ps@partijloos.nl on Mon, 6 Feb 2006 18:41:39 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] De geschiedenis van een conflict, 15 cartoons of 12 cartoons?
Ik ben niet zo snel in het reageren, maar hieronder een bijdrage aan de discussie.
Voor mij is vrijheid van meningsuiting een teken van beschaving, en al deze commotie in de islamitische wereld een teken van gebrek aan beschaving.

dagdag
Christine
Net zoals het in waarde laten van anderen. Wanneer deze twee met elkaar in conflict komen, zijn er situaties waarin het respect voor anderen een hogere waarde kan vertegenwoordigen (dit geldt in ieder geval voor mij). Vrijheid op zichzelf heeft, zonder een moreel kader, vrij weinig om het lijf, en slechts een beperkte waarde. Natuurlijk komt respect voor anderen vaak in conflict met andere waarden en kan zij hierbij ondergeschikt kan worden aan deze waarden, bijvoorbeeld recht op integriteit van lichaam, gelijkheid, etc. en ook vaak, het recht op vrije meningsuiting :). Een afweging tussen verschillende waarden en rechten is altijd onontkoombaar. Zelf geloof ik dat kritiek specifiek moet worden geleverd, specifiek naar inhoud en specifiek in haar relatie met de omgeving waarin zij wordt gegeven.

Wordt de huidige situatie met betrekking tot de gewraakte cartoons, niet gecreëerd en gevoed door provocerende journalisten, imams en populisten aan beide zijden, waarbij aan beide zijden misbruik wordt gemaakt van de gevoelens van onbehagen van menigten? Het gemak waarmee menigten op het verkeerde been zijn te zetten is ons in het westen niet onbekend.

Dat censuur een veel problematischer fenomeen is in het Westen bewijst de censuur van de Rolling Stones tijdens Superbowl.
http://news.yahoo.com/s/ap/20060206/ap_en_mu/super_bowl_entertainment


Jos Horikx wrote:
Hoe gaat men de massa's informeren dat ze zijn misleid als men die massa's tegelijkertijd het recht ontzegt om zich met eigen ogen op de
hoogte te stellen van wat er wél gebeurd is? En wie zou dat moeten
doen? Dezelfde mensen die deze misleiding hebben opgezet?
ik denk dat dit ook geldt voor het westen waar we al ruim vier jaar een eindeloze anti-islam propaganda en oorlogszuchtige vervalsingen voor de kiezen hebben gekregen. Het leveren van munitie om die massa's op te zwepen draagt niet bij aan het veranderen van deze situatie. Het in eerste instantie aangehaalde artikel komt van een lid van een conservatieve amerikaanse thinktank (http://counterterror.typepad.com/the_counterterrorism_blog/2006/02/fabricated_cart.html en http://www.gage.cc), die zich beroept op een deense tabloid die (conform een korte internet search) met name in leven houdt met het sensationele verhalen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ekstra_Bladet). Hiermee wil ik de verhalen niet trachten te ontkrachten, wel contextualiseren. Ik heb geen nadere verificatie van de 3 extra cartoons gevonden, maar dat kan liggen aan het feit dat deens voor mij onbegrijpelijk is. Het zou mij ook niet verbazen als de extra cartoons inderdaad bestaan. Het duidt met name op door jou genoemde manipulatie van massa's door elite's. Ik ben echter van mening dat dit aan beide zijden in extremo gebeurt (http://www.spinwatch.org/), dat wij hier alert op moeten zijn en moeten opletten dat discussies als deze niet eenzijdig worden.

@christine
nee, dit rechtvaardigt geen geweld, maar tracht te begrijpen hoe dit ontstaat en hoe dit voorkomen kan worden.
en nee, ik vind het niet interessant om meer mohammed afbeeldingen te zien.
en, ik geloof dat alle mensen in Nederland met afwijkende meningen het principiële recht hebben hier ook te mogen blijven, dat zij daarbij ondergeschikt zijn aan geldende wetten, en indien ze deze overtreden ook hier berecht dienen te worden.


Kortom, ik geloof dat nuance meer te bieden heeft dan het uitvergroten van enkelvoudige issues.

Met vriendelijke groet

paul steenberghe
Christine Karman wrote:At 04:35 PM 2/6/2006, Jos Horikx wrote:
Ter informatie,

O.a. deze link:
http://www.americanthinker.com/comments.php?comments_id=4340
is te lezen dat de onrust in de islamitische wereld veroorzaakt is
door een dossier met 15 cartoons, de twaalf bekende en drie uitzonder-
lijk beledigende tekeningen welke laatste echter noch in het (Deense)
"Jyllands Posten" noch elders zijn afgedrukt.  en waarvan de herkomst
oncontroleerbaar blijkt, zelfs na aandringen op meer informatie.


------------------------------------------------------------------------

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).

______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).