ravage on Tue, 20 Jan 2009 19:18:49 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] sorrie hoor, maar dit moest ik even kwijt...


Nationale Obama Show (NOS)

Vraag aan een journalist of de pers macht heeft, en hij zal het 
ontkennen. "We zijn slechts doorgeefluik meneer, de boodschapper", 
krijg je steevast als antwoord. Waarmee de vraag in feite bevestigend 
is beantwoord.

Minister van Propaganda en spindoctor Joseph Goebbels zette in de 
jaren '30 van de vorige eeuw de trend. Op uitgekiende wijze plaatste 
deze journalist zijn idool Adolf Hitler nationaal op de kaart, door 
diens verwerpelijke ideologie te verheerlijken onder de Duitse 
bevolking.

Sindsdien zit de wereldbevolking opgezadeld met persorganen, die in 
sommige werelddelen nog steeds op actieve wijze de dictatoriale 
regimes ondersteunen. En daar waar dictators niet langer bestaan, 
praten de media de machthebbers naar de mond. Door en masse de 
propaganda te verspreiden, die hen door spindoctors wordt aangesmeerd.

Van enige journalistieke distantie, laat staan pluriformiteit, is geen 
sprake als het gaat om het verheerlijken van de Amerikaanse 
wereldmacht. Het gemak waarop de Verenigde Staten keer op keer wegkomt 
met het begaan van oorlogsmisdaden, veroorzaakt verlammende 
verschijnselen bij degenen die normaliter uit verzet de straat op gaan.

Het jaar 2008 stond in het teken van Obamamania, zoals de hysterie 
rondom de verkiezing van de Amerikaanse president ook wel wordt 
omschreven. Op ongegeneerde wijze maakten de Nederlandse gezaghebbende 
media zich schuldig aan politiek-economische propaganda voor de 
'eerste' zwarte president. Waarom? Omdat Amerika kennelijk 
wereldleider is, en omdat het klaarblijkelijk verkoopt.

Onder aanvoering van de NOS, NPS en VARA brachten de media 
voornamelijk meer van hetzelfde, en deed men het doen voorkomen alsof 
er Obama geen tegenstander had. De meest propagandistische 
verkiezingsbijeenkomsten, gekenmerkt door platte one-liners als We 
Can!, werden ons live door de strot geduwd. De indoctrinatie kende 
geen grenzen, zelfs basisscholen maakten reclame voor Obama.

In een land waar one-liners als die van wijlen Fortuyn, Verdonk en 
Wilders door de media worden getypeerd als rechts-populisme, en hun 
aanhangers worden neergezet als tokkies, worden de one-liners van 
Obama verheerlijkt, en diens aanhangers in ons land, voornamelijk 
zakkenvullende salon-socialisten, belicht als intellectueel voorbeeld 
voor het volk.

'Wat maakt hij emoties los. Wat schrijft hij geschiedenis', schrijft
de Volkskrant vandaag. 'Barack Obama wordt ingezworen als de 44ste 
president van de Verenigde Staten en heel Amerika, heel de wereld 
lijkt feest te vieren.' Euforie, ook onder politici in Den Haag. Vette 
papzak John Leerdam (PvdA) kan zijn geluk niet op: 'Het gaat voor mij 
heel emotioneel worden.' Denk om je hart man.

We pikken allemaal een graantje mee. Zoals de ontmoetingscentra voor 
de Grachtengordelyuppies, met dit keer Felix Meritis als borrelend 
middelpunt, waar vandaag onder de veelzeggende titel 'Yes We Watch!' 
de bovenklasse de zoveelste Amerikaanse propagandashow zal aanschouwen 
op een groot scherm. Live bij de NOS, we kunnen ons geluk niet op.

'Het is Obamadag!', kopt het Jeugdjournaal. Kinderen hebben de 
toekomst, leve de graaicultuur van het kapitalisme. Dankzij deze 
decennia lange indoctrinatie van MacMedia, kan Amerika op nationale en 
internationale schaal doen wat het wil. Wat het móet doen om de 
miljarden te kunnen verdienen aan de zeer lucratieve en invloedrijke 
Amerikaanse oorlogsindustrie. Om de macht over olie in handen te 
houden, nu de 'eigen' voorraad op dreigt te geraken.

Maar bovenal, om de alles verslindende economische ideologie verder te 
doen uitbreiden. Een vernietigend systeem dat de kloof tussen arm en 
rijk wereldwijd vergroot, of Obama nu op de troon zit of Bush, dat 
maakt verder niet uit. De wereld lijdt tengevolge van het 
kapitalistische Amerikaanse geldsysteem, dat rijken rijker maakt. Een 
cliché, ik weet het, maar helaas een waarheid als een koe.

Eenieder die kritiekloos met de massamedia mee jubelt voor Amerika en 
diens Obama, houdt het onrecht in de wereld in stand. Niet dan, Bono? 
Keer je gezicht af van dit soort blamerende taferelen, zet uit die 
hersenloze klapvee tv, dump die krant en verzet.

Alex van Veen

bron: http://www.ravagedigitaal.org

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).