Christian Laheij on Tue, 7 Nov 2006 11:26:20 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] stemadvies aan de hand van spel over rijksbegroting


Persbericht

6 november 2006 ? Dit is een origineel persbericht

Lancering innovatieve stemwijzer
Stemadvies aan de hand van rijksbegroting met Begroot je
Rijk

Met ingang van vandaag heeft vredesorganisatie Euro?s voor Vrede een
innovatieve stemwijzer geïntroduceerd onder de titel Begroot je Rijk. Op
www.begrootjerijk.nl kan iedereen naar eigen inzicht de rijksbegroting
verdelen over twaalf ministeries van Nederland plus het ministerie van
Ontwikkelingssamenwerking. Vervolgens krijgt de deelnemer te zien hoe de
rijksbegroting in werkelijkheid wordt verdeeld over de verschillende
departementen. ?Voor de meeste spelers is dat een hele verrassing?, aldus
beleidsmedewerker van Euro?s voor Vrede Christian Laheij.

Bij Begroot je Rijk wordt bijgehouden hoe vrouwen, mannen, verschillende
leeftijdscategorieën en mensen met een bepaalde politieke voorkeur de
rijksbegroting zouden verdelen. Een deelnemer kan de eigen verdeling
tegen afzetten, net zoals tegen het grote gemiddelde van alle deelnemers
aan het online spel. Ook kan een deelnemer met een e-mail anderen
uitnodigen deel te nemen aan Begroot je Rijk en de uitkomsten tegen
elkaar afzetten.

Bijzondere aandacht is er voor de verhouding in de verdeling tussen de
posten Ontwikkelings-samenwerking en Defensie. ?Euro?s voor Vrede wil
mensen bewustmaken van de keuze die iedereen heeft om financiële
middelen te besteden aan vrede in plaats van aan conflict?, verklaart
Christian Laheij. ?De score van de deelnemer op deze twee
begrotingsposten wordt vergeleken met de programma?s van dertien
politieke partijen rond Ontwikkelingssamenwerking en Defensie. Daaruit de
speler kan afleiden met welke partij, van SP tot EénNL, zijn eigen verdeling
het meest overeenkomt. Dat kan die deelnemer laten meewegen in zijn
stemkeuze.?

Begroot je Rijk is gebaseerd op de penny poll, een spelvorm die in de
Verenigde Staten gangbaar is om deelnemers inzicht te geven in hoe hun
regering belastinggelden besteedt, en in welke verhouding dat staat tot hun
eigen ideeën over de ideale verdeling van het overheidsbudget. Christian
Laheij: ?We hebben dit spel tijdens infomarkten gespeeld als trekker op
onze stand. Dat was een enorm succes! Deelnemers van divers pluimage
bleken hun taak zeer serieus te nemen, na afloop erg nieuwsgierig naar de
verschillen tussen de eigen verdeling en de werkelijke begroting van de
regering. De vergelijking wordt veelal als verrassend ervaren. Tijdens het
spelen hebben we aan onze stand meer dan eens discussies gehad tussen
spelers en omstanders over de verdeling van de gelden over de
verschillende ministeries. We hebben ook gezien dat een zo?n discussie
werd voortgezet op een internetforum. Met de vervroegde verkiezingen
hebben we besloten om ons begrotingsspel op internet te zetten als een
innovatieve stemwijzer.?

Begroot je Rijk is te spelen op www.begrootjerijk.nl


(noot voor de redactie)

Euro's voor Vrede zet zich in voor duurzame vrede. Daaronder verstaat Euro?s voor Vrede een
situatie waarin individuen, organisaties en overheden op basis van vergelijkbare rechten en plichten
proberen iedereen gelijkwaardig te behandelen, welvaart en welzijn eerlijk te verdelen en het milieu
zoveel mogelijk te ontzien. Met frisse, prikkelende projecten proberen we mensen, overheden en
bedrijven te bewegen om middelen aan vrede te besteden en niet aan geweld. Onze aandacht gaat
met name uit naar jongeren.
Voor meer informatie kijk op de website www.eurosvoorvrede.nl, of wendt u tot Christian Laheij,
beleidsmedewerker bij Euro?s voor Vrede, tel. 030 ? 271 43 76, mob. 06-510 458 91,
christian@eurosvoorvrede.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).