Geert Lovink on Tue, 21 Jan 1997 08:11:33 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: techno parasieten


From: alex@v2.nl (Alex Adriaansens)
Subject: Techno Parasites

Vanavond een mooi programma van Chanal4 gezien op de BRT over Non-Lethal
Weapons, ik zal eens proberen te achterhalen of we een kopie kunnen krijgen
want er zat veel interessant onderzoek in. Het ging
natuurlijk allemaal over de vriendelijke overheid die met zachte doch
dwingende hand haar burgers in toom moet houden (al doet men vermoeden dat
het om terroristen ging natuurlijk).
En wat kom ik tegen in die reportage een van Erik Hobijn zijn Techno
Parasites maar dan ook letterlijk en figuurlijk zoals Erik Hobijn die eens
omschreef. Het was een politieauto die aan de voorkant een soort 'lade' had
zitten (aan de onderkant van de voorbumper). Vanuit die lade kon men een
kleine auto lanceren die een
vooroprijdende, wegvluchtende auto met terroristen, inhaalde. Dit autootje
had twee sprieten die om het moment dat ze contact maakten met de metalen
onderkant van de vluchtauto een hoogspanning-stroomstoot afgeven die het
elektrisch systeem van de auto platlegt. Het autootje had ook nog de
vormgeving van Erik zijn werk, een beetje ruw.

Verder nog wat gehoord over beinvloedingsonderzoek dat gedaan wordt om
grote groepen mensen via magnetische golven te beinvloeden, dwz hun
gedachten en perceptie te sturen zonder dat ze zich daar bewust van zijn.
Het schijnt hooghst geheim onderzoek te zijn waarvan men in een jaar of
vijf de eerste resultaten van verwacht. Het is grappig omdat ik in 1983
ongeveer een serie grote tekeningen gemaakt heb (10 x 3 meter) over
beinvloedingstechnieken via magnetische velden (ik zal de foto's eens
opzoeken). Maar het onderzoek roept natuurlijk veel ethische vragen op en
lijkt de toekomst bijna voorbij. Nu hebben we nog het idee dat dat wat we
waarnemen en denken toch redelijk door onszelf als autonoom individu
tot stand komt terwijl we in de toekomst misschien nooit meer zeker kunnen
zijn vanuit welke basis we onze persoonlijke keuzen maken omdat we nooit
zullen weten of ze wel in een redelijke autonomie tot stand kwamen of
eigenlijk geprogrammeerd zijn door externe krachten die we nooit zullen
kennen. Totale vertwijfeling !!

Slaap rustig en maak je niet te bezorgd, het duurt nog minstens 5 jaar heb
ik begrepen voordat je jezelf niet meer zult vertrouwen.

Alex

Alex Adriaansens - Eendrachtsstr. 10 - 3012 XL Rotterdam - Netherlands
tel: +31.10.4046427 - fax: +31.10.4128562 - email: alex@v2.nl
URL: http://www.V2.nl
Look at the DEAF96 site on our webserver, it's a complete list of projects,
texts and bookmarks to all participants.--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.v2.nl/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.