Dirk De Wit on Tue, 27 Sep 2005 13:41:42 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] symposium 'curating new media art', Brussel, 16/9


Digitaal platform van de steunpunten IAK en IBK organiseert in het kader van
het argos festival 2005:

 

Symposium

curating & presenting new media art


zondag 16 oktober 2005 
14u ? 18u
Nadine, Herderstraat 30 , 1050 Brussel

 

Nieuwe media doen steeds vaker hun  intrede in de werking en het programma
van musea en culturele instellingen. Er ontstaan nieuwe vormen van culturele
productie en processen, gebaseerd op samenwerking en informatiedeling. De
rigide afbakeningen tussen kunst en wetenschap/economie en tussen
massacultuur en ?high art? zijn daardoor onderhevig aan snelle erosie. Het
internet heeft zich opgeworpen als een voedingsbodem voor ?immateriële?
vormen van creativiteit en sociale relaties maar ook als een nieuwe
industriële ruimte. Hoe kunnen curatoren en culturele instellingen,
traditioneel gefocust op vertoonbare kunstobjecten, daarmee omgaan, als
mediator tussen kunstenaars en publiek? Anderzijds worden ook steeds meer
brugmodellen gecreëerd tussen kunst, wetenschap en industrie, waardoor
ruimte ontstaat voor kunstenaars om te werken met nieuwe technologieën, niet
enkel klassieke film-, audio- en video-technologie, maar ook mobiele en
lokatieve media, ?wearables? of Virtual Reality. Het digitale is overal rond
ons heen en wordt door kunstenaars zowel aangegrepen als bron en medium. Al
te vaak ontbreken echter referentiekaders, zowel voor curators als publiek.
Wanneer het aankomt op de praktische kwesties rond het presenteren van veel
van deze werken, is informatie en kennis schaars. Hoe kunnen organisaties
nieuwe invullingen geven ? pragmatisch en filosofisch - aan hun taak van
ondersteunen, bewaren en publiek maken van kunstpraktijken? Deze vragen
leiden uiteindelijk tot een inzicht: misschien is het meest interessante
potentieel van het curateren en presenteren van nieuwe media wel hoe het de
huidige praktijk zelf inherent kan veranderen. 

Kunstenaars, tentoonstellings- en programmamakers en critici delen hun
standpunten en ervaringen tijdens een symposium, met veel ruimte voor debat
met het publiek. 

 

Met: 

Jacob Lillemose (Artnode, DK), Iris Dressler (Württembergischer Kunstverein
Stuttgart, D), Sarah Cook (University of Sunderland, UK), Laurence Rassel
(Constant, B) en De Geuzen (NL, B), Kobe Mathijs (B)

 

Naar aanleiding van dit symposium publiceert argos een artikel van Jacob
Lillemose en Inke Arns getiteld: ?Curating computer based art out of the
ghetto?, Dortmund/Copenhagen, August 2005

 

Een organisatie van Digitaal Platform van de steunpunten IAK / IBK, in
samenwerking met het argosfestival en met de steun van Nadine. 


waar: Nadine, Herderstraat 30 te Brussel (Elsene), metro Naamsepoort,
zijstraat van de Elsensesteenweg

voertaal: engels

inkom: gratis

inschrijving: info@iak.be  of info@ibknet.be (met vermelding van naam,
adres, telefoon, email en aantal reservaties) 

of per telefoon: 09 / 267 90 40

 

www.iak.be <http://www.iak.be/>   en  www.ibknet.be <http://www.ibknet.be/> 

www.digitaalplatform.be <http://www.digitaalplatform.be/>   (hoofdstuk
?presenteren en curaten van mediakunst?)

www.argosarts.org <http://www.argosarts.org/> 

 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).