ravage on Sat, 22 Oct 2005 17:54:09 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Be the media


Netwerken vormen tegenmacht

Canadese activisten beschrijven in Autonomous Media de diverse vormen van media
die om de hoek komen kijken als je de wereld bij de kladden probeert te pakken.
De schrijvers verhalen vooral over eigen ervaringen met moderne
communicatiemiddelen en bieden inzicht in de mogelijkheden (en problemen)
daarvan.

In het voorwoord beschrijft media-activist en -theoreticus Scott Uzelman het
fenomeen autonome media. Dat is wat anders dan de aloude 'alternatieve media',
die hoofdzakelijk gericht zijn op het geven van informatie die de commerciële
media over het hoofd zien. Uzelman merkt op dat bij politieke strijd
tegenwoordig de factor communicatie veel belangrijker is geworden dan vroeger
en dat tegenwoordig (bijna) iedereen die aan een bepaalde campagne deelneemt,
ook op de een of andere manier bij het mediawerk betrokken is.

Autonome media omvatten veelal experimenten met nieuwe technieken maar richten
zich ook op het opbouwen van democratische(re) media-structuren en leveren
daarmee impliciete kritiek op bestaande commerciële media. Dat betreft zowel de
werkwijze, die breekt met het hiërarchische model bestaande uit hoofdredacteuren
en dergelijke, als de vorm.

Mediagebruikers kunnen de berichtgeving actief aanvullen waarmee het aloude
eenrichtingsverkeer (wij zenden, u ontvangt) verdwijnt. Het publiek wordt niet
langer beschouwd als een kluit passieve media-consumenten, maar als mensen van
wie verwacht wordt dat ze in de communicatie participeren. Overigens stelt de
schrijver ook vast dat de 'oude' alternatieve media en aanhoudende kritiek op
de commerciële media belangrijk blijven (en vaak een rol blijven spelen).

meer: http://www.antenna.nl/ravage/2005/nummer13/netwerken.htm

Bron: Ravage
http://www.antenna.nl/ravage----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).