Eric Kluitenberg on Fri, 3 Nov 2006 21:10:57 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Skycatcher met volledige sprekerslijst - zondag 5 november - 16.00 uur De Balie


geacht nettime-nl,

Als laatste reminder de geactualiseerde aankondiging van de launch van het Skycatcher project van Luna Maurer, met de volledige details over sprekers. Een fascinerend project en een klein informeel programma op de zondagmiddag (16.00 uur) - komt allen!
(reserveren niet nodig!)


groeten,
eric

--------------------------

A A N K O N D I G I N G

(English version below)

Skycatcher van Luna Maurer

De Balie Amsterdam
Zondag 5 November 2006 / 16.00 uur
http://www.debalie.nl/media


Wereldpremière van het project ‘Skycatcher’ van kunstenares Luna Maurer. Een installatie op het dak van De Balie maakt iedere vijf minuten een foto van de veelbewogen luchten boven Amsterdam. Er zijn nu al honderdduizend beelden opgeslagen in het archief, altijd hetzelfde gezichtspunt, maar nooit hetzelfde beeld.


De lucht speelt al eeuwen een belangrijke rol in de Nederlandse beeldende kunst, vanwege haar schilderkunstige en poëtische kwaliteiten. Het Nederlandse zeeklimaat zorgt voor een continue afwisseling van constellaties van wolken, regen, blauwe hemel, bedekte en heldere luchten. Met de skycatcher wordt de bezoeker van de bijbehorende website een kans geboden zelf selecties te maken uit de duizenden opnames die de installatie van Maurer tot op heden heeft geproduceerd en zo de eindeloze veelvormigheid te ervaren.

Tijdens de middag presenteert Luna Maurer haar project en geven drie gastsprekers hun persoonlijke en professionele commentaar op het kunstproject van Maurer:

- Noa Roei, is promovendus aan de Amsterdam School of Cultural Analysis, Universiteit van Amsterdam. Haar huidige onderzoeksproject richt zich op representaties van nationale identiteit in Israëlische hedendaagse kunst.

- Pier Siebesma werkt als wetenschappelijk onderzoeker op de klimaatafdeling van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) . Hij doet daar onderzoek naar de invloed van wolken op het veranderende klimaatsysteem.

- Eric Kluitenberg is onafhankelijk mediatheoreticus en coördinator van De Balie Media.

Tijdens de bijeenkomst is ook een speciaal geproduceerde poster van het project te koop die een jaar van wisselende luchten op A0 formaat in beeld brengt...

Het project loopt van juli 2005 tot en met juli 2007.

De website van skycatcher gaat ‘live’ vanaf 5 november 2006:
http://www.sky-catcher.nl

Met dank aan het Fonds Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst

Toegang: gratis

-------------

De Balie
Kleine Gartmanplantsoen 10
Amsterdam
http://www.debalie.nl

---------------------------------------------------------

A N N O U N C E M E N T


Skycatcher: an art project of Luna Maurer

De Balie Amsterdam
Sunday November 5, 2006 / 16.00 hrs.
http://www.debalie.nl/media


World-premiere of the project ‘Skycatcher’ by artist Luna Maurer. An installation on the roof of De Balie, centre for culture and politics in Amsterdam, takes a picture every 5 minutes of the perpetually changing skies. Already well over 100 thousand images have been archived so far in the project database: Always the same viewpoint, yet never the same picture.


The skies, mostly strewn with clouds, have played a tremendously important role in the Netherlands’ visual arts for many centuries, because of their painterly and poetic qualities. The Dutch sea- climate ensures a constant interplay of constellations of clouds, rain, blue skies, covered and clear skies. With the skycatcher the visitor of the website is offered the opportunity to make her or his own selections, out of the thousands of images recorded by Maurer’s installation to date, and thus experience their endless multiplicity.

During the afternoon Luna Maurer will present her project, while three guest speakers offer their personal / professional comments on the project:

- Noa Roei, is a PhD candidate at Amsterdam School of Cultural Analysis, Universiteit van Amsterdam. Her current project examines representations of national identity in contemporary Israeli art

- Pier Siebesma is a researecher at the department for climate studies of the Royal Dutch Meteorological Institute (KNMI). His research examines the influence of clouds on changing climate systems.

- Eric Kluitenberg is an independent media theoretician and co- ordinator of De Balie Media.

A specially produced poster of the project will be on sale during the presentation, which displays one year of variable skies in A0 format...

The project will be in operation from July 2005 till July 2007.

The website of skycatcher will go ‘live’ on November 5, 2006:
http://www.sky-catcher.nl

Special thanks to the Fonds Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst

Admission: free

-------------

De Balie
Kleine Gartmanplantsoen 10
Amsterdam
http://www.debalie.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).