Pers Nederlands Film Festival on Sat, 25 Apr 2009 08:10:47 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] UITNODIGING: Europees Symposium 'Film and the modernisation of agriculture and countryside'


U I T N O D I G I N G
 
Europees Symposium 
?Film and the modernisation of agriculture and countryside?
 
Dinsdag 12 mei 2009 ? 10.00 tot 16.30 uur (ontvangst 9.30 uur)
Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, Baarn
 
Sprekers:
·     Prof. Bert Hogenkamp, filmhistoricus bij het NIBG en Bijzonder
Hoogleraar UFA
·     Dr. Jan Bieleman, Hoogleraar Landbouwgeschiedenis aan Universiteit
van Wageningen
·     Ir. Dirk Sijmons, directeur H+N+S Landscape Architects 
·     Ir. Roald Lapperre, Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit
 
Aanmelden via w.e.elmendorp@minlnv.nl (deelname is gratis)


Het Nederlands Film Festival heeft zowel in het jaar 2000 als in 2006 in
samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
aandacht besteed aan de filmische verbeelding van het landelijk gebied. Zo
waren er films te zien die in de jaren veertig, vijftig en zestig gemaakt
werden ter bevordering van de landbouw, vaak gemaakt met geld van de
Marshall Hulp. Het Nederlands Film Festival wil u graag attenderen op een
symposium waarop deze films centraal staan. 
 
Op dinsdag 12 mei 2009 zal op kasteel Groeneveld in Baarn, buitenplaats voor
stad en land van het ministerie van LNV, het Europese Symposium ?Film and
the modernisation of agriculture and countryside? worden gehouden. Daarin
zullen zowel de filmische kwaliteiten van deze films als het historische
belang ervan worden belicht. Daarbij gaat het niet alleen om Nederlandse
films, maar ook om films die in dezelfde periode in Frankrijk, Spanje,
België en andere Europese landen werden gemaakt. Wat zijn de verschillen en
overeenkomsten van deze films? Wat zeggen ze ons over de landbouwpolitiek in
de verschillende landen? Op welke wijze weerspiegelt dit archiefmateriaal de
positie van de regeringen binnen de Europese Unie? En geven deze films ons
een blik op de landbouwpolitiek in de toekomst, bijvoorbeeld na 2013?
 
Deze vragen worden aan de hand van de films aan de orde gesteld door prof.
Bert Hogenkamp, filmhistoricus bij het Nederlands Instituut voor Beeld en
Geluid en Bijzonder Hoogleraar aan de UFA, dr. Jan Bieleman, Hoogleraar
Landbouwgeschiedenis aan de Universiteit Wageningen, ir. Dirk Sijmons,
directeur H+N+S Landscape Architects en ir. Roald Lapperre, Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook nemen vertegenwoordigers van de
Ministeries van Landbouw van Frankrijk, Spanje en Nederland deel en van het
Interfaculty Centre for Agrarian History van de Universiteit van Leuven.
 
Het symposium zal in het Engels plaatsvinden. Klik hier
<http://www.kasteelgroeneveld.nl/Filmsymposium/229/default.ecms> voor meer
informatie over dit symposium. 
 
Voor meer gegevens kunt u contact opnemen met: 

Kasteel Groeneveld
Riëtte Dekkers
T 035 5480997
E h.m.m.dekkers@minlnv.nl
 
 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).