press on Fri, 5 Oct 2007 10:00:16 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] V2_ | Nieuwe CREATE-pitch van start

Win de nieuwe CREATE-pitch:


interactief spel voor openbare speelplaats


De inschrijving is geopend voor een nieuwe CREATE-pitch. De Creative Conversion Factory, een initiatief van Philips, zet de opdracht in de markt om een interactief spel te ontwikkelen voor een openbare speelplaats.The Intelligent Playground

De Creative Conversion Factory (CCF) heeft als doel het versterken van de innovatieketen. De basis van de CCF wordt gevormd door projecten, die de samenwerking stimuleren tussen bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van design & technologie binnen hightech systemen.

De opdracht sluit aan bij een project binnen CCF: The Intelligent Playground. Hierbij beperkt een spel zich niet tot één object maar maakt technologie het mogelijk om een spel op te delen in verschillende interactieve elementen, die zijn verspreid op het speelterrein. De opdracht richt zich specifiek op het buitenspelen. Het doel is kinderen een alternatief te bieden voor televisie kijken en computeren.


De opdracht

CCF vraagt een interactief spel te ontwerpen voor de openbare speelplaats, waarbij de deelnemer of een meegebracht voorwerp, onderdeel is van het spel en invloed heeft op het spelverloop. Voor de winnaar van deze CREATE-pitch is maximaal € 30.000,- beschikbaar voor de (1e fase van de) realisatie van het voorstel.
Deelnemen

Op deze webpagina <http://www.creativexchange.nl/showpage.asp?steID=1&ID=120>binnen de CREATE-site staan de relevante documenten met alle informatie en hoe deel te nemen aan deze interessante pitch.


Belangrijke data

Op _19 oktober 2007_ sluit de inschrijving voor de Request For Proposal van de Creative Conversion Factory. De finale is op _26 oktober_ tijdens een bijeenkomst van Design Connection <http://www.designconnectioneindhoven.com/>te Eindhoven gedurende de Design Week.CREATE

De CREATE-pitch is onderdeel van de Creative And Technology Exchange (CREATE), een initiatief van ICT~Office in samenwerking met Design Connection Eindhoven, iMMovator, Mediagilde en V2_. Doel van CREATE is economische meerwaarde te creëren door de samenwerking tussen de ICT-sector en de creatieve industrie te versterken. Dit moet tot uitdrukking komen in nieuwe opdrachten en financiële samenwerkingsrelaties. Naast de CREATE-pitch maken onder meer managerstages en techno masterclasses deel uit van CREATE.

*De CREATE-pitch
*De CREATE-pitch is gericht op kleine ondernemingen/jonge talenten uit de creatieve industrie die nieuwe ideeën dan wel producten hebben voor ICT-toepassingen. Het winnende creatieve bedrijf mag de opdracht uitvoeren. Voorafgaand aan de CREATE-pitch-bijeenkomst waardeert de opdrachtgever alle bijdragen van de deelnemende creatieve bedrijven. Op basis van de inzendingen stelt deze een shortlist samen van de vijf beste inzendingen. Tijdens de CREATE-pitch-bijeenkomst krijgen de finalisten de gelegenheid hun inzending te presenteren aan een panel van deskundigen, de opdrachtgever en andere aanwezigen, waarna het panel de winnaar kiest.


*Website*
De website <http://www.creativexchange.nl/default.asp?steID=1&ID=48>van CREATE bevat informatie over alle activiteiten en informatie over de partners. CREATE krijgt ondersteuning van Syntens en de ICT-bedrijven ISM eCompany en Snakeware. Het project komt tot stand mede dankzij het subsidieprogramma Creative Challenge Call van de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marc van der Steen via _Marc.van.der.Steen@ictoffice.nl <mailto:Marc.van.der.Steen@ictoffice.nl>_

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).