Patrice Riemens on Sat, 9 Aug 1997 11:47:52 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Ambtsbericht uvanuit HIP97 (2)


"Death is not a Bug, it's a Feature"
Wrath on Bill Gates' grave, HIP97 campsite, central sq.


Hi Allen,

Tweede dag van HIP97 en de stemming zit er goed in. Nog los van
bovenstaande (grapjaschen hebben nog veel lollige texten vol met
'gates.exe.files die crashen, enz., neergelegd), vermaakt men zich wel
hier.  Rop's uitspraak dat hackers hun un-sympatisanten bij justitie en
bedrijfsleven beter met humor dan agressie kunnen benaderen heeft ook wel
wat. De New York Times omschrijft het get-together als "2000 hackers, 6
million Kilobytes, 800.000 Volt, and 12 Toilets".  Dat laatste is een
aperte leugen, maar de sanitaire situatie is inderdaad een beetje precair,
en doesjen kun je eigenlijk ook maar beter doen idv van springen in de
vaart, het weer is tenslotte fantastisch.

Minder fantastisch zijn de verbindingen die met enige regelmaat uitvallen,
en de vindingrijkheid van "Field HQ" tot het uiterste spannen.  De mensen
uit Kassel die gisteren de picturetel link (net als gisterochtend, bij de
opening door Emmanuel Goldstein uit New York) pas aan het eind van het
programma gerealiseerd zagen, kunnen wellicht troost putten uit hjet feit
dat de VPRO nacht ook niet doorging, vanwege ISDN blues (or blacks).
Trouwens, jullie weten toch zo langzammerhand wel dat picturetel *niet*
werkt, en een techno is die net als de fax, nooit had mogen bestaan.

We staan weer aan het begin van een drukke dag, ik ga weer fijn stage
managen, waarmee je met van alles te maken hebt van Duitse hoogleraren to
servische hackers via de hyper opgetogen crew cypherpunks.  Lol zat,
teveel hoogtepunten om op te noemen (200 'man' in de werkgroeptent om 0200
am hangende aan de lippen van een duitse smartcard-expert van 19 met
lispelende tongval...)

cheers 2 all,
patrice

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.