Roland Spekle on Wed, 14 Nov 2007 09:58:25 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuwbrief 2 / Newletter 2, November 2007


Nieuwsbrief 2 - November 2007 / Newsletter 2 - November 2007
Barooni / Roland Spekle
(English version below)

Beste lezer,

Er staan een aantal prachtige concerten op stapel waar ik bij betrokken ben. Het Ensemble MAE zal twee concerten geven met werk van de unieke pioinier Robert Ashley, waarbij Ashley zelf enkele stukken zal uitvoeren.
Nog geen twee dagen later zal the Night of the Unexpected plaatsvinden als het openingsevenement van het Huddersfield Contemporary Music Festival. Voorts bevat het festivalprogramma een groot aantal nederlandse artiesten. Als composer in residence zal veel muziek van Yannis Kyriakides te horen zijn. Naast vele andere werken is zijn muziektheatervoorstelling the Buffer Zone, in 2004 geproduceerd door mij voor Huis a/d Werf, te zien. En ook het Ensemble MAE zal hier drie concerten geven.
De thuisblijvers kunnen naar het prachtige November Music festival, waar o.a. het door Barooni geproduceerde My Ultradeep I te zien is, de compositie voor muziek en licht van Marko Ciciliani, uitgevoerd door Bakin Zub.


Ik hoop je te zien bij een van deze prachrtige concerten,

Roland Spekle
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ensemble MAE 'Robert Ashley Portrait'
Dit programma is opgedragen aan de Amerikaanse componist en muzikale ontdekkingsreiziger Robert Ashley. Ashley zal aanwezig zijn en het voor het MAE geschreven Tap Dancing in the Sand' met de groep uitvoeren alsmede een solo uitvoering geven van het hypnotiserende Love is a good example.
Robert Ashley zal in Amsterdam het eerste exemplaar in ontvangst van de nieuwe cd van het ensemble: 'Robert Ashley, Tap Dancing in the Sand'.
Robert Ashley (1930) heeft aan de bron gestaan van multidisciplinaire muziek/ tekst/ videovoorstellingen en is internationaal vermaard om zijn vernieuwende opera's. Zijn opera's zijn inmiddels erkende klassiekers en buitengewoon origineel in hun stijl en uitgesproken Amerikaans zowel in hun thematische keuze als het gebruik van de taal.
Ook zal in Paradiso de installatie Blow Up van Tao G. Vrhovec Sambolec te zien zijn.
14 november, Paradiso, Amsterdam,
22 november, Huddersfield, Huddersfield Contemporary Music Festival
Meer informatie: http://www.ensemble-mae.com en http://www.paradiso.nl/index2.php


The Night of the Unexpected @ Huddersfield Contemporary Music Festival
Als opening van het Huddersfield Contemporary Music Festival zal een Night of the Unexpected plaatsvinden. In deze eerste Night in het buitenland zullen optredens te zien zijn van Charlemagne Palestine, Evan Parker & Joel Ryan, Edwin van der Heide, Monica Germino, Janek Schaefer, Staalplaat Soundsystem, Rhodri Davies & Ichikawa Ko en [rout]. Alvin Curran zal met een stuk voor een 100-koppige brass band het spits afbijten.
16 november, Bates Mill, Huddersfield
Meer informatie: http://www.hcmf.co.uk


Huddersfield Contemporary Music Festival
Het Huddersfield Contemporary Music Festival heeft een spectaculair programma, waarin gecomponeerde, geïmproviseerde en elektronische muziek elkaar ontmoeten. Ook heeft het een enorm nederlands programma, waarin toonaangevende ensembles en muzikale pioniers zijn opgenomen.
Composer in residence is Yannis Kyriakides van wie veel werken te horen zullen zijn verspreid door het gehele festival.
Het festival heeft fantastische line up met o.a. concerten van Fred Frith, the Arditti String Quartet, Evan Parker's Electro-Acoustic Ensemble, Musikfabrik, the Vegetable Orchestra, Rhodri Davies en Mimeo. Voorts zijn er installaties van o.a. Christina Kubisch, Janek Schaefer, Nicholas Brown & Monica Germino.
Het nederlandse programma bestaat o.a. uit:
16 november, the Night of the Unexpected
17 november, Monica Germino 'Plugged & Unplugged'
17 november, Anne La Berge, Mieko Kanno & Claire Edwardes
18 november, Insomnio Ensemble
19 november, Yannis Kyriakides 'Wordless'
20 november, Insomnio Ensemble
20 november, Yannis Kyriakides 'the Buffer Zone'
21 november, Guus jansen
22 november, Ensemble MAE 'Robert Ashley Portrait' featuring Robert Ashley
22 november, Ensemble MAE young composers workshop
22 november, University of Huddersfield new music ensemble 'de Stijl' van Louis Andriessen
22 november, Nieuw Ensemble featuring Irvine Arditti
23 november, Mimeo
23 november, To Be Sung
24 november, Ensemble MAE, Yannis Kyriakides Portrait
25 november, Tomoko Mukaiyama 'show me your second skin'
Meer informatie: http://www.hcmf.co.ukMy Ultradeep I, een multidisciplinaire voorstelling van Marko Ciciliani, uitgevoerd door Bakin Zub, geproduceerd door Barooni
My Ultradeep I is een avondvullende compositie voor instrumenten, elektronica en licht van Marko Ciciliani. De speciaal ontworpen lichtcompositie is complementair aan de muziek. My Ultradeep I markeert tevens de start van Ciciliani's nieuwe ensemble, Bakin Zub. My Ultradeep I" werpt een blik op de vijf zintuigen, waarmee we voelen, ruiken, proeven, horen en zien. Vervolgens neemt het je mee op een zoektocht naar het vermeende 6e zintuig, het metafysische begrip voor het "zelf".
Meer informatie: www.ciciliani.com
18 november, November Music, Verkadefabriek, Den Bosch. www.novembermusic.net


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mocht je geen interesse hebben meer informatie te ontvangen, stuur deze email retour met 'unsubscribe' als onderwerp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English version


Newsletter 2 - November 2007 Barooni / Roland Spekle

Dear reader,

A number of fantastic concerts, which I'm involved in, are about to take place. The Ensemble MAE will do two concerts with the unique work of the pioneer Robert Ashley, in which Ashley himself will be involved as a performer.
The Night of the Unexpected will be the opening event of the Huddersfield Contemporary Music Festival. The festival programme includes a big amount of Dutch artists and ensembles. As a composer in residence, a lot of music of Yannis Kyriakides will be performed. Amongst many other things, his music theatre piece 'the Buffer Zone', which I produced for Huis a/d Werf in 2004, will be performed again. The Ensemble MAE will do three concerts in Huddersfield.
The folks in the lowlands will be able to attend the great November Music festival, in which the Barooni produced piece 'My Ultradeep I' is being performed, a compositon for music and light by Marko Ciciliani, performed by Bakin Zub.


I hope to see you at any of these amazing concerts,

Roland Spekle

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ensemble MAE 'Robert Ashley Portrait'
This programme is dedicated to the American pioneering composer Robert Ashley.
Ashley will himself be involved performing 'Tap Dancing in the Sand', written for the group, and he'll do a solo rendition of the hypnotising 'Love is a Good Example'.
In Amsterdam, Robert Ashley will also receive the first copy of the new CD of the ensemble:' Robert Ashley, Tap Dancing in the Sand'.
Robert Ashley (1930), a distinguished figure in American contemporary music, holds an international reputation for his work in new forms of opera and multi-disciplinary projects. His recorded works are acknowledged classics of language in a musical setting; his operatic works are distinctly original in style and distinctly American in their subject matter and in their use of language.
The installation Blow Up of Tao G. Vrhovec Sambolec will also be shown in Paradiso.
14 november, Paradiso, Amsterdam,
22 november, Huddersfield, Huddersfield Contemporary Music Festival
Meer informatie: http://www.ensemble-mae.com en http://www.paradiso.nl/index2.php


The Night of the Unexpected @ Huddersfield Contemporary Music Festival
The opening event of the Huddersfield Contemporary Music Festival will be Night of the Unexpected. In this first Night outside of the Netherlands there'll be performances of Charlemagne Palestine, Evan Parker & Joel Ryan, Edwin van der Heide, Monica Germino, Janek Schaefer, Staalplaat Soundsystem, Rhodri Davies & Ichikawa Ko and [rout]. Alvin Curran zkick off the event with a composition for a 100-piece brass band.
16 November, Bates Mill, Huddersfield
Meer informatie: http://www.hcmf.co.uk


Huddersfield Contemporary Music Festival
The Huddersfield Contemporary Music Festival has a spectacular programme, where composed improvised and electronic music intersect. The festival presents an impressive Dutch programme with established ensembles and musical pioneers.
Throughout the festival a lot of pieces of composer in residence, Yannis Kyriakides, will be played.
The festival has a fantastic line-up with concerts of a.o. Fred Frith, the Arditti String Quartet, Evan Parker's Electro-Acoustic Ensemble, Musikfabrik, the Vegetable Orchestra, Rhodri Davies and Mimeo. Also there'll be installations by a.o. Christina Kubisch, Janek Schaefer, Nicholas Brown & Monica Germino.
The Dutch programme consists of a.o.:
16 November, the Night of the Unexpected
17 November, Monica Germino 'Plugged & Unplugged'
17 November, Anne La Berge, Mieko Kanno & Claire Edwardes
18 November, Insomnio Ensemble
19 November, Yannis Kyriakides 'Wordless'
20 November, Insomnio Ensemble
20 November, Yannis Kyriakides 'the Buffer Zone'
21 November, Guus jansen
22 November, Ensemble MAE 'Robert Ashley Portrait' featuring Robert Ashley
22 November, Ensemble MAE young composers workshop
22 November, University of Huddersfield new music ensemble 'de Stijl' of Louis Andriessen
22 November, Nieuw Ensemble featuring Irvine Arditti
23 November, Mimeo
23 November, To Be Sung
24 November, Ensemble MAE 'Yannis Kyriakides Portrait'
25 November, Tomoko Mukaiyama 'show me your second skin'
Meer informatie: http://www.hcmf.co.ukMy Ultradeep I, a multidisciplinary performance by Marko Ciciliani, performed by Bakin Zub, produced by Barooni
My Ultradeep I is a composition for instruments, electronics and lights by Marko Ciciliani. The light composition is complementary to the music. My Ultradeep I also marks the start of Ciciliani's new ensemble, Bakin Zub. My Ultradeep I firstly takes a view on the five human senses with which we feel, smell, taste, hear and see. Then it embarks on an encounter with the ficticious 6th sense as the metaphysical sense of the "I".
More information: www.ciciliani.com
18 November, November Music, Verkadefabriek, Den Bosch. www.novembermusic.net


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

If you don't wish to receive more information, please return this email with 'unsubscibe' as subject.


-- --------------------------------- Barooni Roland Spekle P.o.box 12012 3501 AA Utrecht The Netherlands Tel: +31(0)20 6839262 Mobile: +31 (0)6 411 88 580 email: barooni@xs4all.nl ______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).