Richard Reekers on Sun, 27 Jul 2008 13:08:27 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] TINA but Refine (markteconomie) | Re: Beeldrecht Weerloze Waarden op komst


Goedemiddag terug allemaal,

Tjonge, wat een reacties *grijnz* Wel goed, scherpe discussie.

>>>
Eerst de conclusie: markteconomie is inderdaad TINA, there is no alternative 
zoals Patrice de afkorting aanhaalt. Alleen een totalitair regime zou 
invloed hebben op de evolutie van marketingcommunicatie. Of: heeft invloed 
op het beleid producenten/adverteerders. De oplossing voor de verdere 
evolutie van markteconomie is volgens mij verfijning van het proces. 
TINAThenR/TINAButRefine. Bedrijven die 'goed' doen en bewuste consumenten 
die hen daaraan houden. Walk the Talk. Doen ze niet wat ze zeggen, dan stapt 
hun markt naar de concurrent. Meer en meer met slechts één muisklik.

Het bWW is een van de methodieken om zowel producenten als consumenten op 
het spoor te zetten van hun invloed en 'do good-power' binnen het immer 
evoluerende kader van elkaars afhankelijkheid.
<<<

Als ik het goed goed begrijp, zitten we als personen niet zo ver van elkaar 
af Patrice en Paul. De (maatschappelijke) nuances die Theo aanbrengt vormen 
denk ik de brug.

Nieuwe, jonge mensen in deze samenleving worden vanuit de wip-wap, maxi 
cosi, rugzak, de wandelwagen of zo je wilt de bakfiets gesocialiseerd. De 
(relatief) vrije markteconomie knalt met logo's en tegenwoordig ook digitale 
megaschermen (outdoor) op hen af. Indoor, vóór en na Kabouter Plop, Dora en 
Sesamstraat met doordachte 30 seconden-filmpjes en gil-blehr-geluid. Het 
'maatschappelijk discours' zoals jij Theo zegt, het grootste gedeelte kent 
niet anders.

En dat wordt alleen nog maar meer. Voor diezelfde peuter van nu wordt het 
NORMaal dat hij/zij - eenmaal volwassen - zich gratis aanmeldt bij een 
smsdienst die vervolgens zijn/haar gangen IRL én online bijhoudt. Komt de 
jongeman/-vrouw (e-)langs één van de aangesloten bedrijven, dan volgt een 
smsje (of wat het dan ook is) met de laatste perfect op maat gesneden 
aanbieding.

Dit kan je ontkennen, hier kan je tegen trappen, maar... inderdaad: TINA; 
There is No Alternative voor de grootste marktgroepen in de samenleving. En 
de meesten van ons/hen vinden het ook niet erg, omdat dit vanaf de vroege 
kindertijd erin is gemasseerd.

So far m'n constatering vanuit de markt. Bedrijven hebben van oudsher één 
doelstelling: winstmaken. Dit doen ze voor zichzelf en de grotere doen dat 
ook voor de aandeelhouders - vaak ook vermogende individuen. Nu zie je dat 
zelfs de grootste plurken van 20 jaar geleden een doordacht MVO-beleid 
(maatschappelijk verantwoord ondernemen) voeren. Ook wijzen ze continu de 
samenleving op het belang van hun bestaan, omdat alles wat zij maken 
eveneens achter jullie voordeuren is te vinden.
Ook steeds meer abjecte praktijken in de proceskolom van producten die tot 
ons komen, zoals kinderarbeid en totale verontachtzaming van de natuur bij 
de winning van grondstoffen, worden meer en meer not-done. En in 
productielanden waar de overheid (nog) te zwak is om een gedegen 
sociaal-maatschappelijjk beleid te voeren, zie je plants van westerse 
bedrijven in die rol stappen. (Laatst nog op tv, Firestone in Libearia - let 
trouwens op dat land!)
Met andere woorden: wordt hun marketingcommunicatie indringender, slimmer en 
nog meer een deel van ons leven dan dat het al was, bedrijven zelf bewegen 
ook in de richting van (hoewel economisch gedreven!) een socia(a)l(er) 
strategie.

Het Beeldrecht Weerloze Waarden (bWW) is idealiter een vrijwillige afspraak 
vanuit de adverteerders zelf, dat ze wat terugdoen voor de natuur, dier en 
buitenaardse thema's, als ze deze 'weerloze waarden' gebruiken voor 
marketingdoeleinden. Doch, als ze al heel wat doen (bijv in hun corporate 
mvo-beleid), dan worden ze van deze extra belasting vrijgesteld.
Het bWW richt zich uiteraard als eerste op de grote adverteerders en dan met 
name die van tv- en webcommercials gebruik maken. Kleine bedrijven hebben 
vanuit het bWW gezien nu eernmaal niet genoeg mediapower om veel mensen te 
bereiken (lees ook: te beinvloeden/socialiseren). Ook als eenling kan je 
uiteraaaaaaard je landschapje blijven schilderen/(e-)afbeelden, want a) het 
is niet commercieel en/of b) jouw gebruik van de afgebeelde weerloze waarden 
bereikt wederom niet zoveel mensen.

Eenmaal in actie krijg je twee soorten commercials met thema's zonder 
eigenaar: "bWW-akkoord" en de blanco commercials. Nu willen de 
bWW-geaccordeerde bedrijven natuurlijk waar voor hun geld. Zij zullen zich 
met het bWW willen onderscheiden ten opzichte van hun hard-headed 
concullega's. Dat gaan ze naar ons doen,  de markt. Sommige van ons, de 
bewuste consumenten, zijn natuurlijk ook niet gek, en zullen o.a. eisen dat 
de afgekochte bWW-rechten ook goed terecht komen. Transparantheid wordt 
hiermee ondervangen.

In tweede termijn krijg je bWW-geaccordeerde commercials, en adverteerders 
die weerloze waarden-thema's mijden. Maar aangezien de dan (iets) bewustere 
markt het best wel interessant vindt dat bWW-adverteerders ook daadwerkelijk 
iets terugdoen voor deze thema's, zullen zij - als er keuze is - eerder 
kiezen voor bWW-producten. Dát de consument op basis hiervan kan kiezen, 
ligt eveneens in de lijn der verwachting. Immers, dezelfde markteconomie 
heeft ervoor gezorgd dat gelijksoortige producten van verschillende 
aanbieders weinig meer verschillen in: prijs, kwaliteit en wijze van 
aanbieding. Meer en meer gaat het om het verhaal achter het product en 
achter het bedrijf.

De conclusie: markteconomie is TINA. Alleen een totalitair regime zou 
invloed hebben op de evolutie van marketingcommunicatie. Of: heeft invloed 
op het beleid producenten/adverteerders. De oplossing voor de verdere 
evolutie van markteconomie kan volgens mij alleen maar verfijning zijn van 
het proces. TINAThenR/TINAButRefine. Bedrijven die 'goed' doen en bewuste 
consumenten die hen daaraan houden. Walk the Talk. Doen ze niet wat ze 
zeggen, dan stapt hun markt naar de concurrent. Meer en meer door slechts 
één muisklik. Het bWW is 'slechts' een van de methodieken om zowel 
producenten als consumenten op het spoor te zetten van hun invloed en 'do 
good-power' binnen het immer evoluerende kader van elkaars afhankelijkheid.

Jullie mogen het best weten. Als ik had mogen kiezen, dan was ik geboren 
(1966) bij de weinige Aboriginalsstammen die nog vrijwel onaangeraakt door 
de westerse samenleving, in het noorden en noord-westen van Australie leven. 
Maar dat is nu eenmaal niet zo. Vanuit mijn standpunt, nog steeds: wie tegen 
de essentie van het bWW is, reageert als individu en buiten het kader van 
markt en markteconomie en de evolutie ervan. Past, present & future.

Kortom, overtuig me op basis daarvan en ik houd verder mijn (e-)mond. Dan 
lik ik mijn wonden omdat ik hier al 12 jaar aan werk en begin ik mijn 
loopbaan naast de goot, als putjeschepper. Niks ten nadele van dat beroep 
trouwens.

Groet,
www.beeldrechtweerlozewaarden.nl

Richard (R)

NB 1 - Alles hiervan staat in het teken van de Postmoderne Markteconomie
http://www.google.com/search?hl=en&q=%22postmoderne+markteconomie%22

NB 2 - Andere zaken om consumenten bewuster van hun rol te maken:
- BTW wordt ConsumentenBelasting (CB)! www.consumentenbelasting.nl
- En deze superidealistische aanpak uit begin 2006: 
http://www.newday.nl/cspworld.html


----- Original Message ----- 
From: "theo ploeg" <theo@cut-up.com>
To: <nettime-nl@nettime.org>
Sent: Sunday, July 27, 2008 10:34 AM
Subject: Re: [Nettime-nl] Beeldrecht Weerloze Waarden op komst


goedemorgen,

oké, Richard heeft het wel over auteursrecht en copyright, maar dat is
volgens mij niet de strekking van zijn verhaal. dat gaat meer over
'oneigenlijk' gebruik van beelden van natuur, dieren en het universum.

maar wat is oneigenlijk? dat bepaalt het maatschappelijke discours,
helaas. het voorbeeld van de mannen die een biertje drinken bij een
waterval is daar het voorbeeld van. niet het gebruik van de natuur om
het product te verkopen is stuitend, maar - in mijn ogen - het feit
dat de consument het pikt dat een grote bierbrouwer op die manier te
werk gaat. door het introduceren van een succesvol Beeldrecht Weerloze
Waarden zorg je er juist voor dat het gebruik van die weerloze waarden
wordt gesanctioneerd en wordt genormaliseerd. en tja, dan ben je nog
verder van huis.

copyright is geen oplossing voor het probleem, al weet ik ook zo gauw
niet wat er wel zou moeten gebeuren. ik vrees dat de consument in onze
huidige maatschappij al te ver heen is om enig kritisch vermogen te
tonen. zie als voorbeeld alleen de docu van Sunny Bergmans over de
manier waarop de maatschappij het vrouwelijke lichaam vervormt. dat
levert ook enkel hoongelach op.

groet,

theo


>

cut-up.blog @ www.cut-up.com/blog
cut-up.media @ www.cut-up.com
[the art of living in a medialised landscape]
theos weblog @ www.theoploeg.net
--
cut.up.media
p.o.box 313
2000 AH Haarlem
The Netherlands
++31(0)6 24994955
--

"Die Idee ist Gut, doch die Welt noch nicht bereit" Tocotronic (1995)

"Precisely because the universe in which we live is somehow a universe
of dead conventions and artificiality, the only authentic real
experience must be some extremely violent, shattering experience. And
this we experience as a sense that now we are back in real life."
Slavoj Zizek (1992).

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl). 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).