ReindeR Rustema on Tue, 21 Jan 1997 00:26:26 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: CFV nl.kunst.overig


Voor de kunstliefhebbers onder u die thuis zijn in de nieuwsgroepen (USENET).
(wil je hierover op weg geholpen worden, mail me dan even persoonlijk:
rrr@dds.nl)

Er wordt nu gestemd over een nieuwe, Nederlandstalige, nieuwsgroep over
kunst. Er is al een nieuwsgroep die gaat over film, nl.kunst.film (we
proberen er onder andere een scenario te schrijven), maar voor andere
kunstvormen is er nog niets in de nl-hierarchie. Daarom eerst maar een
algemene nieuwsgroep, nl.kunst.overig

Graag je stem voor een elektronisch forum over dit onderwerp, jouw stem kan
doorslaggevend zijn. Stem door je voorkeur op de eerste regel te zetten in
een reply op dit bericht (dat gaat naar het stembureau, niet naar mij, ik
ben rrr@dds.nl). Dit zijn je mogelijke voorkeuren:

- Ik stem VOOR nl.kunst.overig
- Ik stem TEGEN nl.kunst.overig
- Ik stem BLANCO nl.kunst.overig
- Ik TREK MIJN STEM IN nl.kunst.overig

Voor de volledigheid kopieer ik hieronder nog even de Call For Votes zoals
ik die dit weekend openbaar heb gemaakt in diverse nieuwsgroepen. Voel je
niet bezwaard om deze oproep door te sturen naar andere geinteresseerden.
Alvast bedankt!

------------------------------------------------------
1e Call For Votes, oproep om te stemmen, voor de nieuwsgroep nl.kunst.overig.

Geschiedenis van de Request For Discussion (RFD), charter en omschrijving
volgen na de stemprocedure.

Er kan gestemd worden van zondag 18 januari 1997 tot en met 8 februari 1997.

Stemmen gaat als volgt:

Stuur een van de 4 volgende zinnetjes naar nl-stem@polyware.iaf.nl (met
een reply op dit bericht bijvoorbeeld)

- Ik stem VOOR nl.kunst.overig
- Ik stem TEGEN nl.kunst.overig
- Ik stem BLANCO nl.kunst.overig
- Ik TREK MIJN STEM IN nl.kunst.overig

om te stemmen over het aanmaken van een nieuwe "nieuwsgroep voor kunst
discussie en aankondigingen voorzover die niet elders in de nl.kunst.*
hierarchie passen."

Tip:  als je je voorkeur met de muis selecteert en dan Shift-Reply
    drukt dan kopieren veel newsreaders alleen dat regeltje om naar
    het stembureau te mailen (natuurlijk werkt dit niet met alle
    newsreaders). Let er altijd op dat er geen kopie van je stem
    naar een newsgroup gaat!

Het stemmen kan vanaf 18 januari tot 3 weken later, 8 februari. Dan sluit
het stembureau. De stemming is openbaar, d.w.z. dat er in de stemuitslag
wordt vermeld wie wat heeft gestemd. Na het posten van het resultaat van de
CFV kan iedereen bezwaren indienen over de stemming, deze dienen echter wel
binnen vijf dagen na het posten van de uitslag
kenbaar te worden gemaakt, zowel bij het stembureau als bij de NL-authority.

Voor een nieuw op te richten NL-nieuwsgroep gelden de volgende criteria:
(1) Het verschil tussen de aantallen geldige VOOR- en TEGEN-stemmen moet
tenminste 50 bedragen. (2) Tenminste 2/3 deel van de geldige VOOR- en
TEGEN-stemmen dient VOOR te zijn.

1-regelige omschrijving:

nl.kunst.overig    Over kunst, niet passend in andere nl.kunst.* groepen.

Charter

nl.kunst.overig

is een ongemodereerde groep voor discussies en aankondigingen over kunst
(dus geen kunstuitingen) die niet in een van de andere groepen in de
nl.kunst-hierarchie passen. Het is niet de bedoeling om in nl.kunst.overig te
kruisposten met andere groepen in de nl.kunst.* hierarchie, dat ontkracht de
doelstelling van deze groep.

Met andere woorden, puntsgewijs:
- kunst
- ongemodereerd
- discussie en aankondigingen
- geen kunstuitingen
- geen kruispostingen met andere nl.kunst groepen

Korte geschiedenis

De aanleiding voor nl.kunst.overig is dat er af en toe 'kunst
gerelateerde' berichten per abuis werden gepost in nl.kunst.film.
Aangezien men in nl.kunst.film erg gesteld is op de puurheid van de
nieuwsgroep (alleen film) zou het fijn zijn als we degenen die de kunst
berichten posten kunnen doorverwijzen naar een nl.kunst.overig. Ten
tijde van het oprichten van nl.kunst.film was het ook de bedoeling dat
er een hele nl.kunst.* hierarchie zou ontstaan. Er is al een inititief
voor nl.kunst.theater geweest maar die kwam destijds een paar stemmen
tekort. Een nl.kunst.* hierarchie top-groep is *de* plek om nieuwe
groepen uit af te scheiden, want daar kan de behoefte vastgesteld worden
aan een aparte groep over een bepaald kunst-onderwerp aan de hand van de
hoeveelheid postings over het een of ander in die top-groep. Om
uiteindelijk te komen tot een uitgebreide nl.kunst.* hierarchie.

De noodzaak van nl.kunst.overig werd niet betwijfeld, de discussie ging
voornamelijk over de naam: overig, algemeen, misc, divers of geen
achtervoegsel.

De discussie over de naam is verschillende kanten opgeslingerd geweest.
Aanvankelijk was het idee om de groep nl.kunst.algemeen te noemen, later
is dit ingekort tot nl.kunst. Dit bleek niet voldoende, er moest een
achtervoegsel achter dat aangeeft wat er *wel* in deze groep hoort. De
namen overig en algemeen worden allebei gebruikt in nl.sport.*, overig
wordt ook gebruikt in nl.markt.* en algemeen in nl.internet.algemeen.
Misc is een gebruik in de internationale hierarchie en is in de nl.*
hierarchie synoniem geworden met eindeloos ouwehoeren in nl.misc. Misc
wordt verder niet gebruikt in nl.*. Divers is alleen in de dds.*
hierarchie bekend. We gaan nu verder met de naam nl.kunst.overig omdat
dit een duidelijke "exclusieve" naam is. Het geeft aan dat het niet voor
'van alles' is maar alleen 'wat overblijft' (als je elders in de
nl.kunst.* hierarchie geen geluk hebt). Dit om te voorkomen dat het een
groep wordt dat even groot wordt in volume als de verschillende
nl.kunst-subgroepen samen, dan schiet je het doel van de groep voorbij.

Tijdschema:

RFD1, 28 november 1996, de naam werd voorgesteld.
RFD2, 13 december 1996, de charter en de 1-regelige beschrijving werd
voorgesteld.
RFD3, 30 december 1996, de uiteindelijke naam werd vastgesteld en het
charter verbeterd.
RFD4, 11 januari 1997, de tekst voor de CFV werd voorgesteld
CFV1, 18 januari 1997
CFV2, 25 januari 1997
CFV3, 1 februari 1997.
sluiting stembureau, 8 februari 1997
aanmaken nl.kunst.overig eind februari?

RFD1 werd gepost in nl.announce, nl.kunst.film, nl.newsgroups en nl.misc.
De follow-up gaat naar nl.newsgroups.
RFD2 etc. alleen in nl.newgroups.
CFV1 wordt gepost in nl.announce, nl.kunst.film, nl.newsgroups, nl.misc,
dds.kunst, nl.muziek, nl.taal en per e-mail naar geinteresseerden, met
reply-to naar nl-stem@polyware.iaf.nl
CFV2 in nl.announce en nl.newsgroups, reply-to naar nl-stem@polyware.iaf.nl
CFV3 in nl.announce, nl.newsgroups, nl.misc en nl.kunst.film, reply-to naar
nl-stem@polyware.iaf.nl

Lees meer over de RFD en CFV procedure in het document: Veel Voorkomende
Vragen (VVV) over het maken van USENET-nieuwsgroepen in Nederland
(nl.announce,nlnet.announce,nl.misc,dds.help,nl.newsgroups)

vrgr, ReindeR (initiator nl.kunst.film, nl.comp.sys.mac en nlnet.fiets)


=  o Bicycle Stolen!
 _/[._
(_)>(_) http://huizen.dds.nl/~rrr


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.v2.nl/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.