Eveline Lubbers on Tue, 12 Aug 1997 12:09:03 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: soros in australie


Een actueel en uitgebreid verhaal over Soros is te vinden op de site 
van de Australische radio ABC. 
Gemaakt door het programma Background Briefing 
(altijd erg de moeite waard!)

http://www.abc.net.au/rn/talks/bbing/bb970622.htm
gr
evel


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.