Tjebbe van Tijen via Chello on Wed, 1 Sep 2010 22:37:36 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Bijna omgewaaid: bijl en stut aan de stam van de Nederlandse democratie.


Bijna omgewaaid: bijl en stut aan de stam van de Nederlandse democratie

De volledige geïllustreerde en van links voorziene versie staat op:

http://limpingmessenger.wordpress.com/2010/09/01/bijna-omgewaaid-bijl-en-stut-aan-de-stam-van-de-nederlandse-democratie/

September 1, 2010 by Tjebbe van Tijen

Ab geef ons een kans / Rechts kabinet op sterven na dood

[kranten knipsels: 1 september 2010: keurige dagbladen gedragen zich als buitenparlementaire actievoerders]

CDA DOOD of LEVEND? Als je de koppen in dagblad Trouw leest dan kan je niet anders geloven dan dat de formatiepoging VVD+CDA+PVV mislukt is: “Rechts kabinet op sterven na dood.” Lees je daarentegen De Telegraaf dan zit er nog wel toekomstmuziek in een Rechts+ coalitie: “Ab geef ons een kans!”. Zo zeer het er Trouw en De Volkskrant (“Formatie rechts kabinet aan zijden draad”) aan gelegen lijkt te zijn dat de coalitie strandt, zo zeer is het omgekeerde het geval bij de Telegraaf. Deze krant doet er alles aan om de de Rechts+ regering aan het bewind te krijgen, alsook… Maxime Verhagen uit de wind te houden.

Zo is de de democratische kiezerswil, de democratie,  waar iedere partijleider in het aangezicht van de media mee zwaait, nu bijna omgewaaid. Geen van de verkozen stammen is sterk genoeg om op zichzelf rechtop te staan, laat staan een storm te trotseren. Welke stammen door wie uitverkoren gaan worden om samengebundeld te worden tot iets dat overeind blijft en wortel kan schieten in de samenleving blijft ongewis. De kiezer komt er al lang niet meer aan te pas. Parlementaire fracties en  en partijbonzen hebben het bind- en splijtwerk overgenomen. Zij staan klaar met bijl of stut.

[prent handleiding splijten van blokken]


Wekenlang binnenkamers boomdokter-beraad, blad voor blad, tak voor tak, heeft de natie dusdanig buitengesloten, dat zelfs politiek geharde personen hun bemoeizucht niet meer weten te onderdrukken. Keurige dagbladen gedragen zich als buitenparlementaire actievoerders en steunen – naar  gelang de windroos van hun kompas – de zich nu dagelijks aanbiedende hakkers en stutters. Oude bomen zijn bros, nieuwe loten  te buigzaam, om het gewicht van staat te dragen. Wie weet die twee samen te binden? Sinds het omwaaien van de boom van Anne in een achtertuin weten we dat ook een professioneel gestutte boom toch nog door een vroeg najaarswindje geveld kan worden. Wat te denken van de boom in de voortuin van de natie?

[prent van boom op het Binnenhof]

Welk samenwindsel van de nu voor handen zijnde stammen dan ook, geen van de mogelijke combinaties lijkt weerbarstig genoeg om de elementen te weerstaan. Moet er wellicht eerst gespleten en geënt worden? Tijd voor een nieuwe stammenstrijd, nieuwe verkiezingen, met een nieuw systeem van partijen die van te voren al aangeven hoe zij zich naderhand zullen gaan bundelen. Dan pas is het echt aan de kiezers om aan te bepalen welke loten zij aan welke stam willen binden. Dan pas staat de democratie weer als een boom.------
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).