H . vDriel on Wed, 13 May 2009 10:38:12 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Uitnodiging 19 juni. Nederlandse Vereniging voor Semiotiek ten grave


Beste,

Op vrijdag 19 juni dragen wij vanaf 14.00 uur de Nederlandse 
Vereniging voor Semiotiek ten grave te Tilburg. De opheffing van de 
Vereniging wordt luister bijgezet door twee lezingen, een borrel en een 
hapje.

Graag nodigt het Bestuur u hiervoor uit. 
Wilt u zich voor 19 mei opgeven bij hvdriel@uvt.nl


Een hartelijke groet,
mede namens Emile Poppe en Arjan van Baest,

Hans van Driel, voorzitter


N.B.
De redactie van het electronische tijdschrift E-View heeft eenmalig 
haar mailadressenbestand ter beschikking gesteld t.b.v. deze 
uitnodiging.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).