Mart van Bree on Fri, 8 Aug 1997 18:17:46 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: TV3000 op HIP97


TV3000 Versus HIP97

Op 8, 9 en 10 augustus wordt op een camping nabij Almere een internationaal
congres voor hackers, systeembeheerders en computerfanaten gehouden onder
de titel HIP'97 (Hacking In Progress). Hip97 wordt georganiseerd door
dezelfde personen die in 1993 verantwoordelijk waren voor Hacking at the
End of the Universe (HEU). Een hackersconventie die achteraf gezien niet
onbelangrijk is geweest in de geschiedenis van internet in  Nederland. Op
HEU werd de basis gelegd voor het ontstaan van o.a. de Digitale Stad
Amsterdam, en de Digitale afdeling van de VPRO. De in grote getale
aanwezige journalisten zorgden er mede voor dat Internet van "marginaal
netwerk" door kon stoten naar een "global network". 

Het congres houdt zich bezig met technische, politieke en sociale thema's
rondom informatietechnologie in algemeen en Internet in het bijzonder.
Bijzonder aan het congres is dat het zich deels in grote tenten en in de
buitenlucht afspeelt. Bovendien hebben de deelnemers een zeer omvangrijk
ethernet op het terrein aangelegd dat door middel van een straalzender is
verbonden met het Internet.

Up-to-date informatie over HIP'97 is te vinden op de website
http://www.hip97.nl/

TV3000 is met 2 projecten aanwezig op HIP'97

HIPCAR en REALLIFE

Het HIPCAR project beoogt om met bestaande technologie een apparaat voor
tele-presence te bouwen. Gebruikers kunnen tijdens de  HIP via het Internet
en door middel van HIPCAR communiceren met de aanwezigen en bovendien op
het terrein zelfstandig navigeren.

HIPCAR is een op afstand bestuurbare rolstoel die audio en video kan zenden
en ontvangen. HIPCAR bevat een beeldscherm waarop het gezicht van de
gebruiker te zien is en een camera die beelden van de omgeving naar de
gebruiker zendt. De audio is full-duplex zodat de gebruiker kan praten met
omstanders. De controls van de wagen zijn via een web interface over het
Internet aan te sturen.
Log in op http://hipcar.tv3000.nl om de Hipcar te besturen en de
camerabeelden van de Hipcar te bekijken.

REALLIFE is het interactieve verhaal van een rondtrekkende verslaggever,
die vanuit het HIP terrein draadloos met het Internet verbonden is en
voortdurend in beeld, geluid en tekst te volgen. De verslaggever is
uitgerust met een minicamera, portable computer en microfoon. Via mobiele
en vaste verbindingen gaan de beelden, geluid en tekst naar het Internet.

Op de Internetpagina http://reallife.tv3000.nl is er via een 'chat-window'
een mogelijkheid om de verslaggever interactief te beinvloeden. Zo kunnen
er vragen of suggesties via de operator in de studio worden doorgegeven,
maar ook is het mogelijk de verslaggever een opdracht te geven, die het
verdere verloop van het programma rechtstreeks beinvloedt.

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_
U staat op de tv3000 spam list
Indien u in de toekomst geen prijs stelt op deze informatie, stuurt u mij
dan een email en u wordt van de lijst verwijderd. 
****************************************************
Mart van Bree
tv3000
Amsterdam
www.tv3000.nl 


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.