Kees Stad on Thu, 2 Nov 2006 12:56:31 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] stemadvies


Ik stem dit jaar weer gewoon Barbapapa ("omdat de rek er nog niet uit is!") 
http://www.xs4all.nl/~todeboon/columns/barbapappa.html

In Rotterdam wordt een enorme overwinning verwacht voor de VP: 
http://www.vrijpartij.nu/index.php

Als ze onverhoopt toch met een stemcomputer aan komen zetten, zal die helaas ter plekke 
uit elkaar gehaald moeten worden om te kijken of er niet een fraude-dinges ingestopt is (hoe 
zien die er eigenlijk uit?)

nog een kees

On 1 Nov 2006 at 18:28, Kees wrote:

Date sent:	Wed, 1 Nov 2006 18:28:21 +0100
To:	nettime-nl@nettime.org
From:	Kees <kees@xs4all.nl>
Subject:	RE: [Nettime-nl] wijvertrouwenstemcomputersniet.nl: 
	[persbericht]Stichting spant geen kort geding aan

> 
> Voor de liefhebbers; Aangaande die fraude met stemcomputers, het IDFA 
> toont een film die qua filmische middelen er nauwelijks toe doet, 
> maar qua info door mij toch als behoorlijk explosief ervaren: Hacking 
> Democracy: http://www.idfa.nl/idfa_filmdescription.asp?filmid=29036 
> Als dit echt waar is, geen linkse propaganda, nou nou, nou dan ben ik 
> bijna genoodzaakt om naar Noord Korea te emigreren...
> 
> Sja, errug jammer dat de verkiezingen niet na de IDFA plaatsvinden 
> natuurlijk, goed basismateriaal voor een fanatieke stemmer...
> 
> Free all slaves, Kees Brienen.
> 
> 
> >Een 'actiegroep' die, zonder dat iemand hen daarom gevraagd heeft en dat
> >helemaal niets te maken heeft met hun doelstelling, oproept om 'hoe dan ook te
> >gaan stemmen'. Sorrie hoor, maar hier zakt mijn broek van af!
> >
> >Alex
> >
> >
> >Citeren Ron Peperkamp <ron@peperkamp.nl>:
> >
> >> Alle lof voor de stichting die niet alleen een belangrijke zaak aanhangig
> >> maakt, ook zo verstandig is om in te zien dat het op een bepaald moment geen
> >> zin meer heeft de zaak op te spits te drijven.
> >> Een lichtend voorbeeld voor het aktiewezen lijkt mij.
> >>
> >> ----------------------------------
> >> Ron Peperkamp
> >> ron@peperkamp.nl
> >> ----------------------------------
> >>
> >>
> >> > -----Oorspronkelijk bericht-----
> >> > Van: nettime-nl-bounces@nettime.org
> >> > [mailto:nettime-nl-bounces@nettime.org] Namens Patrice Riemens
> >> > Verzonden: woensdag 1 november 2006 12:54
> >> > Aan: nettime-nl@nettime.org
> >> > Onderwerp: [Nettime-nl] wijvertrouwenstemcomputersniet.nl:
> >> > [persbericht]Stichting spant geen kort geding aan
> >> >
> >> >
> >> > Persbericht
> >> > "Wij vertrouwen stemcomputers niet"
> >> > Amsterdam, 1 november 2006
> >> >
> >> >
> >> > Stichting spant geen kort geding aan
> >> >
> >> >
> >> > De stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet" zal geen
> >> > kort geding tegen de Staat beginnen. Eerder overwoog de
> >> > stichting via de rechter een verbod op stemcomputers te
> >> > eisen. Bovendien roept de stichting iedereen op te gaan stemmen.
> >> >
> >> > De huidige stemcomputers zijn bewezen onveilig. Dat komt
> >> > doordat zelfs de meest basale beveiligingseisen niet zijn
> >> > opgenomen in de "Regeling goedkeuring stemmachines 1997". Ook
> >> > regelt de wetgeving niets met betrekking tot de
> >> > controleerbaarheid van de verkiezingsuitslag. Feitelijk staat
> >> > of valt de democratie momenteel bij blind vertrouwen in een
> >> > aantal slecht tot geheel niet gecontroleerde processen en
> >> > private ondernemingen. De keuze om alle stemcomputers aan de
> >> > kant te schuiven en terug te grijpen naar een verkiezing met
> >> > alleen stembiljetten ligt wat ons betreft voor de hand.
> >> >
> >> > Wij menen meer dan afdoende te hebben aangetoond dat alle
> >> > bestaande stemcomputers volkomen onveilig zijn: de Nedap ES3B
> >> > waar 90% van Nederland op stemt hebben we zelf onderzocht en
> >> > ongeschikt bevonden, de Sdu Newvote waar 9% van Nederland op
> >> > zou gaan stemmen is na nader onderzoek door de AIVD door de
> >> > minister afgekeurd. Bovendien beschikt de stichting over een
> >> > Nedap stemcomputer die tot op 25 meter afstand afluisterbaar is.
> >> >
> >> > De minister van Bestuurlijke Vernieuwing geeft echter aan
> >> > voor de komende verkiezingen vast te willen houden aan de
> >> > Nedap stemcomputers omdat landelijke overschakeling naar
> >> > stembiljetten in zijn ogen op deze korte termijn niet
> >> > mogelijk is. Zijn keuzes zijn nadrukkelijk de onze niet. De
> >> > noodverbanden die de minister nu aanlegt werken niet tegen
> >> > manipulatie door insiders en maken de verkiezingsuitslagen
> >> > ook niet beter controleerbaar. Wij geloven echter wel dat de
> >> > minister de aard en de omvang van de problemen inziet. We
> >> > zijn ervan overtuigd dat de minister, samen met de Tweede
> >> > Kamer, na de verkiezingen schoon schip gaat maken. De
> >> > toezegging om een onafhankelijke technische commissie in te
> >> > stellen die het hele stemproces tegen het licht gaat houden
> >> > is een belangrijke stap.
> >> >
> >> > We stonden voor de keuze. We vinden het gerechtvaardigd om
> > > > ons te blijven verzetten tegen het gebruik van deze generatie
> >> > stemcomputers. Echter, een dergelijke juridische strijd kan
> >> > de organisatie van de verkiezingen van 22 november flink in
> >> > de war schoppen. En dat willen we helemaal niet: om die
> >> > verkiezingen is het ons allemaal te doen. Het belang van een
> >> > goed verloop van de aanstaande verkiezingen weegt zwaar voor ons.
> >> >
> >> > We hebben geen onthullingen in petto in de aanloop naar de
> >> > verkiezingen.
> >> > Bovendien gaan we op 22 november zeker niet met ontvangers in
> >> > de weer om af te luisteren wat mensen stemmen. Afluisteren
> >> > wat andere mensen stemmen is (terecht) strafbaar. We zijn
> >> > nadrukkelijk niet van plan het verkiezingsproces op welke
> >> > manier dan ook te verstoren. Wel observeren we aandachtig en
> >> > controleren we, daar waar mogelijk, of de procedurele
> >> > maatregelen die zijn aangekondigd ook werkelijk iets aan de
> >> > beveiliging toevoegen. Wie op een computer moet stemmen kan
> >> > beleefd protest aantekenen en van de voorzitter van het
> >> > stembureau verlangen dit bezwaar te vermelden in het
> >> > Proces-Verbaal. Daarnaast organiseren we een bescheiden en
> >> > gezellige verkiezingsuitslagenavond in Amsterdam, speciaal
> >> > ook voor mensen die naar Amsterdam komen om te kunnen stemmen
> >> > met potlood en papier.
> >> > (Daarvoor moeten zij dan wel in de komende week bij de eigen
> >> > gemeente een zogenaamde 'kiezerspas' aanvragen). Wij roepen
> >> > iedereen nadrukkelijk op om hoe dan ook te gaan stemmen.
> >> >
> >> > Het is belangrijk dat het debat in de komende weken en
> >> > maanden om de hoofdzaken gaat. Computerbeveiliging en
> >> > radiostraling hebben nu even genoeg aandacht gehad:
> >> > het is hoog tijd voor een constructieve discussie over hoe we
> >> > onze verkiezingen transparanter en de verkiezingsuitslagen
> >> > controleerbaar maken. De overheid heeft zich de controle over
> >> > onze verkiezingen uit handen laten nemen door het
> >> > bedrijfsleven en moet deze controle nu terugnemen. Alle
> >> > komende veranderingsprocessen gaat onze stichting goed in de
> >> > gaten houden en waar nodig bijsturen. En hopelijk wij niet
> >> > alleen: de democratie is erbij gebaat als we allemaal meekijken.
> >> >
> >> >
> >> >
> >>
> >>
> >
> >
> >
> >
> >----------------------------------------------------------------
> >______________________________________________________
> >* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> >* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> >* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> >* Meer info, archief & anderstalige edities:
> >* http://www.nettime.org/.
> >* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
> 
> 


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).