media art on Sat, 15 Sep 2007 14:08:24 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] persbericht/ press release Media Art Festival 07


Vooraankondiging Media Art Friesland


English text: see below

MEDIA ART FESTIVAL 07: FOCUS OP MEDIAKUNST

Van 20-30 september is er het Media Art Festival 07. Dit jaar alweer 11de editie met op verschillende plaatsen in Friesland en Groningen 10 dagen lang mediakunst!

Dompel jezelf onder in internationale film, video, nieuwe media, muziek en geluid, installaties, performances, Internet, presentaties & workshops. Onze visie is “kunst is voor iedereen.”

PERS OPENING

Voorafgaand aan de publieksopening is er een opening voor de pers om 14.00 uur in Amicitia, Nieuweweg 1a Leeuwarden

OFFICIËLE OPENING

De heer Heiner Holtappels, Directeur Nederlands Instituut voor Mediakunst/ Montevideo Amsterdam, hoofd van de afdeling beeldende kunsten - AVANS/AKA Arnhem en lid van de Raad voor Cultuur opent op 20 september om 17.00 uur in Festivalcentrum Amicitia, Nieuweweg 1a 8911 LK te Leeuwarden.

Na de officiële opening kunt u de tentoonstelling Jong Talent met Nederlandse examinandi en de Spotlight expositie van Jayce Salloum (CAN) en Ulu Braun (GER) bezichtigen. Ook bent u van harte welkom bij de performances van Powerplant en Meri Nikula (FI).

De Spotlight expositie ‘Across the channel’ wordt geopend om 19.00 uur in VHDG, M.H. Trompstraat 4a, 8921 GH Leeuwarden.AMICITIA

Het karakteristieke Amicitia is opnieuw het festivalcentrum. Hier bevindt zich de nationale tentoonstelling Jong Talent met ruim 25 jonge beloftes van de elf kunstacademies.

De internationale solo-exposities Spotlight, met Jayce Salloum (CDN) - ‘Middle East trilogie: history redux’; een maatschappij kritisch en persoonlijk beeld uit de jaren ’90 met een nog steeds actueel onderwerp.

‘Marked Worlds’ van Ulu Braun (GER) met schokerend romantische collages en de Nederlandse premières van zijn films Südwest en Rhubarber Boy.

De beste film- en videowerken uit het internationale circuit worden getoond in de Film/videosalon. Drie thema’s met elk drie programmablokken spelen in op de discours in Nederland en daarbuiten. Anagolue vs digital gaat in op de vergankelijkheid en het gebruik van media. Persoonlijke essays en shockerende mystieke verhalen vinden hun plek in Document. World view overstijgt clichés en toont hoe kunstenaars reflecteren op de spanning tussen traditie en nieuwe invloeden.

Verder nog speciale film/videoprogramma’s van de Tent Academy Awards 2007 Rotterdam met 15 juweeltjes van Nederlandse bodem. De Nederlandse première van On/Off nos désorders van Pierre Yves Cruaud (F) waarin hij een persoonlijke reflectie geeft op het feit dat hij zonder oorlog is opgegroeid.

Ook in Amicitia is de Markt. Hier kan je terecht met praktische vragen over het werkveld en verblijf in het buitenland. Pitch is de plek waar de nieuwe lichting Jong Talent hun werk verklaart voor publiek en open staat voor vragen. En in de eerste Friese Pecha Kucha, het Japanse presentatiepodium voor iedereen, kan je je eigen ei kwijt.

SATELLIETLOCATIES

Het Fries Museum Leeuwarden herbergt de solo expositie Spotlight ‘Landscape of human exhistance’ van Max Hattler (GER/UK). Hattler onderzoekt de mystieke ruimte tussen abstract en figuratief verhalen vertellen.

VHDG Leeuwarden toont de tentoonstelling ‘Across the channel’ met het Engelse Tank.tv en Singleshotvideo.

In Museum Smallingerland Drachten is er de Spotlight LANDED van de Duitse filmmaker Telemach Wiesinger met de poëtische landschapsfilms LANDED (RE EDITED 2006) en de première van zijn nieuwste film 3X1. Galerie Sign presenteert de 10 nominaties voor de Internationale Student Media Art Festival Award.

Xperience, het multimedia evenement, omvat overdag workshops, presentaties en demonstraties in Amicitia en ’s avonds en ’s nachts optredens en performances in 058Podium. Met Eric Ross (USA), beroemd door avant-gardistische muziek met de Theremin en Mary Ross (USA), die beide al ruim 30 jaar met video en performance werken. TEAM WORK AWARD winnaars Andreas Gogol en Telemach Wiesinger (GER) met unieke filmperformance LANDED TAKES & SOUND TIMES. Nils Muehlenbruch (NL) - Bits & Pieces met urbane animaties. Max Hattler (GER/UK) veejayed met beeld en geluid gebaseerd op de levenstijl en muziek van zijn vader. Jean Parlette is een kwartet dat de op samples gebaseerde folktronica van Jos Blomsma live ten gehore brengt. Tot slot elektronische dansmuziek ‘Fusion Cooking’:

Na meer dan 10 jaar keert dj a Door alias Rico S. weer terug naar de plek waar hij zijn Dj carrière ooit begon: Leeuwarden.

Kom voor inspiratie. Kom om contacten te leggen. En kom om te ontdekken, delen en doen. Media Art Festival 07 neemt je mee naar het onbekende in de mediakunst. Verrijk jezelf met frisse innovaties en geef je creatieve gedachten de loop!

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken www.mediaartfriesland.nl

In de bijlage vindt u het verkorte persbericht.Wij hopen u te mogen verwelkomen.

Namens Media Art, Nadine Bors en Geebie KeyzerPostadres:

F.D.Nieuwenhuisstraat 53

8862 WC HarlingenBezoekadres:

Amicitia

Nieuweweg 1a

8911 LK Leeuwarden

o: +31 (0)58 2155204

m: +31 (0)6 14301304

info@mediaartfriesland.nl


www.mediaartfriesland.nl------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------

Announcing Media Art Friesland

MEDIA ART FESTIVAL 07: FOCUS ON MEDIA ART

From 20-30 September Media Art Festival 07 takes place. This year sees the 11th edition with ten days of media art at different locations in Friesland and Groningen!

Submerge yourself in international film, video, new media, music and sound, installations, performances, Internet, presentations & workshops. Our vision is “art is for everyone.”

PRESS OPENING

Before the official opening, a special press opening will take place at 14.00 hours in Amicitia, Nieuweweg 1a Leeuwarden.

OFFICIAL OPENING

Mister Heiner Holtappels, director of the Dutch Institute for Media Art/ Montevideo Amsterdam, head of the department of visual arts – AVANS/AKA Arnhem and member of the Raad voor Cultuur, will perform the opening at 17.00 hours in Festivalcentre Amicitia, Nieuweweg 1a, 8911 LK Leeuwarden.

After the official opening you are welcome to view the exhibition Young Talent by various Dutch graduates, and the Spotlight exhibitions by Jayce Salloum (CAN) and Ulu Braun (GER). You are also invited to the performances by Powerplant van Meri Nikula (FIN).

The Spotlight exhibition ‘Across the channel’ will be opened at 19.00 hours at VHDG, M.H. Trompstraat 4a, 8921 GH Leeuwarden.

AMICITIA

The characteristic building Amicitia is once again the festival centre. The national exhibition Young Talent is housed here, with over 25 promising talents from the eleven art academies.

De international solo exhibitions Spotlight, with Jayce Salloum (CAN) – ‘Middle East trilogy: history redux’; a social critique and personal image from the 90’s with a still very actual subject.

‘Marked Worlds’ by Ulu Braun (GER) with shockingly romantic collages and the Dutch premieres of his films Südwest and Rhubarber Boy.

The best film- and video works from the international circuit are shown in the Film/video salon. Three themes with three programme blocks each, discuss hot topics in the Netherlands and abroad. In Analogue vs. digital it is all about transient nature and use of media. Personal essays and shocking, mystical stories find their place in Document. World View overcomes clichés and shows how artists reflect on the tension between tradition and new influences.
Furthermore there are special film/video programmes by the Tent Academy Awards 2007 Rotterdam with 15 gems of Dutch origin. The Dutch premiere of On/Off nos désorders by Pierre Yves Cruaud (F) in which he gives a personal reflection upon growing up without a war.


The Market with Kunstenaars&co and Trans Artists is also housed here for practical questions about the field of work and staying abroad. The Pitch, in which the latest group of Young Talent explain their work and motivations for an audience and will be taking questions. And the first Frisian Pecha Kucha by the Nieuwe Garde Leeuwarden, the Japanese presentation stage for everyone.

SATELLITE LOCATIONS
The Fries Museum hosts the solo exhibition Spotlight ‘Landscape of human exhistance’ by Max Hattler (GER/UK); He examines the mystical space between telling stories in an abstract and figurative manner.


VHDG shows ‘Acsoss the channel’, an exhibition with the English Tank.tv and Singleshotvideo.

Spotlight LANDED by German filmmaker Telemach Wiesinger can be seen in Museum Smallingerland, with the poetical landscape films LANDED (RE EDITION 2006) and the premiere of his latest film 3x1. Galerie Sign shows the 10 nominations for the International Student Media Art Festival Award.

Xperience, the multimedia event, consists of workshops, presentations and demonstrations in Amicitia by day, and shows and performances in 058Podium by night. With Eric Ross (USA), famous for his experimental music with the Theremin (the first electronic musical instrument, devised in 1919) and Mary Ross (USA), who have worked together for over 30 years, and video performances. TEAM WORK AWARD winners Andreas Gogol and Telemach Wiesinger (GER) with unique filmperformances LANDED TAKES & SOUND TIMES, Nils Muehlenbruch (NL) - Bits & Pieces with urban animations. Max Hattler veejays with sound and images to the lifestyle and music of his father. Jean Parlette is a quartet that plays live to samples based on the folktronica of Jos Blomsma. And last but not least, electronic dancemusic ‘Fusion Cooking’:
After more that 10 years DJ a Door aka Rico S. returns to the place where he once began his dj career: Leeuwarden.


Come for inspirations, come to make contacts and come to share and do. Media Art Festival 07 offers you a glimpse into the world of media art. Enrich yourself with fresh innovations and let your creative imaginations run free!

For more information visit the website www.mediaartfriesland.nl

Enclosed you will find a summarized press release.


We hope to welcome you. On behalf of Media Art, Nadine Bors and Geebie Keyzer Postal address:

F.D.Nieuwenhuisstraat 53

8862 WC HarlingenVisiting address:

Amicitia

Nieuweweg 1a

8911 LK Leeuwarden

o: +31 (0)58 2155204

m: +31 (0)6 14301304

info@mediaartfriesland.nl


www.mediaartfriesland.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).