V2_Organisatie - Marc Thelosen on Fri, 1 Aug 1997 12:37:10 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

No Subject


------------------------------------------------------------------------
............................ 220V ROBOTICS .............................
The Ancestral Path: The Dog Monkeys Journey through the Amorphic Society
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
locatie: ............. V2_Gebouw, Eendrachtstraat 10, 3012 XL, Rotterdam
opening: .......................................... 15 augustus 21.00uur
openingstijden: ......................... za16aug zo17aug 14.00-23.00uur 
..................................... ma18aug t/m vr22aug 16.00-23.00uur
conferentie: .................................... zo17aug 14.00-17.30uur
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
............................ Performances ..............................
.... dagelijks om 20.00uur (behalve maandag) zondag ook om 14.00uur ....
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
entree: .................. tentoonstelling fl 2,50 - performance fl 5,00
------------------------------------------------------------------------

220V ROBOTICS is de titel van een presentatie over robotica in kunst en
samenleving. Het programma bestaat uit een grote tentoonstelling van 42
robots en een conferentie over robotica.
Al tientallen jaren wordt technologische vooruitgang in verband gebracht
met de beelden van robots zoals we zien in films als Metropolis van
Fritz Lang en de Terminator serie met Arnold Schwarzenegger. De grote
blinkende stalen robots uit oudere films zijn 'zachte' robots geworden,
die iedere vorm en identiteit kunnen aannemen. De film-robot is steeds
meer mens-achtig geworden, mens en machine lijken met elkaar versmolten
te zijn.
De robot is nu meer dan ooit een beeld dat de fantasie prikkelt. De vaak
menselijke gedaante van de robot suggereert dat de mens zichzelf ooit
zal kunnen nabouwen en dat er geen grenzen aan technologie zijn om dit
te kunnen verwezenlijken. Natuur, mens en machine versmelten in dit
scenario tot cyborgs.
Ook voor kunstenaars vormt de robot een grote uitdaging Jean Tinguely
en Nam June Paik zijn bekende voorbeelden. Maar ook de uitspraak van
Andy Warhol dat hij graag een machine zou willen zijn verwijst
hiernaar. Voor de kunstenaar is er niet alleen een technische maar ook
artistieke, culturele en sociale uitdagingen. Tijdens 220V ROBOTICS
worden daarom niet alleen de spectaculaire robots van Amorphic Robot
Works gepresenteerd, tevens is er een conferentie die ingaat op recent
artistiek en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de robotica.

------------------------------------------------------------------------
........................ Amorphic Robot Works ..........................
------------------------------------------------------------------------
De fantastische robots van Amorphic Robot Works, een samenwerkingsver-
band van kunstenaars, hard- en software ontwikkelaars en technici uit
San Francisco, vormen een mechanisch landschap van stalen bomen en
grillige robots. Het zijn niet de robots die we kennen uit science-
fiction films, maar eerder poŽtische stalen machines - soms gigantisch
- die kruipen, vechten, musiceren en het publiek uitdagen. De robots
worden gepresenteerd in een theatrale omgeving waar licht, geluid en
machines alle zintuigen zullen aanspreken om een unieke beleving tot
stand te brengen.
Deze voor Nederland eenmalige presentatie is tot stand gekomen door
samenwerking tussen drie kunstinstellingen: Kampnagel in Hamburg, de
Muffat Halle in Muenchen en V2_Organisatie in Rotterdam.

------------------------------------------------------------------------
......................... Amorphic Robot Works .........................
------------------------------------------------------------------------
Chico MacMurtrie: ..................................... artistiek leider
Todd Blair: ........................................... programma leider
Brian Kane: ...................................... software ontwikkeling
Stock: .................................. hard- en software ontwikkeling
Matt Dely: ...................................... technische coordinatie
Marc 9: ............................................ technisch assistent
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
............................. Conferentie ..............................
locatie: ............. De Kade, Hoornbrekerstraat 8a, 3011 CL, Rotterdam
entree: ......................................................... gratis
------------------------------------------------------------------------
De robot roept in het algemeen een beeld op van een machine die, of
menselijke trekjes en gelijkenis heeft, of in fabrieken auto's in elkaar
zet. De Mars-robot Sojourner heeft hier mogelijk wat verandering in
gebracht. Maar weinig mensen weten dat robots niet noodzakelijk alleen
maar mechanisch zijn, robots kunnen ook software zijn die actief is in
computernetwerken. Ook worden robots ontwikkeld op bijna moleculaire
schaal, deze worden ingezet om kleine operaties in het lichaam uit te
voeren.
De robot is actueler dan ooit en lijkt ingrijpender dan ooit te versmel-
ten met ons zelf. We zullen in de toekomst nauwelijks nog in staat zijn
de robots van onszelf te onderscheiden. Hiermee worden vragen opgeworpen
over ethiek, identiteit en autonomie.
Er zijn drie personen uitgenodigd om vanuit verschillend perspectief
over deze ontwikkelingen te spreken:
Karin Spaink, schreef het inleidende essay voor het "Cyborg Manifest"
van Donna Haraway (US). Zij zal een kritische beschouwing geven over het
idee van de cyborg en duidelijk maken dat cyborgs eigenlijk ook maar
heel gewone mensen zijn. Zij bespreekt onderwerpen als de constructie
van identiteit in relatie tot de cyborg.
Joseph Michael is wetenschapper en doet onderzoek bij Robodyne Cyberne-
tics in London, een bedrijfje dat zich richt op het vervaardigen van
robots met behulp van "fractal technologie". Dit is een revolutionair
onderzoeksgebied dat iedere fantasie te boven gaat. Joseph Michael zal
het principe van zijn "Fractal Shape Changing Robots" demonstreren met
een prototype.
Chico MacMurtrie is de initiatiefnemer van Amorphic Robot Works en al
15 jaar actief als kunstenaar op het gebied van robotica. Aan de hand
van zijn werk zal hij ingaan op de vragen die centraal staan in deze
conferentie.

------------------------------------------------------------------------
220V Robotics wordt is tevens onderdeel van de serie presentaties van De
Kade rond kunstenaarsinitiatieven in Rotterdam.
------------------------------------------------------------------------
Mede mogelijk gemaakt door:
Stichting Rotterdam Festivals
Anjer Fonds Rotterdam
Stichting Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten
Ministerie van OCenW
De Kade - kunstenaarsorganisatie
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
Informatie: V2_Organisatie, Anniek van Anraad, 010.4046427, anniek@v2.nl
------------------------------------------------------------------------
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.