale hulpcircuit? In
Nederland bepleit Minister Herfkens daarom een nieuwe taakverdeling tussen
rijk en MFO's. De neo-liberale mondialisering schreeuwt om het organiseren
van tegenkrachten. Hoogste tijd dus voor een publieke discussie over de
pretenties en beperkingen van de MFO’s.

presentator Jo van der Spek

IKON Radio 5

Live vanuit de Balie

Zondag 14 februari van 14 tot 15 uur

toegang gratis

Kees Biekart, The politics of Civil Society Building, European Private Aid
Agencies and Democratic Transitions in Central America. (International
Books: Utrecht, 1999). 

------

Jo van der Spek        
editor IKON Radio     
Ceintuurbaan 115-2
NL 1072 EZ Amsterdam
Nederland
tel +31.20.6718027
werk: 035-6727255


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.