Stoffel Debuysere on Tue, 20 Sep 2011 06:37:15 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Goodbye cinema, Hello cinephilia // workshop


Goodbye cinema, Hello cinephilia

OPROEP VOOR DEELNAME AAN WORKSHOP

Naar aanleiding van de publicatie van de eerste Nederlandse vertalingen van het werk van de befaamde filmcriticus Serge Daney (via uitgeverij Octavo), organiseert BAM, in samenwerking met Hogescholen Sint-Lukas, KASK en RITS, met steun van Bozar, Courtisane en ERG, een reeks evenementen rond de status van cinefilie en het filmkritische denken. In conjunctie met masterclasses van Jonathan Rosenbaum, Adrian Martin en Jacques Rancière, wordt in de loop van de periode oktober- november 2011 een workshop ingelegd waarbij acht participanten, onder begeleiding van critici Dana Linssen en Pieter Van Bogaert, worden ingewijd in de perikelen van de filmkritiek.

alle info over deelname: www.cinefilie.be

Context

“Voor mij is filmkritiek niet een manier om dingen te verklaren of te ordenen, maar een manier om ze voort te zetten en anders te laten klinken.”

- Jacques Ranciere

Hoe vandaag te schrijven over cinema? “Voor wie, tegen wie?”, vroeg de Franse criticus Serge Daney in 1974, in een vurig pleidooi voor het herdenken van de “kritische functie” van het toenmalige Cahiers du Cinema. Voor wijlen Daney betekende filmkritiek, voorbij alle mogelijke esthetische criteria en bijbehorende quoteringen, altijd een interventie, een ingreep in het politieke of ideologische strijdperk. Vanuit die optiek volstaat het niet om enkel in te gaan op wat er in een film verteld wordt – een kwalijke neiging in de hedendaagse filmkritiek - het is minstens even belangrijk om bloot te leggen door wie, hoe en waar er verteld wordt. Met die nadruk op de ethische dimensie van cinema volgde Daney uitdrukkelijk het spoor van de cinefiele traditie, gebaseerd op het idee dat elk cinematografisch werk een stem en een standpunt vertegenwoordigt, een visie op de wereld die het werk tegelijk legitimeert en organiseert. Het is deze kritische leidraad die Daney, zelfbenoemde “ciné-fils”, zijn hele leven lang heeft gevolgd, van de cinefiele gloriedagen van de “Cahiers Jaunes” in de jaren 1950-1960, over de politieke en sociale impasses van de jaren 1970 tot de confrontatie met de woekering van televisie en informatie in de jaren 1980-1990. Vandaag, amper twee decennia na zijn overlijden, stelt zich onverbiddelijk de vraag: waar bevindt zich de “kritische functie” waar Serge Daney zijn leven en werk aan besteedde? Wat rest van het cinefiele denken, nu het begrip en de ervaring van cinema op zoveel verschillende vlakken fundamentele verschuivingen hebben ondergaan? Of anders: waar staat en vecht de hedendaagse cinefiel voor in het post-cinematografische tijdperk?______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).