robert van boeschoten on Fri, 20 Feb 2004 21:16:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Orkut


Wat mij verbaasd in de redenering van Geert is zijn behoefte aan het 
catagoriseren van bijdragen door andere personen.
Als je kan constateren dat mensen niet volledig op de hoogte zijn van alle 
juridische implicaties van hun handelen, dan hoef je ze daarop toch niet te 
veroordelen? Dat lijkt echt wel op onze staat die er van uit gaat dat we 
het wetboek kennen. Daar hebben we toch onze specialisten zoals Geert voor 
die ons op de hoogte kunnen brengen van  de impicaties.
Als er dan bij de reacties op die implicaties, tonen van teleurstelling 
of  verontwaardiging boven komen, dan mag dat toch? Of rust daar hier een 
taboe op? Moeten we allemaal rationele wezens zijn die alles van te voren 
in kunnen schatten. Wat mensen niet allemaal eerst proberen voordat ze de 
consequenties daarvan overzien is ongeveer maatgevend in onze 
geschiedschrijving.

>Kennis van zaken is niet hetzelfde als moraal. Er wordt niet beweerd dat je
>niet aan Orkut MAG meedoen, althans niet door mij. Je moet alleen wel weten
>waar je je op inlaat. Rosanne heeft niet het initiatief genomen om eens die
>voorwaarden te bekijken. Anderen doen dat wel en hun onderzoeksnieuwsgierig
>wordt nu opeens afgaan als normatief. Nee, dan Rossane, zij speelt de
>onschuldige konsument die van niks wil weten en alleen gelaten wil worden in
>haar online geluk. Dat vind ik pas belegen neo-liberaal, maar goed... Of
>mensen handelen naar de kennis die ze hebben verworven, dat valt inderdaad
>te bezien. Veel mensen proberen inderdaad bepaalde rechten en verworvenheden
>te beschermen en doen dat niet alleen voor zichzelf. Ze doen dat in
>anticipatie van wat wellicht gaat komen, in de (naieve?) vooronderstelling
>dat de toekomst cq ondergang der nieuwe media nog niet vastligt. Het gaat
>niet om het aanpraten van individuele 'schuld' zoals Ine beweert maar om
>collectief handelen zodat individuele vrijheid gewaarborgd blijft, en
>Rosanna haar online gelukje kan blijven beleven.
>
>Geert

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).