Jos Horikx on Mon, 6 Feb 2006 19:03:56 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] De geschiedenis van een conflict, 15 cartoonsof12 cartoons?


At 18:41 6-2-2006 +0100, ps@partijloos.nl wrote o.a.:

>Jos Horikx wrote:
>> Hoe gaat men de massa's informeren dat ze zijn misleid als men die 
>> massa's tegelijkertijd het recht ontzegt om zich met eigen ogen op de
>> hoogte te stellen van wat er wél gebeurd is? En wie zou dat moeten
>> doen? Dezelfde mensen die deze misleiding hebben opgezet?

>ik denk dat dit ook geldt voor het westen waar we al ruim vier jaar een 
>eindeloze anti-islam propaganda en oorlogszuchtige vervalsingen voor de 
>kiezen hebben gekregen. 

Dat is hier het onderwerp niet (al kan het er in breder verband wel 
aan raken)

>Het leveren van munitie om die massa's op te 
>zwepen draagt niet bij aan het veranderen van deze situatie. 

En de enige manier om dat te verhinderen is iedereen zelf in
staat stellen zich op de hoogte te stellen van wat er gebeurd/
gezegd is.

>Het in 
>eerste instantie aangehaalde artikel komt van een lid van een 
>conservatieve amerikaanse thinktank 
>(http://counterterror.typepad.com/the_counterterrorism_blog/2006/02/fabrica
ted_cart.html  
>en http://www.gage.cc), die zich beroept op een deense tabloid die 
>(conform een korte internet search) met name in leven houdt met het 
>sensationele verhalen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ekstra_Bladet). 
>Hiermee wil ik de verhalen niet trachten te ontkrachten, wel 
>contextualiseren. 

Het stuk waar het om gaat (datgeen waarmee de deense imams
hun collega's in hun moederlanden op de hoogte zouden hebben
gesteld is te vinden op:
http://counterterror.typepad.com/the_counterterrorism_blog/files/danish_lett
er.pdf

Het lijkt me handiger om de aandacht van het onderzoek te richten
op de autenticiteit van dat stuk. (Terwijl in de tussentijd de geestelijk
leiders van de moslims niet alleen hun achterbannen maar ook ons
en onze overheden volkomen duidelijkheid en helderheid verschaffen
over deze geruchten wat die 15 versus 12 cartoons betreft, temeer 
omdat zo voorkomen kan worden dat er nog meer de onlusten en 
vooral doden te betreuren raken)

>Ik heb geen nadere verificatie van de 3 extra cartoons 
>gevonden, maar dat kan liggen aan het feit dat deens voor mij 
>onbegrijpelijk is. Het zou mij ook niet verbazen als de extra cartoons 
>inderdaad bestaan. Het duidt met name op door jou genoemde manipulatie 
>van massa's door elite's. Ik ben echter van mening dat dit aan beide 
>zijden in extremo gebeurt (http://www.spinwatch.org/), dat wij hier 
>alert op moeten zijn en moeten opletten dat discussies als deze niet 
>eenzijdig worden.

Dingen die los van elkaar bezien kunnen worden dienen in eerste 
instantie (bij het checken van de info en van de waarheid ervan etc)
ook daadwerkelijk los van elkaar behandeld te worden. Die aanpak 
is in de wetenschappen altijd al succesvol gewesst en er is geen 
enkele goede reden om zomaar van die handelswijze af te wijken als
het om dingen van cultuur en communicatie gaat.


JH


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).