ps@partijloos.nl on Mon, 6 Feb 2006 19:32:21 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] De geschiedenis van een conflict, 15 cartoonsof12 cartoons?


Jos Horikx wrote:
At 18:41 6-2-2006 +0100, ps@partijloos.nl wrote o.a.:

Jos Horikx wrote:
Hoe gaat men de massa's informeren dat ze zijn misleid als men die massa's tegelijkertijd het recht ontzegt om zich met eigen ogen op de
hoogte te stellen van wat er wél gebeurd is? En wie zou dat moeten
doen? Dezelfde mensen die deze misleiding hebben opgezet?

ik denk dat dit ook geldt voor het westen waar we al ruim vier jaar een eindeloze anti-islam propaganda en oorlogszuchtige vervalsingen voor de kiezen hebben gekregen.

Dat is hier het onderwerp niet (al kan het er in breder verband wel aan raken)


Ik geloof niet dat je (deze) zaken kunt scheiden. In tegenstelling tot een elementaire scheikundige reactie, kennen sociale en culturele fenomenen een voorgeschiedenis die deel uitmaakt van een adequate analyse om te begrijpen wat er gebeurt.
Het leveren van munitie om die massa's op te zwepen draagt niet bij aan het veranderen van deze situatie.

En de enige manier om dat te verhinderen is iedereen zelf in
staat stellen zich op de hoogte te stellen van wat er gebeurd/
gezegd is.
Ben ik mee eens, dit is echter niet eenvoudig. Ondanks de overvloed aan informatie is het moeilijk te achterhalen wat er gebeurd is. Ook komt cruciale informatie vaak pas veel later beschikbaar. De vraag geldt ook voor jou en mij: welke media neem ik tot me, naar wie luister ik, wat vertrouw ik?

gr. p

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).