Eric Kluitenberg on Thu, 2 Nov 2006 21:07:46 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fwd: Uitnodiging lezing Calin Dan / 8 november / Stroom Den Haag


(English version below)

Begin forwarded message:
From: Stroom Den Haag <info@stroom.nl>
Date: October 30, 2006 13:12:07 GMT+01:00
Subject: Uitnodiging lezing Calin Dan

Stroom Den Haag
uitnodiging

CÃlin Dan
Lezing en gesprek met Klaske Havik

woensdag 8 november 2006, 20.00 uur
voertaal engels
reserveren gewenst


Naar aanleiding van zijn tentoonstelling 'sony/wmf/pp. Trip. Sample City. Three takes on Emotional Architecture' bij Stroom Den Haag, geeft Calin Dan een lezing over de achtergrond van zijn werk en zijn aspiraties. Een reactie daarop zal worden gegeven door Klaske Havik, architect en docent aan de TU Delft.


De Roemeens-Nederlandse kunstenaar en theoreticus Calin Dan formuleerde in de afgelopen jaren een zeer specifiek interessegebied, de zogenoemde 'emotional architecture'. Door middel van video, fotografie, tekst en muziek, richt hij zich op het gebruik, de beleving, betekenis en emotionele waarde van architectuur en de stedelijke omgeving. Tot nu toe concentreerde hij zich voornamelijk op gebieden waar het totalitaire regime een belangrijke rol heeft gespeeld, zoals Tallinn (Estland) en Boekarest (RoemeniÃ). Zij representeren niet alleen zijn persoonlijke historische achtergrond, maar inspireren de kunstenaar door de talrijke conflictsituaties die, weliswaar minder uitgesproken, ook diverse dilemma's in West-Europese steden bepalen. Calin Dan ziet steden als een permanent veranderende optelsom van muren, privà terreinen, visies, relaties en blinde vlekken, stelselmatig bezig met zelfverloochening en aanpassing.

Calin Dan (1955) heeft de afgelopen jaren in het buitenland aan talrijke tentoonstellingen en projecten deelgenomen. Zijn deelname aan 'Biennale CuvÃe' bij O.K. Centre of Contemporary Art in Linz (Oostenrijk) bevestigde zijn status als een van de meest interessante kunstenaars van dit moment. Naast zijn kunstenaarschap is hij ook actief als curator en auteur. Eerder bracht hij in eigen beheer de publicatie 'Emotional Architecture' uit, waarvan deel twee onlangs is verschenen en waaraan ook Klaske Havik een belangrijke tekstuele bijdrage heeft geleverd. De publicatie 'Emotional Architecture 2' is gedurende de tentoonstelling bij Stroom verkrijgbaar.

Klaske Havik (1975) is architect en publicist. Na haar studie in Delft en Helsinki werkte ze als redacteur voor het tijdschrift 'de Architect'. Als architect werkte zij met De Ruimte / qenep onder andere aan de realisatie van een cultureel jongerencentrum in de NDSM-loods in Amsterdam Noord. Ze is momenteel als universitair docent verbonden aan de TU Delft. Haar promotieonderzoek richt zich op een literaire benadering van stedelijke analyse en ontwerp. Haar gedichten verschenen o.a. in âVan Haagse Dichters die Voorbijgaanâ (Bzztoh 2001) en âVanuit de Luchtâ (Passage 2001).

Reserveren gewenst: www.stroom.nl, info@stroom.nl of telefonisch: 070 3658985

De tentoonstelling âsony/wmf/pp. Trip. Sample City. â Three takes on Emotional Architectureâ van Calin Dan is tot en met 17 december 2006 bij Stroom te zien. Openingstijden: woensdag t/m zondag, 12 â 17 uur. De tentoonstelling is ook op de avond van de lezing te bezichtigen.


Stroom Den Haag richt zich vanuit beeldende kunst, architectuur, stedenbouw en vormgeving op de stedelijke omgeving.
Hogewal 1-9, 2514 HA Den Haag Tel: 070 3658985 Email: info@stroom.nl Website: www.stroom.nl------------------------------------------------

ENGLISH VERSION:

CÃlin Dan
Lecture and talk with Klaske Havik


Wednesday, 8 November 2006, 8 PM language English reservations please


In concurrence with his exhibition 'sony/wmf/pp. Trip. Sample City. - Three takes on Emotional Architecture' at Stroom Den Haag, CÄlin Dan will give a lecture about the background of his work and his aspirations. Klaske Havik, architect and lecturer at the TU Delft will give her response.
Over the past few years the Romanian-Dutch artist and theorist CÄlin Dan has identified a specific field of research, defined as âEmotional Architectureâ. Through video and photography, next to text and music, focuses on the use, the experience, the meaning and the emotional value of architecture and urban environments. Until now he worked mainly on areas where totalitarian regimes had played an all important role, like Tallinn and Bucharest. These areas do not only reflect his background, but also inspire him because of the many conflict situations, which, even if less explicitly, generate dilemmas in the cities of Western Europe as well. CÄlin Dan views the city as an ever-changing equation of walls, private vs. public property, visions, relations and blind spots, continually in the process of self-denial and adjustment.


Over the past few years CÄlin Dan (1955) has participated in various exhibitions and projects abroad. His contribution to 'Biennale CuvÃe' at O.K. Centre of Contemporary Art in Linz (Austria) confirmed his status as one of the most interesting artists active today. In addition to being an artist he is also active as a curator and author. Just recently part 2 of the self- published book series âEmotional Architectureâ was released. The publication 'Emotional Architecture 2', which includes texts by Klaske Havik, is available at Stroom during the exhibition.

Klaske Havik (1975) is an architect and author. After her studies in Delft and Helsinki she worked as an editor for the magazine the Architect. As an architect she worked with De Ruimte / qenep, e.g. on the realisation of a cultural youth center in the NDSM-warehouse in the north of Amsterdam. At the moment she is active as a lecturer at the TU Delft. Her doctoral research focuses on a literary approach of urban analysis and design. Poems by her were published in a.o. âVan Haagse Dichters die Voorbijgaanâ (Bzztoh 2001) and âVanuit de Luchtâ (Passage 2001).

Reservations please: www.stroom.nl, info@stroom.nl or by phone: +31-70 3658985

The exhibition âsony/wmf/pp. Trip. Sample City. â Three takes on Emotional Architectureâ by CÄlin Dan is on view at Stroom through December 17, 2006. Opening hours: Wednesday thru Sunday, 12 â 5 pm. The exhibition is also on view during the evening of the lecture.


Stroom Den Haag focuses on the urban environment from the viewpoint of art, architecture, urban planning and design.
Hogewal 1-9, 2514 HA The Hague, The Netherlands Tel: +31-70 3658985 Email: info@stroom.nl Website: www.stroom.nl______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).