Patrice Riemens on Tue, 13 Nov 2007 22:26:37 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Open Brief Schone Kleren Kampagne, Landelijke India Werkgroep en Antenna aan Nederlandse Bedrijfsleven en PolitiekAmsterdam/Utrecht, 13 november 2007.

L.S.

De Indiase minister van Handel en Industrie, Dhr Kamal Nath, heeft de
afgelopen weken zijn ongenoegen laten blijken over de betrokkenheid van
Nederlandse maatschappelijke organisaties bij discussies over
maatschappelijk verantwoord ondernemen en de mensenrechtensituatie in zijn
land.

Dhr Nath verwees onder andere naar de campagne die Schone Kleren Kampagne
(SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) sinds twee jaar voeren rond
de Indiase kledingproducent Fibre & Fabrics International en
dochterbedrijf Jeans Knit Pvt Ltd, en hun afnemers. Met deze campagne
ondersteunen SKK en LIW het werk van lokale vakbonden en
arbeidsrechtenorganisaties die melding hebben gemaakt van ernstige
arbeidsrechtenschendingen bij FFI/JKPL. Het ging, in 2005 en 2006, om hoge
werkdruk, onbetaald overwerk en verbale en fysiek intimidatie. Toen er
verbeteringen doorgevoerd werden in de fabrieken van Ffi/JKPL hebben SKK
en LIW daar in hun campagne ook melding van gemaakt.

In juli 2006, echter, heeft de rechter in Bangalore de lokale
arbeidsrechtenorganisaties en vakbonden een spreekverbod opgelegd, naar
aanleiding van klachten van FFI/JKPL tegen deze organisaties. Vervolgens
zijn in mei 2007 SKK en LIW, als ook internet-provider Antenna en
adsl-aanbieder XS4ALL, door FFI/JKPL aangeklaagd wegens smaad. Een aantal
individuele werknemers van deze organisaties hangt nu een internationaal
arrestatiebevel boven het hoofd.

Zie voor een gedetailleerd overzicht van de ontwikkelingen sinds eind 2005
de bijgevoegde fact-sheet.

De wijze waarop FFI/JKPL juridische procedures misbruiken om lokale en
internationale organisaties het zwijgen op te leggen, getuigt van
bijzonder weinig respect voor vrijheid van vakvereniging en de vrijheid
van meningsuiting. De uitspraken van Dhr Nath sanctioneren de door
FFI/JKPL aangespannen juridische procedures en geven de kwestie een
onwenselijke politieke dimensie.

De juridisering en politisering van de discussie over arbeidsrechten
verhult op kwalijke wijze waar het werkelijk om gaat: dat er grove
missstanden voorkomen in deze geglobaliseerde sector. Dit heeft
desastreuze gevolgen voor het functioneren van lokale en internationale
organisaties die zich inzetten voor MVO en mensenrechten.

De internet- en serviceproviders Antenna en Xs4all zien zich momenteel
geconfronteerd met een poging hen medeverantwoordelijk te maken voor
publicaties van derden op hun websites  Ook dit druist regelrecht in tegen
internationale afspraken over en begrip van de vrijheid van meningsuiting.

De Nederlandse partijen lopen het risico in India in de gevangenis te
belanden voor activiteiten die tot hun dagelijks werk behoren, en die (LIW
en SKK) zelfs voor een groot deel gefinancierd worden door de Nederlandse
overheid. De vrees bestaat dat er precedentwerking uit zal gaan van de
opstelling van FFI/JKPL. Wij bestrijden ten zeerste dat het hier slechts
zou gaan om een 'geschil tussen private partijen', zoals minister Verhagen
heeft geantwoord op kamervragen van kamerlid Gesthuizen (SP). Hier is
sprake van het misbruiken van juridische procedures om
mensenrechtenorganisaties en Nederlandse bedrijven te intimideren en het
zwijgen op te leggen.

De Nederlandse regering zegt MVO en respect voor mensenrechten op basis
van internationale afspraken hoog in het vaandel te hebben staan. Europese
en internationale richtlijnen en verdragen inzake 'human rights
defenders', waar Nederland aan gehouden is, zijn duidelijk op deze zaak
van toepassing.

SKK en LIW dringen er dan ook bij de Nederlandse regering en het
bedrijfsleven op aan om onmiddellijk stappen te nemen ter verdediging van
de betrokken organisaties en bedrijven, in India en in Nederland. Ook
roepen SKK en LIW de leden van de Tweede kamer op de regering op deze
kwestie aan te spreken.

De Nederlandse overheid, met name minister Verhagen van Buitenlandse Zaken
en minister Van der Hoeven van Economische Zaken, en het Nederlandse
bedrijfsleven moeten in direct contact met de betrokken Indiase
autoriteiten, inclusief de deelstaatregering van Karnataka en de Indiase
nationale mensenrechtencommissie, en met relevante actoren binnen het
Indiase bedrijfsleven onderstaande punten duidelijk over het voetlicht
brengen. Dit is uiterst dringend omdat op de komende zitting van de
rechtbank in Bangalore op 20 november vermoedelijk duidelijk zal worden of
een internationaal arrestatiebevel inderdaad wordt uitgevaardigd.

Daarnaast biedt de aanstaande Nederlandse handelsmissie naar India die 24
november vertrekt, een uitstekende gelegenheid om deze punten in India te
bespreken. Natuurlijk moeten ook andere kanalen gebruikt worden.

MVO en mensenrechten zijn thema's waar maatschappelijke organisaties zich
vrijelijk voor in moeten kunnen zetten;

De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vakvereniging zijn
internationale mensenrechten waar geen grenzen voor gelden. De vrijheid
van meningsuiting van vakbonden in Bangalore en mensenrechtenactivisten in
Nederland moet worden gerespecteerd;

Er moet een einde komen aan het bestoken en juridisch vervolgen van
Indiase en Nederlandse mensenrechtenactivisten en de Nederlandse bedrijven
die deze Nederlandse organisaties diensten leveren. De rechtszaken door
FFI/JKPL aangespannen tegen maatschappelijke organisaties en bedrijven in
India en Nederland vormen een buitenproportionele  reactie op de
informatie die deze organisaties verspreid hebben. Deze rechtszaken moeten
zo snel mogelijk van tafel - dit kan als FFI/JKPL hun klachten tegen deze
organisaties en Nederlandse bedrijven intrekken.

Er moet een onderzoek ingesteld worden naar het aanspannen van blijkbaar
onjuiste juridische procedures door een onafhankelijke, onpartijdige en
competente instantie1;

India moet de Declaration on Human Rights Defenders van de Verenigde
Naties naleven en alle noodzakelijke maatregelen nemen om de fysieke en
psychologische integriteit van de betrokken mensenrechtenactivisten onder
alle omstandigheden te waarborgen2.

Mocht de rechter in Bangalore op 20 november as. onverhoopt een
(internationaal) opsporingsbevel uitvaardigen tegen de gedagvaarde
individuen en organisaties, dan moet Nederland direct optreden om
uitlevering aan India, vanuit Nederland en/of andere landen te
verhinderen;

Tenslotte, maar niet in de laatste plaats, moet er bij voortduring bij de
regering van India op aan gedrongen worden dat zij zich actief inspant om
er voor zorgen dat werknemers (in de kledingindustrie) niet gedwongen
worden te werken onder wrede, onmenselijke of mensonwaardige
omstandigheden.

Graag lichten SKK en LIW deze brief mondeling toe in bilaterale
ontmoetingen met de verschillende geadresseerden van deze brief. Ook zijn
SKK en LIW meer dan bereid een gedegen briefing over deze kwestie te
verzorgen ten behoeve van een relevante afvaardiging van de
vertegenwoordigers van de Nederlandse politiek en het bedrijfsleven die
met de Nederlandse handelsmissie meereizen.

Vriendelijke groet,
Schone Kleren Kampagne - Christa de Bruin;
Clean Clothes Campaign  - Ineke Zeldenrust, Tessel Pauli, Esther de Haan;
Landelijke India Werkgroep - Gerard Oonk, Pauline Overeem;
Antenna - Michael Polman.

Bijlagen:

Factsheet over de campagne van SKK en LIW nav. arbeidsrechtenschendingen
bij FFI/JKPL

Publiek statement Amnesty International dd. 2 oktober 2007

Beantwoorde kamervragen lid Gesthuizen (SP) nav. Indiase rechtszaak tegen
SKK en LIW

Urgent appeal van de Observatory for the protection of Human Rights
Defenders dd. 6 november 2007

Publieke verklaring ITUC dd. 9 november 2007.


(De Bijlagen zijn te zien op de websites van de respectievelijke afzenders:

http://www.schonekleren.nl
http://www.indianet.nl
http://www.antenna.nl)


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).