Marie-Jose Klaver on Mon, 11 Aug 1997 17:50:16 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Het nieuwe hacken


Het nieuwe hacken

De roman 'Nearly Roadkill' van journalist Caitlin Sullivan en kunstenaar
Kate Bornstein schetst een somber beeld van de digitale toekomst. Over niet
al te lange tijd, aan het begin van de volgende eeuw, zal het Internet in
handen zijn van multinationals die het gebruiken als een reusachtig
distributiekanaal voor reclame. Voor de overheid werd het onderhouden van
de netwerkverbindingen te duur. Wie toegang tot Internet wil, moet zich
eerst registreren en precies vertellen wie hij is, waar hij werkt, winkelt
en surft. Die informatie wordt gebruikt om gebruikers doelgericht met
reclame te bestoken. De overheid springt het bedrijfsleven te hulp bij het
opsporen van gebruikers die zich niet aan de regels houden.

Als gevolg van dit elektronisch totalitarisme ontstaat een nieuwe generatie
hackers. Vrijbuiters banen zich, geassisteerd door computerdeskundigen,
anoniem een weg op het net om verschoond te blijven van ongewenste
commercie. De twee hoofdpersonen, die onder de bijnamen Scratch en Winc
over het Net dwalen en grote populariteit genieten vanwege hun burgerlijke
ongehoorzaamheid, raken verzeild in een spannende elektronische klopjacht.
Een verbeten politierechercheur probeert ze te traceren. Omdat er nog maar
een paar computers bestaan van waaraf anoniem ingelogd kan worden is hij ze
al snel op het spoor. Volgens de superieuren van Ms. Budge, per abuis heeft
rechercheur Budge het verkeerde geslacht aangevinkt en de onverbiddelijke
registratiewetten laten geen herkansing toe, vormen mensen als Scratch en
Winc een gevaar voor de openbare orde omdat ze weigeren te zeggen wie ze
zijn en wat ze doen. Gebruikers zonder herkenbaar profiel zijn immers
waardeloos voor de bedrijven die het net bezitten.

Ook op de hackersmanifestatie Hacking in Progress 97 (HIP97), die afgelopen
weekeinde op een camping bij Almere plaats vond, stonden de thema's
privacy, encryptie, user tracking en de toenemende greep van de commercie
op de individuele gebruiker centraal (www.hip97.nl). Een groot deel van de
ongeveer vijfendertig lezingen en workshops was gewijd aan cryptografie,
digitale handtekeningen, databases met persoonsgegevens en de vervuiling
van het het net door ongewenste commerciele reclame in mailboxen en
discussiegroepen (spam).

Terwijl een deel van ongeveer 1500 aanwezigen op de HIP in hun tenten bleef
om in elkaars computer in te breken en zo optimaal mogelijk gebruik te
maken van de breedbandige Internetverbinding, kwamen op een ander deel van
het kampeerterrein geengageerde netizens bij elkaar om te discussieren over
strategieen om het Internet als vrijplaats voor het goedkoop en
ongecensureerd uitwisselen van informatie te behouden.

De opmerkelijkste hack op de HIP was niet het kraken van de batterij
telefooncellen van de PTT, maar de poging van een werknemer van Pretty Good
Privacy Inc., het bedrijf dat de encryptie software PGP gratis op de markt
brengt, om de hele broncode van het programma uit te printen. Een nieuwe
Amerikaanse wet verbiedt de export van versleutelingsprogramma's, maar zegt
niets over het verspreiden van een papieren versie.

In Nearly Roadkill loopt het goed af. Een massale opstand van
Internetgebruikers zet het bedrijfsleven en de overheid aan het denken. Na
een demonstratie die bestaat uit een inlogstaking van 24 uur wordt het net
terug gegeven aan de gebruikers. Dat het in het echte leven ook zo
voorspoedig zal gaan, is onwaarschijnlijk. Door de massale toestroom van
gebruikers, nog geen 5 jaar gelden de eis van hackers, staat er voor
overheid en industrie te veel op het spel om hun pas verworven macht uit
handen te geven.

Kate Bornstein & Caitlin Sullivan: Nearly Roadkill. High Risk Books 1996.
Website: www.nearlyroadkill.com

Marie-Jose Klaver


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.