Geert Lovink on Fri, 7 Sep 2007 09:25:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] conferentie over de derde cyclus in het kunstonderwijs


VOOR DEELNAME AAN DE WERKCONFERENTIE IS INSCHRIJVING VEREIST!

Aanmelding: e.koolstra@ahk.nl (conferentie-manager)

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan de tweedaagse conferentie:

De Derde Cyclus: Artistiek Onderzoek na Bologna
Een internationale conferentie over de derde cyclus in het hoger kunstonderwijs
Felix Meritis, Amsterdam, 10 en 11 oktober 2007


Opening: Doekle Terpstra, voorzitter HBO-raad
Forumdebat met Frits van Oostrom, president KNAW

Het kunstonderwijs in Nederland aan theater- en filmscholen, conservatoria,
academies voor beeldende kunst en architectuur kent twee cycli: de bachelor-
en de masteropleiding. Er is na de masteropleding geen ‘derde cyclus’ in het
kunstonderwijs; niet in het hbo, niet aan de universiteiten; er is ook geen
pendant van het kunstonderwijs aan de unversiteiten. Kunstgeschiedenis,
musicologie en theaterwetenschappen gaan weliswaar over de kunsten, maar
zijn niet – zoals het technisch, economisch of pedagogisch onderwijs – het
equivalent van het kunstonderwijs. Een derde cyclus in de kunsten – die in
veel buitenlanden gewoon is – ontbreekt. Daardoor krijgt talent niet de
mogelijkheid om binnen het huis van het hoger onderwijs door te groeien en
is de hoogste graad niet voor de kunstenaar-in-opleiding bereikbaar.


Het oogmerk van de conferentie is om te verkennen of, en zo ja hoe, een
derde cyclus in het hoger kunstonderwijs in Nederland ingericht kan worden.
Dit zal gebeuren in vergelijking tot wat in de ons omringende buitenlanden
(Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, Duitsland, Zwitserland, België) reeds aan
voorzieningen bestaat.


Door velen is geconstateerd dat Nederland een achterstand heeft op het
gebied van de participatie in het hoger onderwijs, in het bijzonder op
master- en doctoraatsniveau. Inmiddels verkennen de Vereniging van
Hogescholen (HBO-raad) en de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse
Universiteiten (VSNU) gezamenlijk op welke wijze de derde cyclus in
Nederland versterkt kan worden. De conferentie wil een bijdrage leveren aan
deze verkenning waar het de kunsten en het kunstonderwijs aangaat.


De meningen over de inrichting van een voorziening na de masteropleiding in
de kunsten lopen uiteen: Hoe is de relatie tot de werkplaatsen en de
fondsen? Heeft het een plaats binnen of buiten het huis van hoger onderwijs?
Biedt het uitzicht op een graad, en is dat dan een PhD of een ‘professional
doctorate’? Wat moet het kader voor accreditatie zijn? En ook over het soort
(artistiek) onderzoek dat in een derde cyclus thuishoort bestaan
verschillende opvattingen. De conferentie agendeert deze vragen en thema’s
met plenaire presentaties en debatten en met gemodereerde werkgroepen.


De conferentie is een werkconferentie. Na inschrijving zal in september aan
de deelnemers ter voorbereiding op de conferentie een tekstbundel worden
toegezonden met achtergrondinformatie over de verschillende onderwerpen.


Het programma van de conferentie is bij dit bericht gevoegd.

De conferentie is een initiatief van het landelijk overleg van lectoren in
het kunstonderwijs (LOK) en wordt georganiseerd door het lectoraat ‘
Kunsttheorie en onderzoek’ aan Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, in
samenwerking met het lectoraat ‘Kunst en publieke ruimte’ aan de Gerrit
Rietveld Academie, het lectoraat ‘Interactieve Media’ aan de Hogeschool van
Amsterdam, en het lectoraat ‘Internationalisering en internationale
beroepspraktijk’ aan de Hanzehogeschool Goningen.


Lokatie: Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam
Voertaal 10 oktober: Engels, 11 oktober: Nederlands

Aanmelding en inschrijving:
Evodie Koolstra, assistent lectoren AHK (conferentie-manager).
Zij is te bereiken op: e.koolstra@ahk.nl, tel: 020 5277707

Kosten voor deelname: 50 euro (één of twee dagen, incl. lunches en borrels),
te voldoen bij registratie aan het begin van de conferentiedagen.Programma

“De derde cyclus: Artistiek onderzoek na Bologna”
Internationale conferentie over de derde cyclus in het hoger kunstonderwijs


Amsterdam 10 & 11 Oktober 2007

Woensdag 10 oktober (voertaal: Engels)

9.30         Ontvangst

10.00 Officiële opening door Doekle Terpstra, Voorzitter van
de HBO-raad


10.15        Toelichting op het programma
            Henk Borgdorff, Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten

10.30        Presentaties over de derde cylcus in het hoger
kunstonderwijs in Europa
				- Jill Scott: Z-Node, Zürich/Plymouth
				- Johan Haarberg: Research Fellowship in the
Arts, Noorwegen

11.30        Pauze

12.00        Presentaties over de derde cyclus in het hoger
kunstonderwijs in Europa
				- Rachel Cooper, Lancaster University,
Groot-Brittannië
				- Toni Bernhart: Graduiertenschule,
Universität der Künste, Berlijn, Duitsland

13.00        Lunch

14.00        Presentaties van lopende of afgeronde derde cyclus
(PhD) projecten
				- Caroline Hermans: choreografie
				- Paul Craenen: experimentele muziek
				- Sher Doruff: nieuwe media
				- Alev Adil: beeldende kunst

16.00        Pauze

16.30        Forumdebat (moderator Bart van Rosmalen)
				- Frits van Oostrom, voorzitter van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
				- Frans de Ruiter, Decaan van de Faculteit
der Kunsten, Universiteit Leiden
				- Deborah Cherry, Hoogleraar
kunstgeschiedenis, Universiteit van Amsterdam
				- Aukje Thomassen, Hogeschool voor de
Kunsten, Utrecht

17.30        Afsluiting en borrel


Donderdag 11 oktober (voertaal: Nederlands)

09.45        Ontvangst

10.15        Introductie

10.30        De derde cyclus in Nederland en Vlaanderen
				- Yves Knockaert: IVOK (Instituut voor
Onderzoek in de Kunsten, Associatie KU Leuven)
				- Roemer van Toorn: Berlage Institute,
Rotterdam (architectuur)

11.30        Pauze

12.00        De derde cyclus in Nederland en Vlaanderen
				- Frans de Ruiter: Faculteit der Kunsten,
Universiteit Leiden
				- Anne Nigten: The Patching Zone

13.00        Lunch

14.00        4 parallelle workshops
				1. Inhoud en vorm van een derde cyclus in
Nederland
				2. De verhouding tot de werkplaatsen en
andere postacademische voorzieningen
				3. De verhouding tot de universiteiten en
hun rol en betekenis
				4. Wet- en regelgeving, geldstromen,
accreditatie

16.00        Pauze

16.30        Plenaire discussie (moderator: Bart van Rosmalen)

17.30 Afsluiting, borrel & afscheid


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).