Marcel van Kerkvoorde on Thu, 30 Nov 2006 11:01:07 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] TOM CLAASSEN: Tentoonstelling van beelden in het Kunstfort bij Vijfhuizen


PERSBERICHTKunstfort bij Vijfhuizen TOM CLAASSEN.

TOM CLAASSEN: Tentoonstelling van beelden in het Kunstfort bij Vijfhuizen t/m 17 december in het Kunstfort bij Vijfhuizen.

In September plaatste Tom Claassen in Hoofddorp “Het “Mannetje van Hoofddorp”. Het Mannetje is zeven meter hoog en gemaakt van geslepen aluminium en inmiddels een markant punt in het nieuwe centrum van Hoofddorp. In samenwerking met de Gemeente Haarlemmermeer toont het Kunstfort bij Vijfhuizen beelden van Claassen uit zijn eigen bezit (courtesy galerie Fons Welters) en diverse collecties. Met deze tentoonstelling wordt “Het ‘Mannetje van Hoofddorp’ in een context geplaatst.

Tom Claassen heeft als beeldhouwer een stevige reputatie opgebouwd, en niet alleen in het kunstcircuit maar zeker ook bij het grote publiek. Wie kent niet de enorme olifanten langs de A6? Of het nijlpaard dat met de wisseling van de getijen boven water komt en weer verdwijnt in de haven van Amsterdam?

Tom Claassens werk is veelzijdig zowel qua onderwerp als techniek en materiaalkeuze. Toch zijn zijn beesten het meest bekend, zijn werk is bevolkt met dieren. De beesten zijn direct herkenbaar, vaak nogal fors en vreemd genoeg toch heel aandoenlijk. Deze tegenstelling tussen monumentaal en kwetsbaar is typerend voor het werk van Claassen. Veel van zijn werk heeft een grote aaibaarheidsfactor. Zo ook het beeld dat de kunstenaar voor het burgemeester Van Stamplein in Hoofddorp ontwierp.

Tom Claassen is een echte beeldhouwer die met zijn werk de principes van de beeldhouwkunst bevraagt, zoals: stapeling, evenwicht, contraposto, symmetrie en volume.

Zijn werk lijkt realistisch. Het Mannetje is een mannetje maar ook weer niet: het is een stapeling schijven en keien. Direct herkenbaar als mannetje maar geen letterlijke weergave; hij doet denken aan een middeleeuwse stripheld.

De werkelijkheid van Claassen is nooit letterlijk. De beesten zijn te groot, te dik of de vorm klopt niet echt. Ook staan ze op een plek waar ze niet thuishoren: wat doen die olifanten daar naast de snelweg, midden in de polder? Het lijkt een gezellige familie die trots maar toch ook enigszins verloren het gebied bewaakt. Zij appelleren aan een universeel menselijk gevoel, maar ontregelen dit tegelijkertijd.

Met zijn plek in het centrum van Hoofddorp is “Het Mannetje van Hoofddorp” een beeldmerk voor het centrum van Hoofddorp, een herkenningspunt en ontmoetingsplek voor velen. Een krachtig, jong beeld voor een gemeente die 150 jaar jong is. In de tentoonstelling op het Kunstfort bij Vijfhuizen wordt dit beeld in een context geplaatst met andere werken van Tom Claassen. Ook zal Tom speciaal voor deze tentoonstelling een beeld vervaardigen voor de buitenruimte. Wij zijn er trots op zijn werk te kunnen laten zien.

De basis voor het tentoonstellingsprogramma van het Kunstfort is het unieke Fort bij Vijfhuizen dat deel uitmaakt van het UNESCO monument de Stelling van Amsterdam en in 2005 gerestaureerd is. Met zijn bijzondere binnen- en buitenruimtes en projectateliers ontwikkelt het Kunstfort zich tot een instituut dat zich autonoom opstelt én bruggen bouwt. Innoverend met oog voor de traditie en de toekomst. Op gepaste afstand van zowel de cultus van het individu als de grootste gemene deler.


Als innovatief centrum voor actuele kunst ontwikkelt het Kunstfort tentoonstellingen. Daarvoor worden aan kunstenaars opdrachten en ruimte gegeven om hun ideeën te realiseren. Vanaf het moment van de eerste inspiratie tot aan de tentoonstelling, de publicatie en de educatie.


Kunstfort bij Vijfhuizen is goed bereikbaar gelegen in het hart van de Randstad, tussen Haarlem en Hoofddorp aan de rand van de Haarlemmermeer. Het fortterrein omvat een tentoonstellingsgebied met expositieruimtes, ateliers, atelierwoningen en een restaurant.


AGENDA

11 november – 17 december:

TOM CLAASEN: tentoonstelling van beelden in het hoofdgebouw van het Kunstfort.

Nog te zien:

Simone de Groot, Twee Koningskinderen

Serge Verheugen, Lovegun

Peter Spaans, Vijfhuizen Internationaal

Kunstfort bij Vijfhuizen, centrum voor actuele kunst. Fortwachter 1, 2141 EE Vijfhuizen, 023-5589013. Vrijdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur, entree vrij. Informatie en routebeschrijving op www.kunstfort.nl.


Noot voor de redactie: (niet ter publicatie)

Meer gedetailleerde en achtergrondinformatie over de kunstenaar vindt u op de website: www.kunstfort.nl. Daar zijn ook foto’s van de tentoonstelling te downloaden en kunstwerken te bekijken. Voor meer informatie neem contact op met: 023-5640426 (Marcel van Kerkvoorde)______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).