ravage on Tue, 20 Jan 2009 19:33:42 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] en dan nog dit...


Café Vrankrijk moet dicht

Het alternatieve café Vrankrijk in de Spuistraat moet dicht. Dit naar 
aanleiding van een zware mishandeling van twee bezoekers door 
medewerkers van de deurploeg. De bargroep dient bezwaar in tegen het 
besluit van de burgemeester.

De exploitatievergunning en de drank- en horecavergunningen van het 
café worden ingetrokken, meldt Het Parool. Dat schrijven burgemeester 
Cohen en het bestuur van stadsdeel Centrum in brieven aan de stichting 
Barst, die de ruimtes op de begane grond van het woonwerkpand 
Vrankrijk beheert.

De beheerders krijgen twee weken om bezwaar te maken tegen het 
besluit, maar de kans dat het café geopend blijft, lijkt klein. 'Na 
lezing blijkt ons dat de bevindingen en daaruit voortvloeiende 
conclusies niet stroken met de daadwerkelijke gebeurtenissen waaraan 
gerefereerd wordt', meldt de bargroep op de website van Vrankrijk.

De kroeg in Vrankrijk heeft sinds 2002 een aparte status binnen de 
Amsterdamse horeca. De beheerders troffen toen een regeling met de 
gemeente waarin ze wel de benodigde vergunningen hebben aangevraagd, 
maar waarin ze de politie niet binnen hoeven te laten om op de 
naleving van de vergunningvoorwaarden toe te zien.

Op zaterdagavond 13 september vond een gewelddadig incident plaats 
voor de deur van het café, waarbij een bezoeker zwaar gewond raakte. 
Hij zou door toedoen van leden van de deurploeg geschopt en geslagen 
zijn met stokken, waardoor hij onder meer een schedelbreuk opliep met 
inwendige bloedingen. Naar alle waarschijnlijkheid zal het slachtoffer 
zijn verdere leven last blijven houden van evenwicht- en 
gehoorstoornissen.

De daders van dit buitensporige geweld hebben zichzelf niet 
aangegeven, noch heeft de bargroep zich voor het voorval 
verantwoordelijk gesteld. Na de mishandeling werd het slachtoffer voor 
de deur aan zijn lot overgelaten, zelfs de hulpdiensten zouden niet 
zijn gealarmeerd, aldus de politie. De kroeg is enige maanden dicht 
geweest, maar werd in november zonder geldige horecavergunning weer 
geopend.

Tevens zou het café het politieonderzoek die avond hebben 
gedwarsboomd. Het werk van de recherche zou ook in de periode na 13 
september ernstig zijn belemmerd door de 'bedrijfsleiders' van 
Vrankrijk. Op advies van zijn advocaat weigert de beheerder die op de 
bewuste avond aanwezig was, de namen van het barpersoneel te geven.

Voor de burgemeester en de stadsdeel Centrum vormen deze feiten 
aanleiding om verlenging van de horecavergunning te weigeren, op grond 
van bedrijfsvoering en gedrag leidinggevenden. Mocht het café drie 
dagen na de intrekking van de horecavergunning niet gesloten zijn, dan 
gaat de burgemeester over tot bestuursdwang.

Jochem, in krakerskringen Yoghurt genoemd, was slachtoffer van de 
mishandeling. Hij vindt het jammer dat het café, waar hij zelf in het 
verleden bar gedraaid heeft, dicht gaat. Maar verrast door de stappen 
van de gemeente is hij niet. "Ik was er al bang voor, vanwege die 
verlopen vergunning. Al met al heeft het nog lang geduurd."

De daders hebben geen spijt betuigd aan Jochem. Wel kreeg hij na 
verloop van tijd twee anonieme brieven van de daders. "Het kwam erop 
neer dat ik zelf de oorzaak zou zijn geweest van de mishandeling, 
omdat ik dronken was en niet weg wilde gaan." Van de bargroep kreeg 
Jochem ook geen morele steun. "Ze namen niet eens de moeite mij in het 
ziekenhuis op de intensive care te bezoeken."

Het incident leidde de afgelopen maanden binnen de Amsterdamse 
kraakscene tot felle discussies en scheve gezichten. Vooral het feit 
dat de bargroep niet openlijk stelling nam tegen de daders zette kwaad 
bloed. Een van de daders dook zelfs op bij acties en demonstraties, 
tot woede van aanwezigen. Onder meer op de website Indymedia.nl leidde 
de handelwijze van Vrankrijk tot felle kritiek.

bron: http://www.ravagedigitaal.org

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).