Derk Reneman on Fri, 20 Feb 2004 21:59:33 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Orkut


http://www.orkut.com/about.html
http://www.orkut.com/privacy.html
http://www.orkut.com/terms.html

Kan iemand wellicht uitleggen hoe er door deze onderneming winst wordt
gemaakt? Banners, pop-ups of andersoortig reclamemateriaal ben ik nog niet
tegengekomen...
D

On 2/20/04 9:16 PM, "robert van boeschoten" <vanb@xs4all.nl> wrote:

> Wat mij verbaasd in de redenering van Geert is zijn behoefte aan het
> catagoriseren van bijdragen door andere personen.
> Als je kan constateren dat mensen niet volledig op de hoogte zijn van alle
> juridische implicaties van hun handelen, dan hoef je ze daarop toch niet te
> veroordelen? Dat lijkt echt wel op onze staat die er van uit gaat dat we
> het wetboek kennen. Daar hebben we toch onze specialisten zoals Geert voor
> die ons op de hoogte kunnen brengen van  de impicaties.
> Als er dan bij de reacties op die implicaties, tonen van teleurstelling
> of  verontwaardiging boven komen, dan mag dat toch? Of rust daar hier een
> taboe op? Moeten we allemaal rationele wezens zijn die alles van te voren
> in kunnen schatten. Wat mensen niet allemaal eerst proberen voordat ze de
> consequenties daarvan overzien is ongeveer maatgevend in onze
> geschiedschrijving.
> 
>> Kennis van zaken is niet hetzelfde als moraal. Er wordt niet beweerd dat je
>> niet aan Orkut MAG meedoen, althans niet door mij. Je moet alleen wel weten
>> waar je je op inlaat. Rosanne heeft niet het initiatief genomen om eens die
>> voorwaarden te bekijken. Anderen doen dat wel en hun onderzoeksnieuwsgierig
>> wordt nu opeens afgaan als normatief. Nee, dan Rossane, zij speelt de
>> onschuldige konsument die van niks wil weten en alleen gelaten wil worden in
>> haar online geluk. Dat vind ik pas belegen neo-liberaal, maar goed... Of
>> mensen handelen naar de kennis die ze hebben verworven, dat valt inderdaad
>> te bezien. Veel mensen proberen inderdaad bepaalde rechten en verworvenheden
>> te beschermen en doen dat niet alleen voor zichzelf. Ze doen dat in
>> anticipatie van wat wellicht gaat komen, in de (naieve?) vooronderstelling
>> dat de toekomst cq ondergang der nieuwe media nog niet vastligt. Het gaat
>> niet om het aanpraten van individuele 'schuld' zoals Ine beweert maar om
>> collectief handelen zodat individuele vrijheid gewaarborgd blijft, en
>> Rosanna haar online gelukje kan blijven beleven.
>> 
>> Geert
> 
> 
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
> 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).